background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

För- och nackdelar med olika energikällor - Vattenfall. Láminas y Pósters de Educación Infantil. Láminas y Pósters de Educación Infantil. Free video lectures,Free Animations, Free Lecture Notes, Free Online Tests, Free Lecture Presentations. Doodle 4 Google. Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy. Här hittar du material och verktyg som du kan använda i undervisningen för att skapa nya moderna lektioner.

Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy

Surfa runt och låt dig inspireras av filmerna och webbsidorna som finns samlade här. Under fliken "Verktyg på Internet" hittar du verktygen med vars hjälp du kan skapa Blended Learning eller Flipped Classroom lektioner och under "Digitala lärmetoder" hittar du tips på hur du själv kan skapa flippade lektioner eller hur connected learning förändrar pedagogiken och didaktiken i den moderna skolan för det 21:a århundradet! När du registrerat dig kan du skapa mötesplatser tillsammans med dina kollegor eller elever och med de inbyggda verktygen bygga en kunskapsbank som sedan kan delas med alla andra eller bara inom en begränsad grupp. Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla. Hur får man en undervisning som utmanar alla elever?

Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla

Hur ser en undervisning ut där eleverna får träna och utveckla de förmågor som ska bedömas. Arbetsuppgifter som utmanar högpresterande elever, men som också stöttar de elever som är i behov av särskilt stöd. Jag har höga förväntningar på alla elever, men det är en utmaning att motivera och skapa strukturer så att alla eleverna ges möjlighet att nå upp till dessa. Det som är god undervisning för elever i allmänhet är också bra för högpresterande elever. Camillaslarblogg.

I NO är målet att lära eleverna hur man genomför systematiska undersökningar och laborationer/experiment.

camillaslarblogg

Jag har gjort några planscher som jag har uppsatt i klassrummet. Lär dig tänka som en vetenskapsman är tanken att vara strukturen i laborationsrapporten/förklarande genren. Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena. Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna.

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena

Hur kan du som lärare få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya sammanhang? I denna artikel ger jag exempel på några arbetsuppgifter t ex bilder och begrepp, begreppskort och begreppskartor där eleverna utvecklar sin begreppsliga förmåga genom fokus på att samtala. Mina elever i årskurs 3 arbetar just nu med arbetsområdet “Material och ämnen i vår omgivning”. Appar. Systematisk undersökning - NO-bloggen. Experimentskafferiet. Konkret och kreativ NO. 18 lektionsupplägg om miljömålen. 15 Fun Science Activities for Kids. 10 Science Experiments to Do in the Snow. Resurser för lärare - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Ordkarta.pdf. Förslag på iPadappar för NO och teknik 

På gårdagens workshop pratade vi om appar för NO och teknik för att arbeta med iPads.

Förslag på iPadappar för NO och teknik 

När jag gick igenom de appar jag tagit ner saknar jag flera områden. Jag fick ge mig ut på nätet för att hitta webbresurser att komplettera med. Problemet med ett antal av dessa webbresurser är att de innehåller flash-funktioner som inte fungerar så bra på en iPad om man inte går en omväg via en annan app. Här får man ställa sig frågan om webbresursen är tillräckligt bra, då går det att lösa via appen Puffin free. Appen fungerar som en webbläsare. Labbet.nu - filmade fysik- och kemi- experiment.