background preloader

Grammatik

Facebook Twitter

Satslära. Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och grammatik. Grammatikbolaget: Vad är adverb? Grammatikbolaget: Vad är verb i preteritum? Grammatikbolaget: Vad är pronomen? Grammatikbolaget: Vad är prepositioner? Grammatikbolaget: Ordklasskalas. Grammatikbolaget: Vad är verb i futurum?

Grammatikbolaget: Vad är substantiv i bestämd och obestämd form? Grammatikbolaget: Vad är verb? Grammatikbolaget: Vad är adjektiv? Grammatikbolaget: Vad är substantiv? Grammatikbolaget: Hur var det egentligen med satslära? Grammatikbolaget: Något nytt igen - objekt. Grammatikbolaget: Något nytt - subjekt och predikat. Grammatikbolaget: Något nytt - subjekt och predikat. Grammatikbolaget: Hur var det egentligen med satslära? Grammatikdagen. "Grammatiken - ett mönster som kan utforskas". Varför ska vi lära oss grammatik?

"Grammatiken - ett mönster som kan utforskas"

Ja, varför ska man lära sig något om något? Varför ska biologilärare lära ut hur en groda ser ut inuti, varför ska fysiklärare lära ut vad gravitation är? Det räcker väl att se att grodor är små och gröna, och märka att vi slår i golvet om vi ramlar? För mig är det uppenbart: Grammatik är beskrivningen av hur språket fungerar. Det är det hemliga mönstret bakom allt vi säger, och förklaringen till att ”Barnet gick iväg med kvinnan” blir en helt annan mening än ”Gick barnet iväg med en kvinna?” I de flesta länder är grammatik en självklar del av allmänbildningen.

Efter att min bok ”Grejen med verb” kom ut har jag blivit inbjuden till många skolor för att prata med språklärare om grammatik i skolan. En lärare frågade mig: Du som skriver skönlitterärt. Kära nån. Det är så jag ser grammatiken, och det är därför jag är så tagen av den. För grammatiken är inte en lagbok. Vi (och våra förfäder) har gjort språket. Grammatik är inte svårt.

Nykomling i stängd ordklass skapar öppet bråk. Min kollega stormar in i lärarrummet med en fråga. – Ett jävla snack om öppna och stängda ordklasser i dag!

Nykomling i stängd ordklass skapar öppet bråk

Vad är grejen? En öppen ordklass är en ordklass som välkomnar nya ord med öppna armar. Vill du göra verb av ordspelet Ruzzle – varsågod, fritt fram att påstå att du ska ruzzla! Har du en härlig känsla av att få vara dig själv på pridefestivalen – gör ett adjektiv vetja, och känn dig prajdig! Typiska öppna ordklasser är verb, adjektiv och substantiv. Mina elever i svenska för invandrare skulle verkligen välkomna en ny och allmängiltig preposition. Digitala spåret - Minigrammatik. Detta med "de" och "dem". Och "de". Grammatiksånger. Grammatik - ordklasser CC-BY-NC.

Satser och satsdelar CC-BY-NC. Vad är grejen med verbfras? Detta med fraser. Greppa grammatiken. Plugga svenska. Satsradning är ett mycket vanligt skrivfel.

Plugga svenska

Det innebär att en skribent sätter ett kommatecken istället för att dela upp innehållet i flera meningar eller binda ihop innehållet på ett snyggt sätt. Ett exempel: Vi hade sålt det för att vi skulle flytta, det kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare. Lösning 1: Dela upp i flera meningar Vi hade sålt det för att vi skulle flytta. Det kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare. Lösning 2: Bind ihop satserna genom att formulera om Vi hade sålt det för att vi ska flytta, vilket kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare. Lösning 3: Använd semikolon(Använd semikolon ytterst sparsamt!) Vi hade sålt det för att vi skulle flytta; det kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare. « Skriv rätt!

Att läsa, skriva och kommunicera bättre.