background preloader

NO

Facebook Twitter

A topnotch WordPress.com site. Om Teknikspanarna. Årets upplaga Teknikspanarna är en populär satsning för elever och lärare i årskurs 4-6.

Om Teknikspanarna

Projektet har sett väldigt olika ut genom åren. Sedan starten 2004 har vi träffat flera hundratusen elever och tiotusentals lärare. I projektets nuvarande form ingår lektionsmaterial, lärarmöten och stipendier. Allt är kostnadsfritt för skolor! Den senaste upplagan av Teknikspanarnas lektionsmaterial är helt digital. Allt du behöver göra är att registrera dig och dina klasser. Syftet med Teknikspanarna Teknikspanarna syftar till att stärka teknikundervisningen i grundskolan samt stimulera och utveckla barns naturliga nyfikenhet för teknik.

Sveriges teknikindustri bidrar Teknikämnet har varit obligatoriskt i grundskolan sedan 1994. Teknikspanarna är ett av de projekt Teknikföretagen driver för att säkra industrins framtida kompetensförsörjning. Lärarmöten och stipendier Inom ramen för Teknikspanarna anordnar vi även lärarmöten på grundskolor i hela landet. Nationellt resurscentrum för biologi. Film 2: Att skapa ett Glogster-klassrum - glogsterswedish. Naturlikt - Start. Lekplatsfysik. En lekplats innehåller illustrationer av många av fysikens grunder, och fenomen som lutande plan, pendel, hävstång, friktion, rotation och acceleration kan upplevas med hela kroppen.

Lekplatsfysik

Lekplatsfysik uppdateras nu i en ny version hos Nationellt resurscentrum för fysik med kompletterande material och koppling till styrdokument. Gå vidare till den tidigare versionen av lekplatsfysik. Magnetism. Fysik. Science. Biology For Kids - KidsBiology.com. Life Science. Tema: Rymden. America's Wildlife Resource. Science for Kids - Fun Experiments, Cool Facts, Online Games, Activities, Projects, Ideas, Technology. Discovery Kids. Astronomy For Kids. Science Buddies.

WiseGEEK. Life Science Prompts – Middle School Science. (under construction 1.12.15) #1 Create the chart below into your notebook.

Life Science Prompts – Middle School Science

Simple Machines. Animal Life Cycles (FREE Learning Material) Genetics for Kids Index Exploring Nature Educational Resource. Keynote Speaker & Best Selling Author. Star Size Comparison HD AudioV2. A Middle School Survival Guide: Yummy Gummy Bears! Teknik handledning. Nationellt resurscentrum för fysik. Vår vardagliga erfarenhet är att luft är genomskinlig och att vi kan röra oss obehindrat genom den, till skillnad från fasta föremål eller vätskor.

Nationellt resurscentrum för fysik

Det är därför inte så lätt att inse att luft tar stor plats och är svårt att trycka ihop. Mindre barn kan spontant använda ordet luft i samband med tankar, drömmar och minnen. För dem är luft något som finns, men eftersom man inte kan se eller röra vid luften så är den inte påtaglig. Vid 11- 12- års ålder vet de flesta barn att luft finns, t.ex. i en behållare, men en del menar att luften bara finns där då behållaren är öppen.

Luften cirkulerar och kan komma in på ställen som annan materia normalt inte kan. Luften får saker att hända, påverkar andra saker utan att själv påverkas. Barns uppfattningar om luft diskuteras bland annat i boken Children's Ideas in Science (R. Heurekas experimentfabrik. Kroppen del 3 ,hjärtat och blodet. Kroppen del 2, skelett och muskler. NO - Åk 2 - Kropp och hälsa. Ämne/Ämnen: No/Sv/Ma/Livskunskap/EngElevgrupp: Uranus Ansvarig/Ansvariga: Annica Kjell och LisaMarie Lind.

NO - Åk 2 - Kropp och hälsa

Inspiration tema kroppen. Kroppen är ett fascinerande arbetsområde som brukar tilltala de flesta elever!

Inspiration tema kroppen

Här kommer en del material, inspiration och tips på aktiviteter om tema kroppen. Top 10 Most Dangerous Plants in the World. 1. Most likely to eat a rat Giant Pitcher Plant: Nepenthes attenboroughii. Researchers explain why bicycles balance themselves. Ruina Lab/Provided An experimental bicycle designed to eliminate the gyroscopic effect of spinning wheels and the "trail" of the front wheel is still stable on its own, disproving conventional theory.

Researchers explain why bicycles balance themselves

The 1949 movie "Jour de Fete" shows a postman frantically chasing his bicycle, which rides away on its own. It could happen. S_nger_om_skogens_djur-1. Kroppen. 18 lektionsupplägg om miljömålen. Celler. Kroppen del 1, cellen och kroppens utsida. Kroppen del 4, andningen och rösten. Narkoswebben - Film om matspjälkning. Sci . Pendulum Challenge. Skogsskafferiet.se - ätliga växter i naturen. NTA - Teman. Friction. Welcome to Amusement Park Physics. Motion and Forces. Forces and Motion: Basics 1.1.0. Motion: Introduction. Motion is one of the key topics in physics.

Motion: Introduction

Everything in the universe moves. Acceleration - Physics for Kids! Acceleration is a way to measure how fast something is speeding up.

Acceleration - Physics for Kids!

Suppose you are riding your bike. You start out going very slowly, hardly pedaling at all. Now you begin to pedal as hard as you can, to speed up - you are accelerating. Now that you are going at a normal speed, you stop pedaling so hard, and just pedal normally. You're still going, but you're not getting any faster, just going along at your normal speed. Galileo Drops the Ball - Virtual Experiment. In around 1590 Galileo Galilei (1564-1642) climbed up the Leaning Tower of Pisa and dropped some balls to the ground.

Galileo Drops the Ball - Virtual Experiment

Two balls of different masses, but of similar shape and density that were released together hit the ground at the same time. Until then it was commonly believed that heavy things fall faster than light things. Many people still believe this, and casual observation of everyday phenomena often does tend to confirm this view. Viktigt börja tidigt med NO-texter. – Min studie visar att texter bidrar till en ökad användning av det naturvetenskapliga språket och hjälper lärare att beskriva och förklara fenomen. Kopplingsschema. Att förstå ämnesspråket och att förstå ämnet hör ihop.Illustration: Gunilla Hagström.

BI

Experiment. Djur. Kemi. Fysik. Teknik. Space. IT. Sidor. Rymden. HUT. No. Game. Science. Lärartankar. MULTIDISCIPLINE. Projects. CK-12 Foundation. PreK. Kindergarten. 1st grade. 2nd grade. 3rd grade. 4th grade. 5th grade. Nämnaren på nätet.