background preloader

Naturlikt - Start

Naturlikt - Start
Related:  Webb-resurser

Lekplatsfysik En lekplats innehåller illustrationer av många av fysikens grunder, och fenomen som lutande plan, pendel, hävstång, friktion, rotation och acceleration kan upplevas med hela kroppen. Lekplatsfysik uppdateras nu i en ny version hos Nationellt resurscentrum för fysik med kompletterande material och koppling till styrdokument. Gå vidare till den tidigare versionen av lekplatsfysik. Läs mer om experiment på lekplatser Förslag på uppläggning av ett lekplatsbesök med Kommentarer Motion on an inclined plane and the nature of science, Physics Education 2014 49 180. Charles Darwin | Allt om Historia Under en världsomsegling insåg Charles Darwin hur livet på jorden hade utvecklats. Hans teori om evolutionen var lika enkel som genial, men kastade samtidigt Bibelns skapelseberättelse över ända och mötte hårt motstånd. Text: Anna Larsdotter I augusti 1831 fick Charles Darwin ett brev som skulle förändra hans liv. Avsändare var hans vän John Stevens Henslow, professor i botanik i Cambridge. Av Henslow hade Darwin lärt sig massor om sitt stora intresse: djur och växter. I brevet frågade Henslow om Darwin ville följa med på en forskningsseglats runt jorden. Så gav sig Charles Robert Darwin den 27 december 1831 av på sitt livs resa. Darwin växte upp med en äldre bror och fyra systrar. Charles Darwin var inte av riktigt samma skrot och korn som sin far och farfar. Han hade lärt sig att stoppa upp djur och byggt upp en imponerande samling skalbaggar. Darwin fascinerades av de arter han hittade på ögruppen. Darwins anteckningar från resan med Beagle var fyllda av entusiastiska utrop.

Flippad NO | UrFlippat Terminen är nu i full rullning och i NO jobbar eleverna med området: Livets utveckling. Eleverna har hittills haft två, av mig, egenproducerade flippar att titta på och fundera kring inför kommande lektion. De har varit uppskattade och flera av eleverna har sett filmerna flera gånger, även tillsammans med föräldrar. Många elever har med sig fina anteckningar till lektion från filmerna när vi sedan ska jobba vidare i klassrummet Det finns även de som inte har anteckningar med sig, men sett filmen, så någon tanke har de ändå med sig till klassrummet. I klassrummet har eleverna jobbat vidare i grupper och diskuterat filmen utifrån en affisch med stödfrågor, affischen är tillverkad i appen “comic life”. Vi tittar tillsammans via projektorn. Så kommer sådana där spontana utvärderingar av mina nya elever “Vilka bra lektioner du har Helena!” Ett digitalt test väntas också, med digital respons. Lite tankar som kommit upp för mig när jag producerar en flipp i Imovie: Bilderna, är de tydliga? Oj!

Språkinriktad undervisning om Matsmältningen "Genom undervisningen skall eleven få möjlighet att ställa frågor om människan utifrån egna händelser och upplevelser. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll." "Eleverna skall använda biologins begrepp, modeller och teorier för att förklara biologiska samband i människokroppen." "Undervisningen skall innehålla människans kroppsdelar, deras namn och funktion." (Lgr 11) Med dessa rader hämtade ur vår kursplan har vi planerat vårt tema om Människokroppen med fokus på matsmältningen och kroppens inre organ. Fas 1 Som en gemensam uppstart och som ett litet experiment gav vi oss ned i gymnastiksalen där hela hallen blivit omvandlad till en människokropp med kroppens alla inre organ som vi använder när vi äter mat och maten skall gå genom det vi kallar för matsmältningsapparaten.

Life Science Prompts – Middle School Science (under construction 1.12.15) #1 Create the chart below into your notebook. Watch the video and fill in the missing information: #2 – As you watch the video below, answer the following questions in complete sentences: How many people are added to the planet each second? #3 – Write the following chart into your notebook and complete the boxes as you watch the video. #4 – Using the diagram posted below, write and answer the following questions into your notebook: (source of image) Which level is the largest in size? #5 – Write the following questions into your notebook. Before the Industrial Revolution, there wasn’t a lot of pollution covering the trees. #6 – Watch the first 3 minutes of the video below (you can watch all if you like). #7 – Write the following questions into your prompt notebook and answer in complete sentences. (Source of image) Which Biome has the most precipitation? #8 – Describe 3-4 adaptations that Burrowing Owls have that help them to live in their environment. Like this:

Experimentskafferiet bloggkurser ABC-duken (1-3) Ämnen: SV, BI, IDH Nyckelord: Alfabetet, biologisk mångfald, artbestämning, observationer i närmiljön, lek och rörelse i naturmiljö. Syfte och bakgrund Tanken med denna aktivitet är att eleverna på ett lustfyllt sätt ska samla ord i sitt närområde. Eleverna utmanas i sin ordkunskap när ett löv lagts på bokstaven L och de hittar ytterligare löv som de vill lägga på duken. Med insamling av adjektiv utmanas eleverna att använda fler sinnen än synen. Material En vit duk med alfabetet per grupp. Genomförande Eleverna delas in i grupper. Uppgiften är att på en bestämd tid samla in naturföremål och placera dem på ABC-duken efter föremålets begynnelsebokstav (substantiv). Det går också att göra övningen med adjektiv som ska läggas på rätt bokstav eller att de båda ordklasserna kombineras. Låt de olika grupperna parvis visa sina ABC-dukar med föremålen för varandra. Varianter Tips! Gör samma aktivitet på olika platser. Arbeta vidare och diskussion Lgr 11 Svenska Syfte … förmåga att Centralt innehåll åk 1-3

Biology For Kids - KidsBiology.com 10 Word Cloud Generators You Have Probably Never Tried A few days back, we looked at five great ways to incorporate word cloud generators into your classroom. There are obviously many more uses out there for them – but that is a discussion for another post. We’ve mentioned most of these before – in a post from way back when – so I won’t go into too much detail about each individual one, but we’ve added a few notable ones to the list. (Of note, the list is in no particular order). The vast majority of them work the same: plug your text into the box, select a few options, and you’ve got yourself a word cloud. If you do a quick search for word cloud, you’ll see so many different types. Do you have a favorite word cloud generator from the list below? Wordle Jason Davies’ Word Cloud Generator WordSift WordItOut Tagul TagCrowd Yippy WordMosaic AbcYa Tagxedo VocabGrabber

Hälsoprojekt med IKT Att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen kan vara ett redskap för dig som lärare för att ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och reellt inflytande över undervisningen. Som alltid gäller det att utgå ifrån läroplanen och planera undervisningen noggrant. Det ger en bra utgångspunkt för att sedan använda IKT tillsammans med eleverna. Helena Kvarnsell är lärare på Björknässkolan i Nacka. Hon ger här ett exempel på hur hon har arbetat med IKT inom arbetsområdet Hälsa i biologi. Exemplet är från årskurs 8 men går att överföra till andra arbetsområden och andra åldersgrupper. Planering för hälsolaboration Eleverna skulle planera och genomföra en laboration som gick ut på att leva ett hälsosammare liv under en vecka. Planering för hälsolaboration (202 kB) Planering för uppgiften podradio Eleverna fick i uppgift att, med hjälp av digitala verktyg, skapa ett radioprogram där de pratade om hälsa med sina gruppkompisar. Så planerade vi arbetsområdet

Astronomy For Kids PowToon, free business presentation software animated video maker and PowerPoint alternative Algodoo

Related: