background preloader

”Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna”

”Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna”
I mer än två decennier har politiker sett datorisering som en avgörande åtgärd för att förbättra skolans resultat. Avsevärda ekonomiska medel har avsatts. Redan på 1990-talet hämtades stora summor ur löntagarfonderna till IT i skolan och senast i påskhelgen gick moderaterna ut med förslaget att programmering ska bli obligatoriskt redan från första klass. Men trots enorma satsningar har skolresultaten sjunkit. Under de senaste åren har allt fler skolor valt att ge varje elev en egen dator, främst inom gymnasiet men även på högstadiet. Skälen till detta varierar, men ofta finns det ett outtalat antagande att man skulle mista elever om man inte erbjöd dem datorer eftersom konkurrerande skolor gör det. En direkt, och kanske oavsiktlig, följd är att elever i dag använder datorn inte bara i situationer där dessa möjliggör nya arbetsmetoder eller ny pedagogik, utan också som ersättning för penna och papper. Datorn fungerar förödande dåligt som anteckningsblock.

http://www.dn.se/debatt/forbattra-resultaten-i-skolan-genom-att-kasta-ut-datorerna-fran-lektionerna/

Related:  argumentationJobbBloggar med bra tips.Resursbankenartiklar

Lärare är inte dagisfröknar - Debatt För mig och förmodligen andra i min ålder som snart ska börja gymnasiet är studierna väldigt viktiga. Då finns det inget som är värre, än att inte ha arbetsro i klassrummet. Klimatet har blivit så fruktansvärt försämrat de senaste åren att man inte längre kan höra vad läraren säger eller ens göra enskilda uppgifter. Betygen B och D - reviderat och tydligt av Skolverket Idag upptäckte jag till min förtjusning att Skolverket kommit ut med en reviderad upplaga av stödmaterialet kring Betygsskalan B och D. I skrivande stund sitter jag på tåget upp till Stockholm och medresenärerna tittade konstigt på mig när jag tjoade till vid upptäckten av att Skolverket faktiskt har tagit fram tre tydliga frågor samt exempel du som lärare kan förhålla dig till när du ska sätta B och D. Jag kommer gå in mer på det senare. Stödmaterialet inleds med att Skolverket trycker på vikten av att betygen aldrig kan bli mer tillförlitliga än de bedömningar som de grundar sig på. Det är därför viktigt att lärare redan i planeringen av undervisningen skapar förutsättningar för bedömningar som ger eleverna goda möjligheter att visa sina kunskaper.

Seg iPad? Har den hängt med länge? dags att fixa till den lite…. Har man en iPad som varit med länge så kan man uppleva att den blir seg och trött. Sedan brukar man uppleva att det är slut på minne direkt, man raderar bilder, filmer och appar men det är ändå fullt på iPaden. Men man behöver inte köpa en ny i det läget utan börja med att säkerhetskopiera iPaden till iTunes på din dator. i iTunes ser man vad det är som tar plats och efter ett tag så är det mest med övrigt (gult) på iPaden som tar plats vilket man måste ta bort.

”Eleverna behöver lära sig hantera datorn i skolan” På DN Debatt (16/4) skriver gymnasieläraren Håkan Danielsson om hur datorer bör slängas ut ur svenska klassrum. Han menar att användningen av datorer gör eleverna okoncentrerade och att de är sämre arbetsredskap än analoga varianter och att eleverna därmed lär sig mindre. Jag håller inte med, skriver matematikläraren Sabine Louvet. Hjälp unga hantera sina uppkopplade liv Som ständigt uppkopplad har den smarta telefonen klivit rakt in i det mest privata.Åse Victorin Cederquist och Anna Nygren Våra ungdomar mår inte bra. Stress, sömnbrist och ständig digital uppkoppling bidrar till att den psykiska ohälsan hos unga i dag är större än någonsin. Kunskapen om hjärnans och kroppens behov är generellt dålig och många föräldrar förstår inte att ta sitt ansvar som gränssättare och vägledare för sina barn. Utbilda föräldrarna och ge lärarna ett pedagogiskt verktyg om livsstilsfrågor så att unga får hjälp att hantera sitt uppkopplade liv.

Stefan Löfven: Låt skolor omhänderta mobiler Statsminister Stefan Löfven vill att skolor ska få omhänderta mobiler i klassrummen i förebyggande syfte, för att inte undervisningen ska störas. Han hänvisar till en studie som visar att mobiler i klassrum. Här kan du lyssna på hela Ekots lördagsintervju – I de klasser där man inte har mobiler mer lär sig eleverna mer.

Bedömning och betyg utifrån Lgr11 - den 17 november 2014 Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. – Skolverket Att arbeta för en gemensam förståelse för bedömning och betyg utifrån Lgr11. Program Förstelärare i förskolan prioriteras i Helsingborg Nu är det dags att synliggöra barn och pedagogers arbete på förskolorna. Med fokus på förstelärare i förskolan och med en tryckt skrift som utforskar världen genom barns ögon, vill Helsingborg visa på vikten av små barns lärprocesser. Hur börjar man en utveckling från omsorg till pedagogisk verksamhet?

Läsandet bland pojkar ökar kraftigt Pojkars läsförståelse har varit ett mörkt kapitel i den svenska skolhistorien. Men nya siffror från SCB visar att läsandet bland pojkarna i årskurs fyra till sex nu har ökat. – Är det en utveckling som håller i sig är det väldigt glädjande, säger läsforskaren Caroline Liberg.

Related:  Artiklar