background preloader

10 fel värre än särskrivning - gd.se

10 fel värre än särskrivning - gd.se
· För sen poäng Har du någon gång fått ett brev som du har behövt läsa till sista raden för att förstå varför du ens har fått det? Irriterande, eller hur? Skriv det viktigaste först! · Onödigt vaga uttryck Vaga ord som utrustning och verksamhet gör det svårare att se saker framför oss och minnas det som står. · Ogenomtänkta modeord Ibland skriver vi hållbarhet och kvalitet utan att tänka efter vad vi egentligen menar. · Ord med svans Ofta duger fråga lika bra som frågeställning, marknadsföring lika bra som marknadsföringsinsatser och mål lika bra som målsättning. · Fackord på vift USP eller expropriera kan vara självklara uttryck på ditt jobb. · Substantivsjuka Många och långa substantiv gör ofta texter abstrakta och svårlästa. · Många passiva verb Beslut skjuts upp, någon misstänks, ansökan avslås. · Långa, krångliga meningar Meningar som börjar med långa förklaringar är ansträngande för korttidsminnet. · Ingen röd tråd Kanske handlar texten om för många olika saker. · Allt för chefen Related:  Språk & grammatikSpråkvårdskriva

språkspanaren | Diskutera språkfrågor PM-uppgift om de, dem och dom Efter att en ny debatt blossat upp under hösten 2016 har vissa källor till uppgiften bytts ut. Plötsligt händer det! Svenska 3: Skriv ett pm om språk i förändring Språk förändras ständigt. Uppgift Skriv ett utredande pm utifrån minst tre av källorna förutom läroboken. Presentera din frågeställning. Källor Markstedt/Eriksson: Svenska impulser 3. Med inspiration från Läslyftet: Här är ett quiz om 13 begrepp som förekommer i källorna.

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningUttrycksformer för upptäckare - så gjorde viVad innebär en språkutvecklande undervisning? Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra. Att arbeta med fasta uttrycksformer och medier skapar ramar och trygghet för eleverna. I arbetet med att stödja elevernas lärande har du som lärare nytta av fördjupad kunskap om den specifika presentationsform som ni har valt att arbeta med. Materialet innehåller fördjupningar kring 14 olika presentationsformer, både muntliga och skriftliga. Beskrivning av presentationsformerna Fördjupningsmaterialet spänner över 4 muntliga presentationsformer och 10 skriftliga. Allmänt om presentationsformen: Hur ser den ut?

Språktidningen | Tidningen i en ordklass för sig Nytt feministiskt ord på frammarsch Efter att ordet ”hen” blivit vanligare i det svenska språket är det kanske dags att vänja sig vid ännu ett nytt sätt att formulera sig. Att byta ut pronomenet ”man” mot ”en” ökar nämligen i popularitet. Det säger doktoranden Daniel Wojahn vid Södertörns högskola och Uppsala universitet som just nu skriver en avhandling om feministisk språkförändring. – Det startade någon gång runt millennieskiftet och har börjat sprida sig även utanför den feministiska rörelsen. Ordet finns sedan länge i flera svenska dialekter men har alltså också blivit ett politiskt ställningstagande. För likt substantivet ”man” Användningen kommer enligt Daniel Wojahns forskning från ett motstånd mot ordet ”man”. En stark förespråkare för ”en” är studenten och sexualupplysaren Caro Wikbro Carlén. – Det är en enkel markering för att visa att en tänkt till. Kontroversiellt ord När hon använt ordet i uppsatser på universitetet har vissa lärare accepterat det medan andra strukit det. Historiska exempel

Appar för berättande Jag har några appar på iPaden som jag använder till många olika saker när vi jobbar med berättande på olika sätt med eleverna i åk 1-3. Det har varit till presentationer av olika slag i alla ämnen. Bara fantasin som sätter stopp. Det är följande appar: Book Creator Book Creator 38:- Book Creator är en mycket kreativ app där man kan skapa egna digitala böcker. När man är klar med den kan man bland annat välja att spara den som pdf och då kan man använda sig av Flipsnack för att bädda in den på t.ex. bloggen. Läs med i denna guide eller hos Skolappar. Sock Puppets Gratis/Complete 28:- Finns både som gratisapp och som betalapp. Du väljer vilka strumpdockor, bakgrund samt rekvisita som du vill ha med i din ”pjäs”. Här har vi gjort räknesagor. Läs mer på Skolappar om Sock Puppets. Puppet Pals HD och Puppet Pals 2 Puppet Pals finns egentligen i fyra olika varianter. Puppet Pals HDPrecis som i Sock Puppets kan du göra dina egna filmer med figurer i olika ”pjäser”. iMovie Gratis/38:- Comic Life

"Grammatiken - ett mönster som kan utforskas" Varför ska vi lära oss grammatik? Ja, varför ska man lära sig något om något? Varför ska biologilärare lära ut hur en groda ser ut inuti, varför ska fysiklärare lära ut vad gravitation är? För mig är det uppenbart: Grammatik är beskrivningen av hur språket fungerar. I de flesta länder är grammatik en självklar del av allmänbildningen. Efter att min bok ”Grejen med verb” kom ut har jag blivit inbjuden till många skolor för att prata med språklärare om grammatik i skolan. En lärare frågade mig: Du som skriver skönlitterärt. Kära nån. Det är så jag ser grammatiken, och det är därför jag är så tagen av den. För grammatiken är inte en lagbok. Vi (och våra förfäder) har gjort språket. Allt är upptäckter, och själv försöker jag införliva det i mina lektioner. Grammatik är inte svårt. Och det är så jag vill att grammatik ska vara: portionerad i fina små doser, använd på varje svensklektion, en naturlig del i hur vi pratar om språket. Och framför allt, föremål för stora upptäckter.

Han, hon, hen, den eller denne? | Språkbloggen | SvD Vilket pronomen ska man använda för att referera till en hypotetisk person med okänt kön? Frågan har inget enkelt svar, men i ett blogginlägg diskuterade jag alternativen den och hen i följande exempel: När kunden har fått hem varan ska den/hen källsortera emballaget. Detta ledde till följande läsarmejl från Johan Frick: Vad hände med det äldre uttrycket denne? ”När resenären påstiger tåget skall denne kunna uppvisa giltig biljett.” Språkvården brukar avråda från denne av två skäl. Det råder dock ingen fullständig konsensus om vad som är det ideala stilläget eller vilka uttryck som kan anses stela. På Språkrådets webbplats kan man läsa mer om strategier för att benämna en person med okänt kön. Välkommen att säga din mening på SvD.se.

Related: