background preloader

Professor Vatten

Professor Vatten

http://www.uvc.uu.se/professorvatten/default.asp

Related:  NOBIvatten

Svenska träd Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av skog av olika slag. Och denna skog betyder mycket för många människor - både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl. Skogen och allt det vi får av skogen är av stor betydelse i arbetet för ett hållbart samhälle. Concept Cartoons Concept cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet bygger på teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att de ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera naturvetenskapligt tänkande. Skolverket har i ett avtal med utgivaren i England, Millgate House Education Ltd, fått rättigheter att översätta Concept Cartoons till svenska och erbjuda materialet för lärare som undervisar i de naturvetenskapliga ämnena. Materialet är därför lösenordsskyddat och finns i Skolverkets bedömningsportal.

Mer att läsa - Vattenmyndigheterna Vattenförvaltningens arbete finns dokumenterat och beskrivet i olika publikationer och är alla sökbara i vattenmyndigheternas gemensamma publikationsdatabas. Vattenförvaltningssarbetet regleras framför allt genom 5 kap miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen, men även annan lagstiftning är viktig, liksom Havs- och vattenmyndighetens, Naturvårdsverkets och SGU:s föreskrifter, handböcker och riktlinjer. Publikationer

Fr ga Professor Vatten - FAQ Vanliga frågor och svar 1) Vad är vatten? Svar: En vattenmolekyl består av två väteatomer och en syreatom. Vattenmolekylen har en sida som är positivt laddad och en som är negativt laddad, vilket leder till att vattenmolekylerna har bindningar mellan varandra. Detta syns bl a på den ytspänning som finns i en vattenyta. Vatten som vi ser, t.ex. i sjöar eller glas eller som regndroppar, består av en massa vattenmolekyler. Tips och trix Här kommer bilder från ett Bamsekalas. Så här såg inbjudningarna till kalaset ut: Själva honungsburken är dubbel och honungen sitter nerstucken emellan. Man drar alltså upp honungen som sitter fast i locket från burken. Gästerna välkomnades av bamsesången och Häxan Hia Hia's magiska bål. Krusbärsläsk med godisormar och godisspindlar.

Dricksvatten En bra vattenförsörjning är en hörnsten i ett väl fungerande samhälle. Kranvatten används bland annat som dricksvatten, för hygieniska ändamål som bad, tvätt och toaletter samt till brandsläckning. Som samhällsfunktion karaktäriseras vattenförsörjningen av att den är storskalig och komplex. Samtidigt måste den vara robust nog för att fungera tjugofyra timmar om dygnet, dag efter dag, månad efter månad, år efter år Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig livsmedelsindustri ska fungera, till exempel bryggerier, mejerier och slakterier.

Filmer om Kemi & Fysik I den här filmen undersöks vattnets egenskaper när det är i fast, flytande och gasform.Videoklipp från YouTube av PlastKemiföretagen Illustrerad film som visar storleksordningen på planeterna i vårt solsystem Enkla experiment som handlar om tyngdpunkt.Videoklipp från YouTube upplagt av PerCarina Enkla experiment som visar att luft tar plats.Videoklipp från YouTube upplagt av PerCarina Knoppisar Det är galet många som Googlar på ”Knoppisar” varje dag som kommer in på min blogg. Gissar att det har med årstiden att göra… Om du är en av dom som är på jakt efter bilder på knoppisar och vill ha bilderna lite mindre pixliga, är det bara att du skickar mig ett meddelande nedan så mailar jag dom till dig. Det kostar ingenting, men du får gärna lämna ett meddelande här i gästboken. :-)

Start - Stockholm Vatten Välkommen till Stockholm Vattens skolsajt I Stockholm har vi ett av världens bästa vatten. Få städer har ett så gott och rent dricksvatten som vi, och få renar sitt avloppsvatten så bra som vi. Men det finns fortfarande mycket att göra för miljön. Så hjälp oss och bli vår vattenvän! "Lätt att göra rätt - bli miljövän" Varför ändrar trädens löv färg på hösten? Min klass har en björk på skolgården som vi har utsett till vårt träd. Vi följer trädet under hela åk 1. Den här veckan har vi observerat att löven har ändrat färg och har tagit reda på varför och sedan skrivit gemensamma förklaringar till det. Vi började med att läsa fyra olika texter tillsammans på smartboarden om varför trädens löv ändrar färg på hösten. Vi läste bl.a. en text från Natur och kulturs bok PULS SO-boken som vi har digitalt och en text från om hösten. När vi läste texterna så diskuterade vi varje mening noggrant och skrev upp ord på en expertordsplansch.

Potatis Wikipedia Sättpotatis av sorten Early Rose med groddar. De tre största potatisproducerande länderna 2007 var Kina (72 miljoner ton), Ryssland (36,7 miljoner ton) och Indien (26 miljoner ton).[1] De tre toppkonsumerande länderna per capita och år 2005 var Vitryssland (181 kg per capita), Kirgizistan (143 kg per capita) och Ukraina (136 kg per capita).[1] Växten potatis[redigera | redigera wikitext] Potatisplanta med frukt. Låt barnen uppfinna - Mia Kempe Ett ämne som lätt hamnar i skymundan på lågstadiet är teknik. Ämnet har centralt innehåll i Lgr 11 men det finns inga kunskapskrav för åk. 3. Eftersom det på många skolor inte ingår i timplanen kan det hända att ämnet försvinner bland de andra No-ämnena.

Stockholm Vattens skolsajt Visste du att innan dricksvattnet kommer till din kran hemma så kommer det från sjön Mälaren? Mälaren är Sveriges tredje största sjö. Du kanske har badat, fiskat eller åkt båt på Mälaren någon gång.

Related: