background preloader

Naturlikt - Start

Naturlikt - Start
Related:  Webb-resurser

Charles Darwin | Allt om Historia Under en världsomsegling insåg Charles Darwin hur livet på jorden hade utvecklats. Hans teori om evolutionen var lika enkel som genial, men kastade samtidigt Bibelns skapelseberättelse över ända och mötte hårt motstånd. Text: Anna Larsdotter I augusti 1831 fick Charles Darwin ett brev som skulle förändra hans liv. Avsändare var hans vän John Stevens Henslow, professor i botanik i Cambridge. Av Henslow hade Darwin lärt sig massor om sitt stora intresse: djur och växter. I brevet frågade Henslow om Darwin ville följa med på en forskningsseglats runt jorden. Så gav sig Charles Robert Darwin den 27 december 1831 av på sitt livs resa. Darwin växte upp med en äldre bror och fyra systrar. Charles Darwin var inte av riktigt samma skrot och korn som sin far och farfar. Han hade lärt sig att stoppa upp djur och byggt upp en imponerande samling skalbaggar. Darwin fascinerades av de arter han hittade på ögruppen. Darwins anteckningar från resan med Beagle var fyllda av entusiastiska utrop.

Språkinriktad undervisning om Matsmältningen "Genom undervisningen skall eleven få möjlighet att ställa frågor om människan utifrån egna händelser och upplevelser. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll." "Eleverna skall använda biologins begrepp, modeller och teorier för att förklara biologiska samband i människokroppen." "Undervisningen skall innehålla människans kroppsdelar, deras namn och funktion." (Lgr 11) Med dessa rader hämtade ur vår kursplan har vi planerat vårt tema om Människokroppen med fokus på matsmältningen och kroppens inre organ. Fas 1 Som en gemensam uppstart och som ett litet experiment gav vi oss ned i gymnastiksalen där hela hallen blivit omvandlad till en människokropp med kroppens alla inre organ som vi använder när vi äter mat och maten skall gå genom det vi kallar för matsmältningsapparaten.

Experimentskafferiet ABC-duken (1-3) Ämnen: SV, BI, IDH Nyckelord: Alfabetet, biologisk mångfald, artbestämning, observationer i närmiljön, lek och rörelse i naturmiljö. Syfte och bakgrund Tanken med denna aktivitet är att eleverna på ett lustfyllt sätt ska samla ord i sitt närområde. Eleverna utmanas i sin ordkunskap när ett löv lagts på bokstaven L och de hittar ytterligare löv som de vill lägga på duken. Med insamling av adjektiv utmanas eleverna att använda fler sinnen än synen. Material En vit duk med alfabetet per grupp. Genomförande Eleverna delas in i grupper. Uppgiften är att på en bestämd tid samla in naturföremål och placera dem på ABC-duken efter föremålets begynnelsebokstav (substantiv). Det går också att göra övningen med adjektiv som ska läggas på rätt bokstav eller att de båda ordklasserna kombineras. Låt de olika grupperna parvis visa sina ABC-dukar med föremålen för varandra. Varianter Tips! Gör samma aktivitet på olika platser. Arbeta vidare och diskussion Lgr 11 Svenska Syfte … förmåga att Centralt innehåll åk 1-3

10 Word Cloud Generators You Have Probably Never Tried A few days back, we looked at five great ways to incorporate word cloud generators into your classroom. There are obviously many more uses out there for them – but that is a discussion for another post. We’ve mentioned most of these before – in a post from way back when – so I won’t go into too much detail about each individual one, but we’ve added a few notable ones to the list. (Of note, the list is in no particular order). The vast majority of them work the same: plug your text into the box, select a few options, and you’ve got yourself a word cloud. If you do a quick search for word cloud, you’ll see so many different types. Do you have a favorite word cloud generator from the list below? Wordle Jason Davies’ Word Cloud Generator WordSift WordItOut Tagul TagCrowd Yippy WordMosaic AbcYa Tagxedo VocabGrabber

emaze - Online Presentation Software – Create Amazing Presentations Download free PowerPoint backgrounds and templates - Brainy Betty 5 Ways for Students to Showcase Their Best Work As I do every year, I am taking this week to relax, recharge, and ski with friends. While I'm away I will be re-running the most popular posts of the year. This was the second most popular post in April, 2014. As the end of the school year approaches you may be looking for a good way for students to organize and share examples of their best work of the school year. Page O Rama is a free service for quickly creating stand alone webpages. Dropr is a free service for creating portfolios of your images, videos, and audio files. Populr is a service for creating simple webpages to showcase an example or two of your best work. About.me is a good tool for students to use to create a digital resume to share as part of a college admissions application or an internship application. Tackk is a free service that was featured last week on Free Technology for Teachers.

Modern Lessons Welcome to the new online learning platform for the Global Education Database! It’s a free, simple, and quick way to learn new skills, find new education resources, and figure out how to do just about anything a modern teacher or student needs. Take as many courses as you like – they’re free and all you need to do is sign up to get started. Register To Start Learning Free View More Courses Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Foton, bilder och illustrationer För att synliggöra lärandet och förstärka texter så kan lärare och elever använda sig utav olika foton, bilder och illustrationer från t.ex. Vilka regler som gäller för lärare och elever som vill använda upphovsrättsskyddade bilder kan du läsa på Skolverkets hemsida. Filmer

skrivning.se För elever Som elev kan du efter inloggning se dina kommande och genomförda skrivningar och genomföra samt lämna in skrivningar. När skrivningen är rättad kan du ta del av lärarens rättningar och kommentarer. Logga in som elev » För lärare Som lärare kan du efter inloggning skapa nya skrivningar som du associerar med en viss klass eller grupp av elever. Logga in som lärare » Logga in som provvakt » Nyheter [ 2015-03-09 ]Vi hälsar våra nya kunder välkomna och vill passa på att tipsa om att alla kunder nu har möjlighet att testa självrättande frågor (MCQ). Anonym bedömningSamrättningProvövervakning Great Infographic Making Tools for Teachers 1- Visual.ly This is my favorite tool. It helps you easily create awesome infographics using pre-designed templates. It also lets you create an infographic out of any Twitter Hashtag provided you are signed in which you can do using your Twitter account. 2-Easel.ly This is another great web tool to create infographics. 3-PiktoChart I love PiktoChart and I have used it a couple of times and found it really great. 4- Infogr.am Infogr.am is an easy to use online service that lets you create, share, and discover infographics and online charts.It is also very easy to use, you can select a pre-designed template, add charts, videos and maps and within a few clicks your template is ready to go viral. Other infographic creation tools you might want to try :

Lär på ditt sätt Schoolido En kraft som får tankar att växa! Schoolido är inte läroböcker på nätet, eller en digital faktabank. Det är en ny och unik lärtjänst för elever och lärare på högstadiet, som erbjuder olika möjligheter för olika lärstilar. Idag erbjuder Schoolido 10 snart kompletta ämnen för åk 7-9, i enlighet med läroplanen. Vårt erbjudande: Schoolido-Systems™ Vi kallar vårt erbjudande för Schoolido-Systems. Vår mission: Alla ska ha rätt att lära på lika villkor Kunskap är en mänsklig rätt och grunden i ett demokratiskt samhälle. Vår filosofi: Democratic Learning Vikande skolresultat, den digitala revolutionens intåg samt allt högre krav på ungdomar visar att den kollektiva modellen att lära ut, där alla ska lära sig samma sak på samma sätt, inte längre fungerar. Vår idé Vi hjälper elever att komma vidare i skolan och förstå mer genom att erbjuda olika förklaringar för samma sak och öppna dörrar till områden de aldrig trodde de var intresserade av. Så går det till

The Students' Guide to Mind Mapping

Related: