background preloader

 Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF)

 Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF)
Related:  NO

Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola.

What is it? « Algodoo Algodoo is a unique 2D-simulation software from Algoryx Simulation AB. Algodoo is designed in a playful, cartoony manner, making it a perfect tool for creating interactive scenes. Explore physics, build amazing inventions, design cool games or experiment with Algodoo in your science classes. Algodoo encourages students and children’s own creativity, ability and motivation to construct knowledge while having fun. Functionality With Algodoo you can create simulation scenes using simple drawing tools like boxes, circles, polygons, gears, brushes, planes, ropes and chains. Physical elements You can also add more physics in your simulation like fluids, springs, hinges, motors, thrusters, light rays, tracers, optics and lenses. Analyze and visualize For deeper analysis you can also show graphs or visualize forces, velocities and momentum. Algobox – Sharing scenes Community Technology

Naturvetenskap och teknik - undervisning - ämnesutveckling Skolverket arbetar för att öka elevers och barns intresse och kunskap inom naturvetenskap och teknik. Fram till 2016 pågår Naturvetenskaps- och tekniksatsningen som erbjuder förskolor och skolor stöd för att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik. Vi vänder oss till lärare och förskollärare samt till rektor, förskolechef och huvudman. Inom ramen för satsningen tas ett nytt undervisningstöd fram för flera skolformer. Läs om vad satsningen innebär Läs mer om NT-utvecklare Läs mer om gymnasiekonferenserna Undervisningsstöd för lärare och förskollärare Ta del av vårt undervisningsstöd som är till för dig som undervisar i förskola, grundskoleutbildning samt på gymnasiet. Förskola Grundskoleutbildning Gymnasieutbildning Lärarens roll är avgörande För att utveckla elevers kunskap, nyfikenhet och intresse inom naturvetenskap och teknik har du som lärare och förskollärare en viktig roll. Eleverna är framtiden

Frågor om astronomi - Rymdstyrelsen -Hur långt är det mellan jorden och månen? -När månen är halv, vart tar resten vägen? - Finns det någon formel för att räkna ut vad man väger på olika planeter? - Vad är det för skillnad på en komet och en meteorit? - Tar rymden slut någongång? - Hur många stjärnor finns det? - Vad händer om man åker in i ett svart hål? - Varför är alla planeter runda? - Varför finns solen i mitten av alla planeter? - Vad är det svarta i rymden och varför är rymden svart? - Varför finns det ingen luft i rymden? - Man ser stjärnor på himlen som rör sig, är det stjärnor eller är det satelliter? - Varför kan man aldrig se månens baksida? -Vad finns det bakom solen? -Varför blir man solbränd av solen? - Kan man sätta likhetstecken mellan stjärna och sol? Hur långt är det mellan jorden och månen? När man ser något stjärnliknande som snabbt rör sig på himlen och är synligt endast en eller några sekunder så rör det sig sannolikt om en meteor, även kallat stjärnfall. Varför kan man aldrig se månens baksida?

Kemi nästa : Fyrverkeri Louise undrar hur man får fram alla olika färger och mönster i ett fyrverkeri. Vi följer med ner i ett hemligt bergrum där kemikalier blandas och fyrverkeripjäser tillverkas. Ett fyrverkeri är ett exempel på en kemisk reaktion - men vad innebär det? Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF)

Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan. Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Kemilektionerna för grundskolan togs fram med anledning av att det år 2011 var Kemins år och är inspirerade av de teman som användes under kemiåret, teman som ville göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap. Huvudexperimenten i Kemilektioner för grundskolan är valda för att passa till årskurserna 4-6. Lektionerna är sammanställda av Bodil Nilsson, som har mycket kunskap om hur man intresserar barn för naturvetenskap och lång erfarenhet av att undervisa om didaktik och naturvetenskap på Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet (tidigare Lärarhögskolan i Stockholm).

You Know How This Experiment Ends, But You Should Watch It Anyway Kinja is in read-only mode. We are working to restore service. First off, I have to marvel at how incredible this is to watch and admit that it made me too gawk, giggle, and grin like a child. I can't wait to show people this. That said, does anyone else wonder how much it had to cost to spend the 3 hours pumping out the air, setting up, and conducting this experiment that everyone know the result of? (Again, not wanting to rain on anyone's parade cause I'm damn glad they did it. Flagged It cost the electricity to run the pumps for a few hours. Also I'm sure that the BBC payed a fee and the staff probably enjoyed goofing off for half the day.

CETIS - Centrum för tekniken i skolan - Nationellt resurscentrum i teknik CETIS nyhetsbrev Tekniken i skolan nr 1, 2016 I årets första nummer berättar Teknikartjejerna i Linköping varför de valde Teknikprogrammet, Svensk Byggtjänst arbetar med gymnasieskolan i Cities: Skylines och i Sigtuna Museums utställning Trä – tiden är ingenting kan vi läsa om hur trä är en del av teknikutveckling. De mäktiga fem fångar intresset hos barn i förskoleåldern och Eva Hartell delar med sig av erfarenheter kring bedömningsarbetet. Tänk 200! Så många timmar borde teknikämnet ha! LYFTIS – lyft teknikämnet i skolan! Teknik tillsammans Teknik tillsammans

Start - Rymdstyrelsen Experimentskafferiet Index | Bedömning för lärande Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna. Hur kan du som lärare få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya sammanhang? I denna artikel ger jag exempel på några arbetsuppgifter t ex bilder och begrepp, begreppskort och begreppskartor där eleverna utvecklar sin begreppsliga förmåga genom fokus på att samtala. Mina elever i årskurs 3 arbetar just nu med arbetsområdet “Material och ämnen i vår omgivning”. Vilken språknivå ligger mina elever på? För många år sedan kunde jag låta mina elever göra en ordlista med nya begrepp, slå upp vad dessa betydde och skriva en förklaring till dem i sina skrivböcker. För att eleverna på sikt ska utveckla ett ämnesspråk i NO räcker det inte med att eleverna slår upp begreppen eller att du som lärare förklarar dem muntligt. Talets roll är viktig och central i alla ämnen i LGR 11. Berätta om bilden.Berätta om bilderna.

Wiliam och jag

Related: