background preloader

DigiExam

DigiExam

Digitala prov Testmoz - The Test Generator BFL i undervisning – en metodöversikt | Utbildning BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning. I dokumentären Klassrumsexperimentet (1/2) (59) Klassrumsexperimentet (2/2) (58:39), får vi följa Dylan Wiliam när han under en termin arbetar med att implementera några av teknikerna på en skola i England. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Tillbaka upp 1) Tydliggöra mål och kriterier för framgång Att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och skolans kriterier för framgång. Tillbaka upp

Den knäppa lektionen mellan två arbetsområden Timeline Timeline allows students to create a graphical representation of an event or process by displaying items sequentially along a line. Timelines can be organized by time of day, date, or event, and the tool allows users to create a label with short or long descriptive text. Adding an image for each label makes a timeline more visually appealing. Add, drag, and rearrange items as needed. For additional ideas on how to use this tool outside of the classroom, see Timeline in the Parent & Afterschool Resources section. Related Classroom & Professional Development Resources back to top Grades 11 – 12 | Lesson Plan | Standard Lesson A Blast from the Past with Nuclear Chemistry After researching the history and basic facts of a nuclear chemistry topic, students utilize the Web 2.0 tool Timetoast to create an electronic timeline that they use to present their research to the class. Grades 6 – 8 | Lesson Plan | Standard Lesson Timelines and Texts: Motivating Students to Read Nonfiction Graphic Map Timeline

Let's make formative assessing a top priority In our undergraduate courses we all learned about summative and formative assessing. We've also all been to conferences or events that have emphasized the importance of many small assessments to drive our instruction rather than waiting until the end when it may be too late. Though I think this has all been with good intention, we may have been missing the most important part of formative assessing and feedback. See, when we focus on this more timely and frequent feedback to change and adjust our instruction, we are focusing on the teacher side of things. The true beauty and value of more frequent and timely assessments is not just to help guide and drive our instruction, it's to provide frequent and timely feedback for our students so they can take more ownership and control over their learning. As Marzano so simply stated, "The most powerful single innovation that enhances achievement is feedback." Lastly, formative assessing DOES NOT need to be a traditional type of assessment.

Kroppsspråket, avsnitt Ditt kroppsspråk kan förstärka ditt budskap, eller göra det otydligare eller till och med vara förvirrande. Retorikexperten Barbro Fällman ger ståuppkomikern Simon Garshasebi i uppdrag att göra ett framförande där hans kroppsspråk har ett helt annat budskap än det han framför inför sin publik. Madelen träffar Sissela Kyle på Stadsteatern i Stockholm och får en lektion i hur man gör en bra entré. Vi möter också imitatören Göran Gabrielsson som visar hur han handgripligen värmer upp rösten inför ett framträdande. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF)

GoConqr - Changing the way you learn untitled Super Teacher Tools Moçambique | Henning Mankell Efter nästan fem århundraden som portugisisk koloni blev Moçambique självständigt 1975. Den ekonomiska situationen i landet hade påverkats mycket negativt av inbördeskrig och naturkatastrofer såsom svår torka och översvämningar. Dessutom rådde stor brist på utbildad arbetskraft och utländsk valuta. Vid självständigheten 1975 var Moçambique ett av världens fattigaste länder. Omkring år 1500 ockuperade portugiserna Sofala, som är en av Moçambiques provinser, och några år senare hamnstaden Moçambique som är belägen på en ö med samma namn. År 1962 bildades den marxist-leninistiska befrielserörelsen Frelimo. Frelimo övergav formellt marxismen 1989 och året därpå möjliggjorde en ny konstitution flerpartival och fri marknadsekonomi i landet. Huvudstaden i Moçambique är Maputo och den nuvarande presidenten heter Armando Guebuza. Moçambiques folk kan delas in i tre huvudgrupper. Den mellersta delen befolkas av grupper som språkligt tillhör Shonafolken.

Related: