background preloader

Arbetsro = alla i klassrummet har fullt fokus på innehållet!

Arbetsro = alla i klassrummet har fullt fokus på innehållet!
Mina elever har längtat efter en ”svenskabok”. Jag har inte haft någon på väldigt länge, men i slutet av förra terminen fick de en som de genast slängde sig över.Vi jobbar i den när jag till exempel vill jobba enskilt med en eller fler elever och de övriga behöver kunna jobba självständigt en stund (de frågar varandra, när någon behöver hjälp). Idag tog jag hem böckerna för ”rättning”. Fast jag gillar inte detta med rätt-fel utan tror ju på att lyfta fram det eleverna kan (det är Anne-Marie Körling som har inspirerat mig i detta tänkesätt, till exempel i hennes bok ”Vägen till skriftliga omdömen”). Så jag tog på mig mina ”letarättglasögon”och skrev upp allt det jag såg att eleven kan och har lärt sig, så här långt. Mina ”letafelglasögon” har jag gömt undan på obestämd tid…

http://lappkullan.moobis.se/

Related:  NOjessicakristoffersson

Annas Klassrum I förra veckan fokuserade vi på hur djuren anpassar sig till att klara vintern. Vi pratade och läste om olika djur som rör sig i skogarna på vintern. Tillsammans läste vi en faktatext om älgen och fyllde i en sexfältare. I skrivarparen valde de ett djur som de läste om och tillsammans fyllde i en sexfältare. Stolt fröken som ser att detta börjar bli ett vant arbetssätt. Ett bedömningsmaterial för språkligt och digitalt arbete i varje skolämne behövs För en tid sedan skrev jag ett inlägg här på bloggen, där jag hävdade att Lgr 11 gjorde oss alla till språklärare. Påståendet grundade jag i det faktum att många av de förmågor som eleverna ska utveckla under skolåren kräver ett välutvecklat språk. Deras kunskapsutveckling måste följas av en språklig utveckling, om de ska ha chans att utveckla de förmågor som uttrycks i den nya läroplanen.För att visa på att förmågorna i Lgr 11 kräver ett akademiskt språkbruk använde jag mig av Göran Svanelids sammanfattning av de centrala förmågorna i Lgr 11 som han kallar the Big 5: De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten.

Navets språkklass Ett tidigare inlägg i bloggen handlade om tankar hur man kartlägger nyanlända elever. Ett sätt för oss att kartlägga de nyanlända eleverna är att de får arbeta med ”Boken om mig” när de börjar hos oss. Då får vi som lärare möjlighet att lära känna eleverna och ta del av deras bakgrund, intressen och drömmar. Vi får också reda på elevens förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Medarbetarsamtal hos oss I höstas började vi med något så spännande som medarbetarsamtal i grupp på min arbetsplats. Inte helt oväntat är man ska göra något nytt som känns viktigt, men när idén inte kommer från en själv, så upplever man en viss skepsis. Det jag främst funderade kring var hur alla skulle ”komma till tals” och i vilken riktning samtalet skulle gå.

I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur Under några veckor har vi i förberedelseklassen arbetat med faktafamiljen för elever – med faktatexter om djur. Arbetet har fortsatt direkt efter vårt arbetsområde som har handlat om klassiska sagor. I det här inlägget får du ta del av hur arbetsgången har varit i två grupper med nyanlända elever inskrivna i skolår 1-4. Det övergripande syftet i förberedelseklassen är: LUS 19. Nya Språket lyfter, del 2 I del 2 av filmerna om Nya Språket lyfter får vi höra närmare om hur Maria Ekenhill, lärare åk 3, arbetar med ”Nya Språket lyfter” samt bedömning med stöd i materialet. 18.

Spontanitet när det är som bäst! Förra veckan hade vi ett jättebra arbetslagsmöte. Vi diskuterade elevinflytande, likabehandling och andra viktiga grejer. Vi diskuterade också hur vi skulle kunna föra in det här arbetet i klassrummet under nästkommande vecka. Många bra idéer och tankar kom upp och vi kände oss nöjda med våra kreativa förslag. På mötet veckan efter, läs igår, så var det ingen som kom ihåg vad vi hade bestämt.

Lära för livet När man arbetar med sva-elever lär man sig mycket om att hur vi säger saker och hur de uppfattas inte alltid är samma sak. Bilden ovan delades i kul fredagsmail för en massa år sedan men illustrerar tydligt vad jag vill säga. Tänk bara på alla idiom vi använder dagligen! Kamratrespons och faktainsamling om koalan! Kamratrespons på djurbild Med inspiration från förra veckans lektion om Austins fjäril ritade jag av en bild av en koala som jag visade för mina elever i åk 2. Eleverna fick ge kamratrespons till mig utifrån koalabilden jag hade ritat. De fick ge mig två stjärnor och säga positiva saker om det som var bra. Sedan fick de ge en idé genom att berätta vilka detaljer i bilden jag kunde förbättra.

Related:  harrydoris1