background preloader

Aa5804

Facebook Twitter

Year 9 Elinebergsskolan. Engelska (åk 6-9) Från historia till nutid - olika verk/olika medier. Dyslexia friendly books. Planeringar för böcker/läsning. Svenska (åk 6-9) Life on the Reservations. National Archives Geronimo (on the right) and his son waiting for a train that transported them and other Apache prisoners to Florida, in 1886.

Life on the Reservations

After being forced off their native lands, many American Indians found life to be most difficult. Beginning in the first half of the 19th century, federal policy dictated that certain tribes be confined to fixed land plots to continue their traditional ways of life. The problems with this approach were manifold. Besides the moral issue of depriving a people of life on their historic land, many economic issues plagued the reservation. The Dawes Act Faced with disease, alcoholism, and despair on the reservations, federal officials changed directions with the Dawes Severalty Act of 1887. Electronic Text Center, University of Virginia Congress hoped that this system would end the dependency of the tribes on the federal government, enable Indians to become individually prosperous, and assimilate the Indians into mainstream American life.

Www.randomhouse.com.au/content/teachers/tsk absolutely true diary.pdf. Alex Dogboy.pdf. TEXTTYPER. Genrer/texttyper. Berättargrepp. Frågor till Alex Dogboy - Skolbanken unikum. Uppgifterna till Alex Dogboy, du arbetar själv i den takt du vill men följer lässchemat.

Frågor till Alex Dogboy - Skolbanken unikum

Du skriver i Pages och mailar din lärare när du är färdig. Var noga med att ange vilka sidor det gäller och vilken uppgift. Skriv med fullständiga meningar och tänk på hur du formulerar dig. Glöm inte punkt, kommatecken, stor och liten bokstav. Sidorna 3-66Frågeställning/arbetsuppgiftSidan 9: ”Du får inte följa med” – skriv ner dina tankar runt citatet. Sida 13-16: Hur har Alex det hos sin moster? Sidan 18: Smutsigt vatten beskrivs. Sida 21: Alex är mycket hungrig. Sida 32: ”Vill ni följa med” säger mannen med vita jämna tänder. Sida 43: Vad betyder ordet abstinens - slå upp i en ordbok och förklara med egna ord. Sida 63: Gillar du hamburgare? Egna reflektioner: Förutom ovanstående frågor ska du också välja ett eget citat (ange sida) och skriva ner dina tankar runt det. Bedöma förmågor via nätet. Connector Summary. 6. Länkar - Engelska Lgr11. Svensk språkhistoria. Under 800-talet kom kristendomen med missionärerna till Norden.

Svensk språkhistoria

Tillsammans med den kom också det latinska språket. Kyrkans män skrev det latinska alfabetet med en gotisk stil. Runor, trästavar och stenar med inristningar byttes ut mot att använda bläck och pergament. Omkring år 800, samtidigt som vikingatiden startade, kunde man också börja urskilja svenskan som ett eget språk. Den första perioden varade fram till 1225 och de enda skriftliga källorna existerar bara på runor så därför kallas denna period den runsvenska tiden.

Ristningar i trä var mycket vanligare än i sten men det är tack vare de gamla runstenarna som vi vet en hel del om det svenska språket från den här tidsperioden. Några låneord som vikingarna snappade upp tack vare resor igenom Europa, samt tack vare präster som ville kristna Sverige, som vi kan hitta i runsvenskan är präst, djävul, klocka, kyrka. Det var under 1000-talet som Kristendomen trädde fram allt mer tydligare i Europa. Alfabetet – hur, var o h varför? Ny sida 1. Rapport. Övrigt läsvärt. Övrigt läsvärt. Lärmoduler i bedömning. Jag och min kollega Marianne har gjort två moduler i bedömning.

Lärmoduler i bedömning

Den första handlar om planeringesprocessen och ni hittar den här. Den andra handlar om likvärdig bedömning och ni hittar den här. I dag kom även detta bedömningsstöd ut från Skolverket som passar bra i användandet av modulerna. Vill du självskatta dig finns dessa frågor också från Specialpedagogen. I facebookgruppen Engelska i åk 6-9 sambedömer vi flitigt och använder oss av www.textbanken.wikispaces.com där elevarbeten i engelska och svenska sambedöms.

När börjar bedömningen? Bedömningen börjar i planeringen. Bedömningen kan göras mer reliabel genom att lärare sambedömer, byter elever eller avkodar elevlösningar eller använder sig av tydliga matriser. Bedömningen ska vila på vetenskapliggrund och beprövad erfarenhet, det räcker således inte att bedömningen grundar sig på ett enda tillfälle utan det måste läraren bestämma sig för innan vad hen behöver för att betygsunderlaget ska vara tillförlitligt. LPP: Grammar. Redovisa en bok. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian : Sherman Alexie.