background preloader

"Sätt ord på läsförståelsen"

"Sätt ord på läsförståelsen"
Larmrapporterna som varnar om svenska elevers bristande läsförståelse har duggat tätt de senaste åren. Men hur ska läraren egentligen göra för att ge eleverna rätt stöd? Den frågan har Barbro Westlund, lektor i läs-och skrivutveckling vid Stockholms universitet, undersökt i sin forskning. I den nya boken ”Aktiv läskraft – Att undervisa i lässtrategier för förståelse” ger hon en vetenskaplig grund i ämnet, men även konkreta exempel på hur forskningen kan användas i klassrummet. – Läsförståelse är ett komplext område, och det är lätt att man som lärare lockas av enkla recept och använder ett paket med färdiga lektionsupplägg. Risken med det är att det leder till isolerad färdighetsträning, säger hon. Barbro Westlund menar att det centrala i läsförståelsen är innehållet i texten. För att ge rätt stöd till elever med olika behov måste läraren kunna visa sina elever hur man flexibelt men medvetet kombinerar flera lässtrategier.

http://skolvarlden.se/artiklar/satt-ord-pa-lasforstaelsen

Related:  språkutvecklande arbetssättArtiklar om läsningLäsaLÄSLYFTETPedagogiskt

Lässtrategier gav bättre resultat – för alla elever Efter 12 år som gymnasielärare i svenska och historia upplever Anna Nord att eleverna har fått allt svårare att sålla i en text och ta med sig de viktiga bitarna. När hon vidareutbildade sig för att ta en andra examen som speciallärare med inriktningen läs- och skrivutveckling började hon reflektera över sin ämnesundervisning. Till slut valde hon att som examensarbete forska på införandet av lässtrategier i den egna undervisningen. – Jag insåg att jag hela tiden hade varit mer intresserad av produkten än processen – läsningen var bara en väg fram till det som var viktigt. Nu är jag mer intresserad av processen, och då blir produkten mycket bättre. Om vi överger barnen i läsningen blir de aldrig vuxna Böcker har blivit något som väldigt få unga föredrar framför sociala medier och dataspel.Johanna Lindbäck och Johan Unenge När kurvorna viker brant neråt och Sverige gång på gång placerar sig under genomsnittet i internationella mätningar av läsförståelse krävs mer än vad skolan förmår. Hälften av Sveriges unga läser aldrig för nöjes skull. Var fjärde kille förstår inte enklare tidningstext.

Enkel språklektion med en stor dos kreativitet Du vet väl att du kan skriva ut det här inlägget. Hej, nu är det dags för en liten lektion igen. Mina lektioner handlar i första hand om att eleverna ska få erövra det muntliga utrymmet, att de ska få tänka och att de ska få uppleva språkets kreativitet. Ta en mening ur en bok. Vilken bok som helst. Han tar strid för läsningen Läslampan har börjat lysa. Om några år är förhoppningsvis svenska barns läsförmåga på topp igen. DN har mött initiativtagaren till jätteprojektet ”En läsande klass” – barnboksförfattaren Martin Widmark. Martin Widmark har lätt till fniss, skrattrynkorna ramar in en blick som aldrig viker undan. Här sitter ett lågmält kraftpaket, med rätta upprörd över att ett rikt demokratiskt land låter 20 procent av de svenska ungdomarna sluta skolan utan att kunna läsa ordentligt. – Ett läsande barn förbättrar inte bara sitt språk, det ökar även sin ödmjukhet inför att människor är olika och att det finns generationer före oss som tänkt samma tankar som vi gör.

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O Jag tror att ett strukturerat, långsiktigt arbete ger resultat i längden. En tydlig planering, både läsårsplan och pedagogisk planering, underlättar för mig, barnen och föräldrarna och den får mig att känna mig trygg i min undervisning. Med en långsiktig plan, blir jag inte lika stressad.

Bokhataren Daniel Sjölin: "Läslust kan bryta klass" Jag hatade dockor som liten. Och flickkläder. Sånger och ramsor. Bäbisar. Jag kräktes till och med en gång när jag kände plasten i en bäbydocka. Jag försökte ju bli pojke. Hur att förbereda en text i undervisningenön Jag ska visa hur jag förbereder mina textpresentationer, alltså även de jag gör i högläst form. Jag bekantar mig alltid noggrant för att förstå hur jag ska undervisa om texten. Jag gör det i undervisningar kring högläsningtexter som jag läser för elevernautvalda texter för eleverna att läsaför att analysera texterna och dess svårigheter innan jag ger dem till elevernaför att bedöma lärarinsatser – dvs – vad jag måste göra och undersöka av texten för att eleverna ska förstå den och utmanas i dendå jag köper in böcker till mina klasser… jag går igenom faktatexter, matematiktexter på motsvarande sätt.Jag tar en liten del av texten. Den text jag nu presenterar har jag gjort i undervisning med elever men också i undervisning av lärare. Det är utmanande och leder alltid in på nya banor.

En man som heter Ove av Fredrik Backman Det börjar lysande. Inledningsscenen när Ove ska köpa iPad är väldigt rolig och en bra introduktion till huvudpersonen. Sedan blir det lite tjatigt. Griniga gamla gubbar har man stött på förr, framför allt på film. Fredrik Backman har dessutom en högst begränsad arsenal av komiska vapen. Det är i stort sett samma visa om och om igen. Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören 1438934880Publicerad igår kl. 11:08 Min man och min tolvåriga son är duktiga fotbollsläsare. Och nu talar jag inte om att läsa böcker eller artiklar om fotboll. Jag tänker på hur de gör när de ser en match och läser själva spelet. Själv är jag en god läsare av ganska många sorters texter, men när det gäller den här idrottsgrenen är min läsförståelse inte särskilt stark.

Jenny på Wendes: Tema språk och språkutvecklande undervisning Jag har haft möjlighet att denna vecka först besöka Skolforum för att sedan vara en dag på SETT Syd. Jag gick på en del föreläsningar och när jag nu summerar mina dagar inser jag att alla föreläsningar på ett eller annat sätt hade med språk och språkutvecklande undervisning att göra. Intressant! Kanske har det att göra med att jag själv tänker mycket på hur jag i min egen undervisning kan arbeta för att stimulera elevernas språkutveckling. Här nedan kommer jag att presentera några av de föreläsningar jag var på under Skolforum.

Related: