background preloader

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet
Förra sommaren missade Kristoffer Örstadius, journalist på Dagens Nyheter, sitt eget scoop. Örstadius gjorde ett gott journalistiskt arbete med att avanonymisera några skolors Pisa-prov, men hellre än att skriva om sina uppseendeväckande resultat, som bland annat visade att högpresterande friskolan Engelska skolan i Bromma skrev sämre på Pisa i matematik än kommunala lågpresterande Petrus Magni skola i Vadstena, så utvecklade han långsökta teorier om varför detta avslöjade Pisa som missvisande. Engelska skolan har med sina cirka 27 skolenheter i Sverige blivit ett flaggskepp bland dem som förespråkar vinstuttag i skattefinansierad skolverksamhet. Trots relativt låg lärartäthet och låg andel behöriga lärare har de långa köer till sina skolor. På nationella proven i matematik uppnådde 24,7 procent av Engelska skolans elever MVG och 44 procent VG. Örstadius valde att tro att nationella prov är mer rättvisande än Pisa, men så är knappast fallet. Pisa är ett osnitslat test. Related:  mariasteinert

Christina Olin-Scheller Publikationer Böcker och bokkapitel Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar. Karlstad 2006. ”Filmmänniskor och datornördar. Såpor istället för Strindberg? Olin-Scheller & Wikström. Olin-Scheller & Wikström, “To be continued... Olin-Scheller & Wikström, “Literacies on the Web. Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller. Olin-Scheller, C. ”I want Twilight information to grow in my head”. Artiklar, refereegranskade ”Gymnasieelevers textvärldar.” ”Ett vidgat textbegrepp i praktiken.” ”Såpor, Strindberg och Sagan om Ringen - Några perspektiv på gymnasieelevers litterära repertoarer.” ”Vidgat textbegrepp i praktiken.” ”Vidgat textbegrepp − hinder eller möjlighet?”. ”Att se gorillan. ”Trollkarl eller mugglare? Olin-Scheller & Wikström,”Literary Prosumers: Young people’s reading and writing in a new media landscape.” Olin-Scheller & Tengberg, “’If It Ain’t True, Then It’s Just a Book.’ Olin-Scheller, C. (2011). ”Förvärva, förvalta och förädla. Olin-Scheller, C. (2011).

Språk är makt | Robert Nilsson Språk är makt. Det lärde jag mig tidigt. Född och uppvuxen i en familj med två döva föräldrar så fick jag erfara det på nära håll. Min mamma var dessutom från Polen och hade dåliga förutsättningar att lära sig det nya språket – skriftspråket alltså – eftersom hon inte till fullo behärskade sitt modersmål. Det är den erfarenheten – tillsammans med det omfattande forskningsresultat pekar på – som gör att jag anser att modersmålsundervisning för invandrare och flyktingar är nyckeln till att lära sig svenska. För mig är språk en klassfråga. Det är också en fråga som skär intersektionellt – genom etnicitet, klass och kön. Män läser mindre än kvinnor. Min mamma var lokalvårdare och andra arbeten fanns inte att tillgå för henne till följd av hennes funktionsnedsättning och språkförbristningar. Min pappa däremot – han var kartritare på stadsingenjörskontoret. Men deras omvärld var tyst. I skolan, på gården och av några barns föräldrar blev jag utsatt för mobbing och vad som kan kallas funkofobi.

Språkförsvaret: Startsida Hitta det rätta tänket! Jag har under en tid funderat mycket kring elevernas sätt att tänka. Ja, allas vårt sätt att tänka egentligen. Vad duktig du är. Vi behöver träna oss för att bli bättre! Förra våren hörde jag talas om Carol Dweck och hennes tankar kring fixed respektive growth Mindset. För visst är det så att träning ger resultat och att vi ibland kanske måste känna oss uttråkade för att kunna uppskatta andra stunder som roliga? Jag har pratat mycket med mina fyror om vilket tänk jag vill att vi ska ha i klassrummet. Eleverna blev direkt mycket nyfikna och som första lektion talade vi om vad dessa kan betyda. Eleverna hade mycket att säga redan under vår första lektion kring Growth mindset.

Samtalsgoogla med dina elever | Skrivateljén Jobba kollektivt, kommunikativt för att utveckla elevernas sökstrategier För några år sedan kom vår tonåring hem med en uppgift. Han skulle skriva ett ”eget arbete” om konsumtionsvanor. ”Välj ett ämne och en problemformulering. När jag kom in i sonens rum satt han ensam vid sin dator med ett öppnat word-dokument framför sig. Sökord: potatis De källor han fått upp var: Wikipedia, Odla.nu – din trädgård på nätet och Svensk potatis webbplats. Han är bekymrad, det kan jag se. Jag sätter mig bredvid honom. – Du, det står här att du ska hitta på en problemformulering. Sonen tittar besvärat på mig. – Nä, men jag fattade inte riktigt vad dom menade med problemformulering…? Nej, hur skulle han kunna förstå det, helt på egen hand? Vi börja där! Vilda sökningar ger källor med olika perspektivSagt och gjort: vi googlar ihop. Forskning om potatis Är potatis nyttigt Potatisens historia Genom våra ”vilda” sökningar får vi upp mängder av källor med olika vinklar eller perspektiv: – Ja, utbrister sonen.

How to teach a young introvert What should we do with the quiet kids? A conversation with Susan Cain on the future of classroom education. Susan Cain sticks up for the introverts of the world. Cain remembers a childhood full of moments when she was urged by teachers and peers to be more outgoing and social — when that simply wasn’t in her nature. We gave Cain a call to talk about how schools, both right now and far off in the future, could better care for the needs of introverted students. What kind of response did you get to the part of your TED Talk about the education system and how it isn’t optimized for introverts? I’ve heard from so many teachers and school administrators and parents and students about the problems that they feel are embedded in the system. “What an extroverted act it is in the first place to go to school. What can be done in the short term to help teachers better understand how to do that? In general, teachers should avoid setting social standards for what is normal. Interesting. Yes. Yeah.

Språkutvecklande undervisning på gymnasiet “Att tillägna sig ämneskunskaper förutsätter tillgång till ett specifikt fackspråk och varje nytt ämne har ett karakteristiskt språk. Lärarna ska ställa språkutveckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum eftersom en språkinriktad undervisning gynnar alla och inte bara vissa elever menar forskare. Varje skola bör därför hitta sätt att följa upp elevernas språkutveckling, skapa strategier för språkstöd samt presentera en plan för lärarnas kompetensutveckling inom språk- och begreppsutveckling.” Ja, ovanstående kan vi läsa i Skolverkets text “Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling” (2013-05-17). Det är med andra ord tydligt att alla lärare har ett ansvar att stötta elevernas språkutveckling, även i de högre årskurserna. Samtidigt så framgår det att ansvaret inte enbart ska vila på den enskilda lärarens axlar, utan att arbetet bör organiseras och diskuteras även på skolnivå. När eleverna kommer från högstadiet till gymnasiet väntar en spännande språklig utveckling. Relaterat

12 Kick-Ass Women Photojournalists To Follow On Instagram The Many Faces of Depression | Bipolar Laid Bare Depression is fickle. It comes and goes as it pleases, many times without warning. For people with bipolar disorder, we spend half or more of our time fighting depression. Think about that. We’re spending half of our time wondering if we’re good enough, thinking we’re a burden, afraid this might be it and the empty feeling will never go away. Yet, we’re expected to at least seem like we are living normal lives, lest we be considered crazy. It’s not always overwhelming sadness either. Or, you might not be that lucky. You’re a bad person.You don’t deserve to be happy. They’re not true, the things that you say. Sometimes that fight may turn into anger. But there are times when fighting doesn’t seem like an option. You may cry at other times. Tears and breath. One breath. Two breaths. Try again. One breath at a time and one step at a time.

”Mediestress? Dags för digital diet” - Opinion Jag befinner mig ofta på restauranger och kan inte komma ifrån den syn som jag får se när jag ser par sitta vid samma bord och titta neråt på varsin telefon, troligtvis surfande på nätet. Ingen ögonkontakt och ingen kommunikation med varandra. Mobilen verkar vara så uppslukande att man inte vill eller kan hålla varandra sällskap. Eller när jag går förbi ett kafé och ser ett gäng ungdomar sitta och stirra ner i sina mobiler - ingen dialog. Sedan mobiltelefonerna kom och blev en viktig del av vår vardag, har vårt sätt att kommunicera med andra människor förändrats. I vissa fall har fenomenet lett till en förbättring. I andra fall har mobilerna försämrat kommunikationen och fått oss att må dåligt. När vi blir mer beroende av teknik, är det viktigt att hålla koll på verkligheten och kom ihåg att det finns en värld därute som inte består av våra digitala prylar. Frågan vi borde ställa oss är: Vilka är de hälsosamma valen? Mobilen skapar en miljö med konstanta avbrott och distraktioner.

Why grammar lessons should be renamed ‘understanding language’ | Mind your la... Some of the country’s most eminent linguists came together for English Grammar Day, presented by UCL and Oxford University in association with the British Library, last week. With talks from grammarians including David Crystal and Dick Hudson, the event served as a crash course in the history, prevalence and importance of grammar. The main focus, however, was on the problems with how grammar is taught in schools. How things have to improve was made clear: we need to embrace grammar, teach it in context and uphold its importance within the education system. Using the word “grammar”, she said, can conjure off-putting images of an old-fashioned classroom. Crystal said: “You have to put the notion of grammar in the background. It’s not just grammar’s name that’s the problem. “Grammar needs context,” he said. Crystal said the work being done in classrooms across the UK to tackle such problems, and the people behind it, had shaped his own outlook and approach towards teaching grammar.

Related: