background preloader

Why Schools Need to Bring Back Shop Class

Why Schools Need to Bring Back Shop Class
Sir Ken Robinson, Ph.D, is the author of Creative Schools, The Element, Finding Your Element and Out of Our Minds. The Education Committee of the US Senate is currently considering the re-authorization of No Child Left Behind. Much of the original rhetoric in NCLB was about improving job readiness and employability. In a tragic irony, the focus of the last ten years has not been on improving vocational programs at all but on testing narrow academic standards. Overall, the impact on students, schools and employability has been baleful. This is the time to change. A study from 2013 estimated that almost 6 million Americans between the ages of 16 and 24 are neither in school or work. In practice, our communities — and economies — depend on an enormous diversity of talents, roles, and occupations. As with many schools in the United States, the shop program at Analy High School in Sebastopol, California, had become largely irrelevant. Casey Shea, a teacher at Analy, ran with the idea.

http://time.com/3849501/why-schools-need-to-bring-back-shop-class/

Related:  Educational InsightsArtiklar om slöjdslöjdartiklar

The Natural Teacher: 10 Ways You Can Add Vitamin "N" to the Classroom & Beyond Not long ago I met some dedicated young women who were doing their student teaching at an impressive nature-based preschool. They made it clear that they’d love to pursue careers at similar schools. But they were discouraged about the prospects. Despite growing demand from parents, the number of nature-based preschools remains relatively low. “Is there a business school at your university?” Slöjden – en flopp att vara rädd om Jag är hysteriskt händig, maniskt pysslande och en rent löjlig besserwisser när det handlar om praktiska saker. Bygger, spinner, virkar, stickar, bereder skinn, kladdar och kletar med allt jag får tag på. Allt ska räknas ut, fixas, bytas och byggas om.

Finland uppgraderar Programmering är ett pedagogiskt verktyg och en hjälp för att lösa ­problem, strukturera tankar och skapa kreativa lösningar. Det är bra att det inte blev ett eget ämne på grund­skolenivå, anser Linda Mannila, doktor i datavetenskap och forskare i dataveten­skapens didaktik. – Om programmering är ett eget ämne finns en risk att det blir ett mål i sig, i stället för att se det som något som utvecklar färdigheter som är viktiga inom alla områden. Att ha det som en del av andra ämnen innebär dock en större organisatorisk utmaning, eftersom det kommer att involvera fler lärare. Linda Mannila, som alltid varit intresserad av utbildningsfrågor, har deltagit i läroplansarbetet bland annat genom att vara med och diskutera med ämnesgruppen som ansvarade för kursplanen i matematik.

Some study that I used to know: What do you remember from high school? Author Note: This is the first YouTube video I've tried "flipping" into a TEDed lesson, as I work to learn how to make best use of the new TEDed platform for making videos into interactive lessons. I'd welcome encouragement, feedback and questions from others trying it out.~~~An idea for an extension project:Goyte's song, "Somebody I used to Know" has been covered and parodied by several other artists. For example, Walk of the Earth, created their one-cut video showing the 5 band members playing the whole song on one guitar. Then Key of Awesome made a popular parody of WOTE's video.Songs are often more memorable than spoken language.

Slöjden gör eleverna till moderna framtidsmänniskor Robin håller så hårt i täljkniven i början, att han inte orkar tälja mer än några drag åt gången. Han trycker kniven genom lindbiten, vilket går trögt. Han lär sig så småningom att skära med kniven samtidigt som han trycker, vilket går bättre. Varje skär och vartenda spån som faller på slöjdsalens golv är ett litet steg framåt. Under varje lektion föreslår jag små justeringar av hans grepp och hållning. Idag orkar han mer än han gjorde förra veckan, för att inte tala om veckan dessförinnan, då han tyckte att kniven bara var läskig; “ett vapen!”

Första skolveckan gjorde 15-åringen ett bord. Nu har det förbluffat hantverkare över hela världen. Jag var ingen höjdare på träslöjd när jag gick i skolan, men jag försökte alltid göra mitt bästa. Jag skulle dock aldrig drömma om att snickra ihop ett sådant här läckert bord, hur mycket hjälp jag än fick. Den här killen, som lade upp sitt unika projekt på Imgur, har verkligen en speciell talang.

To Find Work You Love, Don’t Follow Your Passion 43 6Share Synopsis Mainstream career advice tells us to “follow our passion”, but this advice is dead wrong. Research shows that people who take this approach are ultimately no more likely to enjoy or excel at their jobs.

HDK - Högskolan för design och konsthantverk Skolämnet slöjd har debatterats flitigt den senaste tiden sedan Ann-Charlotte Marteus ifrågasatte skolämnets relevans i dagens samhälle ("Hur många smörknivar tål Sverige", Expressen).Peter Hasselskog, universitetslektor i slöjd på HDK, medverkade i Sveriges Radio Kulturnytt tisdag 2 februari och ifrågasatte relevansen i att diskutera slöjdämnet utifrån egna erfarenheter, snarare än gällande läroplaner. Många som har uttalat sig kritisk om skolslöjden i den pågående debatten utgår ifrån sina egna upplevelser av slöjden. Men gårdagens slöjd är inte densamma som dagens, menar Peter Hasselskog, universitetslektor på HDK.

Slöjdlärare fick lysande idéer - Piteå - Piteå-Tidningen Till vardags arbetar Eva Söderberg som slöjdlärare på Vallhamraskolan i Partille. I samband med Kunskapsfestivalen har hon istället för att utbilda elever, utbildat andra lärare i hur digital teknik kan användas inom slöjd. Vid workshopen fick tiotalet deltagare prova att tillverka lysande filtfigurer. Med hjälp av så kallade Lilypads, det vill säga elektroniska kretskort och konduktiv sytråd fick pedagogerna nya idéer om hur digital teknik kan integreras i slöjden. – Jag tycker programmeringsdebatten som pågår inom skolan är jätteintressant, tyvärr så är det ofta slöjden som får stryka på foten när digital teknik ska implementeras allt mer i elevernas utbildning, säger Eva Söderberg. Ett uppfinnarämne Brain Scans Show The Real Impact Love Has On A Child’s Brain by Editor You comfort them over a skinned knee in the playground, and coax them to sleep with a soothing lullaby. But being a nurturing mother is not just about emotional care – it pays dividends by determining the size of your child’s brain, scientists say. Shocking: According to neurologists the sizeable difference between these two brains has one primary cause – the way were treated by their mothers Both of these images are brain scans of a two three-year-old children, but the brain on the left is considerably larger, has fewer spots and less dark areas, compared to the one on the right.

Related: