background preloader

Naturlikt - Start

Naturlikt - Start
Related:  Webb-resurser

Charles Darwin | Allt om Historia Under en världsomsegling insåg Charles Darwin hur livet på jorden hade utvecklats. Hans teori om evolutionen var lika enkel som genial, men kastade samtidigt Bibelns skapelseberättelse över ända och mötte hårt motstånd. Text: Anna Larsdotter I augusti 1831 fick Charles Darwin ett brev som skulle förändra hans liv. Avsändare var hans vän John Stevens Henslow, professor i botanik i Cambridge. Av Henslow hade Darwin lärt sig massor om sitt stora intresse: djur och växter. I brevet frågade Henslow om Darwin ville följa med på en forskningsseglats runt jorden. Så gav sig Charles Robert Darwin den 27 december 1831 av på sitt livs resa. Darwin växte upp med en äldre bror och fyra systrar. Charles Darwin var inte av riktigt samma skrot och korn som sin far och farfar. Han hade lärt sig att stoppa upp djur och byggt upp en imponerande samling skalbaggar. Darwin fascinerades av de arter han hittade på ögruppen. Darwins anteckningar från resan med Beagle var fyllda av entusiastiska utrop.

Elevaktiviteter | Djurförsök (Naturkunskap/religion/samhällskunskap) Aktivitetens inriktning: Utveckla kunskaper i naturvetenskap Att ta reda på fakta om djurförsök är viktigt för att sedan kunna använda kunskaperna i resonemang, reflektioner och argument. Det är dessutom viktigt att kunna skilja på fakta, värderingar och åsikter. Här nedan presenteras några frågor. Får man utföra djurförsök trots att det finns andra metoder som ger samma resultat? NEJ. Tycker de flesta forskare att det är bra att antalet djurförsök minskar? JA. Är det vanligt att man använder råttor och möss vid djurförsök? JA. Får man använda vilka djur som helst vid djurförsök? NEJ. Får man sälja smink och kosmetika som är testat på djur? NEJ. Måste läkemedel som ska användas på människor vara testade på djur? JA. Använder man till exempel grisar som försöksdjur? JA. Stämmer det att 90 procent av djurförsöken i Sverige utförs på fiskar? JA. 1700-tals filosofen Descartes ansåg att djur var själlösa maskiner som varken kände lidande eller smärta. NEJ. NEJ.

Experimentskafferiet Magister Evas Blogg 10 Word Cloud Generators You Have Probably Never Tried A few days back, we looked at five great ways to incorporate word cloud generators into your classroom. There are obviously many more uses out there for them – but that is a discussion for another post. We’ve mentioned most of these before – in a post from way back when – so I won’t go into too much detail about each individual one, but we’ve added a few notable ones to the list. (Of note, the list is in no particular order). The vast majority of them work the same: plug your text into the box, select a few options, and you’ve got yourself a word cloud. If you do a quick search for word cloud, you’ll see so many different types. Do you have a favorite word cloud generator from the list below? Wordle Jason Davies’ Word Cloud Generator WordSift WordItOut Tagul TagCrowd Yippy WordMosaic AbcYa Tagxedo VocabGrabber

Anteckningar från studier och undervisning i biologi, kemi, naturkunskap PowToon, free business presentation software animated video maker and PowerPoint alternative Inspiration tema kroppen Kroppen är ett fascinerande arbetsområde som brukar tilltala de flesta elever! Här kommer en del material, inspiration och tips på aktiviteter om tema kroppen. Ur det centrala innehållet, Lgr 11 Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandlaföljande centrala innehåll:I årskurs 1–3 Kropp och hälsa• Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.• Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.• Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp avolika sinnen. Fakta om kroppen, främst för oss lärare Pedagogisk planering tema kroppen från Pilbäcksskolan i Växjö och Tema kroppen med konkreta mål från Högstorps skola även denna i Växjö. Lpp människan och kroppen från Rörsjöskolan i Malmö. Bilder från när Glumslövs skolas lågstadie arbetade med tema kroppen. Tema livsstil och hälsa med samlade länkar hos Förskoleburken Bildkort på kroppsdelar och delar på huvudet Organ i naturlig storlek att skriva ut Aktiviteter Sprattelgubbar

Download free PowerPoint backgrounds and templates - Brainy Betty Tema Djur och Växter Svenska djur och växter "Svenska djur och växter är en kortlek med de vanligaste djur- och växtarterna i svensk natur. På kortens baksida finns artnamnet på svenska, engelska och latin. En rubrik som anger artens grupptillhörighet (t.ex. insekter) ger möjlighet att sortera korten. En tillhörande lärarhandledning finns. Kortleken finns i tre varianter; SMALL, MEDIUM och LARGE. SMALL: 36 djur och växter. Skansens Djursidor

5 Ways for Students to Showcase Their Best Work As I do every year, I am taking this week to relax, recharge, and ski with friends. While I'm away I will be re-running the most popular posts of the year. This was the second most popular post in April, 2014. As the end of the school year approaches you may be looking for a good way for students to organize and share examples of their best work of the school year. Page O Rama is a free service for quickly creating stand alone webpages. Dropr is a free service for creating portfolios of your images, videos, and audio files. Populr is a service for creating simple webpages to showcase an example or two of your best work. About.me is a good tool for students to use to create a digital resume to share as part of a college admissions application or an internship application. Tackk is a free service that was featured last week on Free Technology for Teachers.

Användnings av olika träslag | SkogsSverige Olika träslag har olika användningsområden När man ska använda trä är det viktigt att välja virke efter ändamål och miljö. Olika träslag har nämligen olika egenskaper beroende på hur deras ved är uppbyggd och hur de har växt. Skillnaden mellan olika träslag är alltså stora. I tabellen nedan illustreras användningen av våra vanligaste trädslag, med avseende på egenskaper och användningsområden, både historiskt och i nutid. Trä till fönster och dörrar Även om användningsområdet för trä varierar mycket, är man enig om vilken sorts virke som lämpar sig för fönster och dörrar. Med det här virkesvalet vill man försäkra sig om att virket inte slår sig i de färdiga föremålen. I Norden är tallvirke det som används mest till fönster och dörrar.

Modern Lessons Welcome to the new online learning platform for the Global Education Database! It’s a free, simple, and quick way to learn new skills, find new education resources, and figure out how to do just about anything a modern teacher or student needs. Take as many courses as you like – they’re free and all you need to do is sign up to get started. Register To Start Learning Free View More Courses Skogen i Skolan

Related: