background preloader

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena
Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna. Hur kan du som lärare få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya sammanhang? I denna artikel ger jag exempel på några arbetsuppgifter t ex bilder och begrepp, begreppskort och begreppskartor där eleverna utvecklar sin begreppsliga förmåga genom fokus på att samtala. Mina elever i årskurs 3 arbetar just nu med arbetsområdet “Material och ämnen i vår omgivning”. När jag planerade arbetsområdet tittade jag igenom texter, experiment och filmer där jag hittade/plockade ut de språkliga ord och begrepp som eleverna skulle möta och som jag ville att de skulle förstå och kunna använda. En utgångspunkt och bra hjälp när man tittar och planerar för språket/begreppen i ett ämne är Pauline Gibbons-frågor: Vilken språknivå ligger mina elever på? Talets roll är viktig och central i alla ämnen i LGR 11. Begreppskort: Att diskutera: Related:  No åk F-6NOUndervisning

UPPTÄCKARGLÄDJE | - LEKA OCH LÄRA NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Lyft när Londons lärare tog makten På morgonen står en lärare vid entrégrindarna till Lampton School och kollar att eleverna har passande kläder på sig. En pojke blir tillsagd att stoppa in skjortan i byxorna innan han får gå in på skolan. Bara de äldsta har lov att ha på sig annat än skoluniform, men då ska det vara prydliga kläder. – Då blir man hemskickad för att byta om, eller så får man en varning. Hon och Amar Dhani visar runt på skolan. De 1500 eleverna på Lampton kommer mest från tvåspråkiga hem – ofta pakistanska, indiska och somaliska familjer, så skolan erbjuder undervisning i både arabiska, punjabi och urdu. – Skolan måste erbjuda något språk men vi erbjuder många. Sahar Mahmood läser både urdu och punjabi. – Det hjälper till att skapa en känsla av tillhörighet, säger hon. I december redovisades de årliga resultaten på de nationella proven för Londons lågstadieelever. Bild: Peter Frennesson Skola är, från och med i år, obligatorisk till 18 års ålder. Det lär dig om livet. Mentorskapet handlade om skolarbete.

Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola.

Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy Här hittar du material och verktyg som du kan använda i undervisningen för att skapa nya moderna lektioner. Surfa runt och låt dig inspireras av filmerna och webbsidorna som finns samlade här. Under fliken "Verktyg på Internet" hittar du verktygen med vars hjälp du kan skapa Blended Learning eller Flipped Classroom lektioner och under "Digitala lärmetoder" hittar du tips på hur du själv kan skapa flippade lektioner eller hur connected learning förändrar pedagogiken och didaktiken i den moderna skolan för det 21:a århundradet! När du registrerat dig kan du skapa mötesplatser tillsammans med dina kollegor eller elever och med de inbyggda verktygen bygga en kunskapsbank som sedan kan delas med alla andra eller bara inom en begränsad grupp.

Naturvetenskap och teknik Skolverket arbetar för att öka elevers och barns intresse och kunskap inom naturvetenskap och teknik. Fram till 2016 pågår Naturvetenskaps- och tekniksatsningen som erbjuder förskolor och skolor stöd för att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik. Vi vänder oss till lärare och förskollärare samt till rektor, förskolechef och huvudman. Inom ramen för satsningen tas ett nytt undervisningstöd fram för flera skolformer. Vi ordnar också en konferensserie för lärare och skolledare i gymnasieskolan samt har ett nationellt nätverk med förskole- och skolutvecklare inom naturvetenskap och teknik, så kallade NT-utvecklare. Målet med NT-utvecklarnas arbete är att genom handledning och kollegialt lärande bidra till att utveckla undervisningen. Läs om vad satsningen innebär Läs mer om NT-utvecklare Läs mer om gymnasiekonferenserna Undervisningsstöd för lärare och förskollärare Förskola Grundskoleutbildning Gymnasieutbildning Lärarens roll är avgörande Eleverna är framtiden

Mer lärartid i skolan gör att eleverna trivs I samband med att tre nya F-9-skolor startade i Gråbo 2011 beslutade den politiska ledningen att pröva ett nytt arbetssätt som bland annat innebar att lärarna skulle gå över från ferietjänst till semestertjänst och därmed tillbringa mer schemalagd tid på skolan. Lerums kommun skrev 2011 ett arbetstidstidsavtal med Lärarförbundet som omfattade all personal på Röselidsskolan, Lekstorpsskolan och Ljungviksskolan. Lennart Nilsson, rektor på Röselidsskolan, beskriver avtalet som en viktig pusselbit i ett större sammanhang. – Vi tar utgångspunkt i det framtida samhället. Arbetsmetoden handlar om att släppa tänkandet med scheman, klassrum och lektioner. – Lärarna sitter inte ensamma hemma och förbereder lektioner. En utvärdering, som gjorts av Utbildningsgruppen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), visar att tidsavtalet gett flera positiva effekter. Även personalen ser positivt på avtalet. – Det här arbetssättet gör att man blir mer förberedd för gymnasiet, säger Olivia Yhr.

Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan. Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Kemilektionerna för grundskolan togs fram med anledning av att det år 2011 var Kemins år och är inspirerade av de teman som användes under kemiåret, teman som ville göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap. Huvudexperimenten i Kemilektioner för grundskolan är valda för att passa till årskurserna 4-6. Lektionerna är sammanställda av Bodil Nilsson, som har mycket kunskap om hur man intresserar barn för naturvetenskap och lång erfarenhet av att undervisa om didaktik och naturvetenskap på Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet (tidigare Lärarhögskolan i Stockholm).

Förslag på iPadappar för NO och teknik  På gårdagens workshop pratade vi om appar för NO och teknik för att arbeta med iPads. När jag gick igenom de appar jag tagit ner saknar jag flera områden. Jag fick ge mig ut på nätet för att hitta webbresurser att komplettera med. Problemet med ett antal av dessa webbresurser är att de innehåller flash-funktioner som inte fungerar så bra på en iPad om man inte går en omväg via en annan app. Jag har ingen ambition att vara heltäckande i detta inlägg utan mer ett smörgåsbord av lite som finns. I dag när Lärarnas tidning damp ner i lådan handlade det just om Programmering på schemat, passar ju precis som hand i handske till detta inlägg. NO-appar MänniskokroppenMy incredible bodyEqualizeMy FloraSmåkrypsappenBatterijaktenKvitterKraxViltappenDiodeCurcuit BuilderChemist freeSky view freeStar Walk Just appen Diode testade vi i grupp där det blev många intressanta diskussioner om hur kopplingsschemat skulle se ut för att lampan skulle tändas utan att larmet i appen också fick ström. Webbresurser:

Sagor och myter Vill du hitta en berättarutbildning eller en festival? Vill du ha tips om tillämpat berättande? Här nedan finner du länkar. Home School Learning Network En rad lektioner för att lära barn berätta. The Call of Story - Article ArchiveHär finns en hel rad artiklar med tankar och råd till berättaren inom ämnen som hur man berättar olika typper av historier, hur man kan berätta i olika sammanhang, som på bibliotek och skolor, om berättandets etik och hur man arbetar som professionell. Effective Storytelling - A manual for beginnersEn praktiskt inriktad hemsida om grundläggande berättarteknik. English Language Arts: StorytellingNågra handfasta råd kring användande av berättande i klassrummet. Storytelling Tips and HintsMatnyttig hemsida kring varför och hur berättande kan användas i skolan. StoryartsPraktiskt om varför berättande i klassrummet är bra. Stories for the SeasonEtt urval berättelser för olika årstider, som läraren kan ha nytta av. Campfire storiesBerättelser vid lägerelden.

Vietnam Wallops U.S. on Test Scores But Vietnamese Educators Scoff at Tests | Diane Ravitch In a newly released summary of PISA test scores, students in Vietnam had higher test scores than their 15-year-old peers in the U.S. and most European Union nations. For some in the U.S. media, this will set off alarm bells, produce hand-wringing, and provoke fears of "a Sputnik moment," arrived again. A Vietnamese newspaper reported: "Vietnam ranked 12th out of 76 economies in a new global education survey, overtaking the US and many EU countries, international media reported Wednesday." Andreas Schleicher of the OECD said the survey showed that Asian nations excel because they have excellent teachers with high expectations. However, Vietnam's deputy education commissioner took issue with Schleicher's assessment of the PISA results: "Nguyen Vinh Hien, Deputy Minister of Education and Training, told Tuoi Tre (youth) newspaper on Friday that the Program for International Student Assessment, or PISA, does not assess students' overall competence... Duong added:

Related: