background preloader

Inför teater "ungdomen är deras sjukdom"

Facebook Twitter

För lite för mycket. Vad är en människa värd? ­

För lite för mycket

Frågan möter publiken ­redan i foajén på Backa­teatern och när pjäsen Ungdomen är deras sjukdom börjar är det den första replik som kastas ut. Svar får vi också genast, i form av marknadsvärdet på en människa för företagen Facebook och Instagram. Det visar sig strax att det är det senare och inte det förra som är av betydelse. För Ungdomen är deras sjukdom är i dramaturgen Stefan Åkessons bearbetning varken en pjäs om människan som vara eller människovarat. I stället handlar det här om individen­ i det senmoderna teknik- och mediesamhället. Av Ferdinand Bruckners kulturkritiska pjäs från 1926, om desillusionerade och ­dekadenta läkarstudenter, är inte heller mycket kvar. Pjäsen består i stället i huvudsak av en serie tillkämpat ­moderna tablåer: någon byter kläder hela tiden, någon ­filmar allt med sin Iphone, någon dyker ut ur en garderob och sjunger ”Heal the world” och ­någon tar en mikrofon och skriker att man måste sälja sitt personliga varumärke.

Ungdomen är deras sjukdom. Ungdomen är deras sjukdom Backa Teater Av: Ferdinand Bruckner Regi: Anja Suša Skådespelare: Rasmus Lindgren, Ylva Olaison, Ramtin Parvaneh, Mia Ray, Jonatan Rodriguez, Ulf Rönnerstrand, Emelie Strömberg Musiker: Stefan Abelsson, Anders Blad, Daniel Ekborg, Bo Stenholm Scenografi: Helga Bumsch Översättning: Stefan Åkesson ”Det är icke blott de döda, som äro döda”, skriver Hjalmar Bergman.

Ungdomen är deras sjukdom

Tanken återkommer i Ungdomen är deras sjukdom, där sex ungdomar försöker att konsumera, ligga och supa sig till ett lyckligare liv. Kanske borde truppen vid de tillfällena ha fått uppdraget att också upplysa oss om vad som egentligen äger rum på scenen. Lyckligtvis skrattar publiken mer än den kliar sig i huvudet, och med jämna mellanrum är faktiskt symboliken lika glasklar som väggarna av plexiglas som omringar scenen. Backa teaters djupt engagerade ensemble målar trovärdigt upp bilden av en grupp plågade människor, hårt ansatta av vår tids besatthet av ungdom, skönhet och framgång. ”Ungdomen är deras ­sjukdom” Strålande mörkt. Isa Andersson ser en nattsvart premiär på Backa i Göteborg.

Strålande mörkt

Listan kan göras lång över österrikare som rotat i människans psykologiska och reella smutstvätt. Michael Haneke, Elfriede Jelinek och Ulrich Seidl har blivit nationens svarta får med sina skildringar av mänsklig perverterad skuggsida. Landsmannen Ferdinand Bruckner, samtida med Freud, skrev pjäsen "Ungdomen är deras sjukdom" under pseudonym på grund av dess kontroversiella innehåll. När Backa Teater sätter upp den i Stefan Åkessons bearbetning och Anja Sušas lysande regi nästan 90 år senare är den inte mindre omskakande. Livsbetingelserna har förändrats för pjäsens huvudpersoner, ett gäng läkarstudenter som febrilt söker mening i sina liv, men mycket är sig likt. Som djur i bur vankar de omkring, på en gång sina egna fångar och fångvaktare. Fyra musiker i bruna kostymer ackompanjerar spelet med hård elektronisk musik. 7 Reasons Why You Should Go To The Theater. Photo By Efrat Shine “Theater is dead,” Someone told me a while ago.

7 Reasons Why You Should Go To The Theater

I wasn’t offended (despite my everyday life being in the theater world), but it did get me thinking. True, entertainment is now readily available at our fingertips (literally). “Entertainment” has evolved into something else altogether, with edited reality shows putting “regular” (non-actor) people in dramatic or apparently otherwise-intriguing situations, rather than storylines created by writers, directors, and actors. There are still some good reasons for people to go to the theater, and to keep it alive. Why go to the theater? 1) MAGIC. 2) IT’S LIVE. 3) FRUIT OF LABOR. 4) BRAIN WORK-OUT. 5) ECONOMY. 6) TOGETHER. 7) FUTURE. So what now? Vad är meningen? "Meningen med livet är att vi ska bli oss själva" Meningen med livet tycker jag är att försöka glädja andra och göra livet lättare för dem.

"Meningen med livet är att vi ska bli oss själva"

Jag har haft förmånen att få arbeta med Moder Teresa i Calcutta och nu med hennes "Sjuka och lidande" i Skandinavien, att genom Röda korset arbeta med och nu besöka fångar, att samtala med hemlösa på Ny Gemenskap och att arbeta med flyktingar. Allt detta har gjort livet meningsfullt för mig. Man får mycket mer än man ger! Att försöka ge livet mening baserat på yttre faktorer är en definition av manipulation som både religion och politik och andra professionella tyckare har ägnat sig åt sedan historiens gryning. När vi själva ger mening åt våra liv står vi på fast mark. Carl Att förstå att uppskatta och se vardagens händelser. E. Meningen med livet är att finna sin rätta identitet, sitt jag och vara trogen den insikten. Birgit Michelangelo lär ha sagt "Bildhuggarens uppgift är att hitta bilden i stenen genom att hugga bort allt som inte hör dit". Allan Willny, präst i Ösmo-Torö församling Lars Nilsson.