background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

Forvanar. Är du som jag, som numera alltid lyssnar på musik på nätet?

forvanar

Eller kanske du föredrar knastret från gamla lp-skivor? Tema vatten och luft lpp. För- och nackdelar med olika energikällor - Vattenfall. Láminas y Pósters de Educación Infantil. Láminas para 2 años, 4 años y 5 años para las editoriales Edelvives y Everest.

Láminas y Pósters de Educación Infantil

Láminas para Oxford University Press España, 5 años. Free video lectures,Free Animations, Free Lecture Notes, Free Online Tests, Free Lecture Presentations. Doodle 4 Google. Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy. Här hittar du material och verktyg som du kan använda i undervisningen för att skapa nya moderna lektioner.

Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy

Surfa runt och låt dig inspireras av filmerna och webbsidorna som finns samlade här. Under fliken "Verktyg på Internet" hittar du verktygen med vars hjälp du kan skapa Blended Learning eller Flipped Classroom lektioner och under "Digitala lärmetoder" hittar du tips på hur du själv kan skapa flippade lektioner eller hur connected learning förändrar pedagogiken och didaktiken i den moderna skolan för det 21:a århundradet! När du registrerat dig kan du skapa mötesplatser tillsammans med dina kollegor eller elever och med de inbyggda verktygen bygga en kunskapsbank som sedan kan delas med alla andra eller bara inom en begränsad grupp. Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla. Hur får man en undervisning som utmanar alla elever?

Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla

Hur ser en undervisning ut där eleverna får träna och utveckla de förmågor som ska bedömas. Arbetsuppgifter som utmanar högpresterande elever, men som också stöttar de elever som är i behov av särskilt stöd. Jag har höga förväntningar på alla elever, men det är en utmaning att motivera och skapa strukturer så att alla eleverna ges möjlighet att nå upp till dessa. Det som är god undervisning för elever i allmänhet är också bra för högpresterande elever. Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena. Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna.

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena

Hur kan du som lärare få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya sammanhang? I denna artikel ger jag exempel på några arbetsuppgifter t ex bilder och begrepp, begreppskort och begreppskartor där eleverna utvecklar sin begreppsliga förmåga genom fokus på att samtala. Mina elever i årskurs 3 arbetar just nu med arbetsområdet “Material och ämnen i vår omgivning”. När jag planerade arbetsområdet tittade jag igenom texter, experiment och filmer där jag hittade/plockade ut de språkliga ord och begrepp som eleverna skulle möta och som jag ville att de skulle förstå och kunna använda. En utgångspunkt och bra hjälp när man tittar och planerar för språket/begreppen i ett ämne är Pauline Gibbons-frågor:

Appar. Systematisk undersökning - NO-bloggen. Experimentskafferiet. Konkret och kreativ NO. 18 lektionsupplägg om miljömålen. 15 Fun Science Activities for Kids. We love fun science activities and science experiments.

15 Fun Science Activities for Kids

We have a whole list of fun ways to learn and explore today with your little scientist. These fantastic activities were inspired by Buggy and Buddy. 15 Fun Science Experiments for Kids 1. Build a bridge with two plastic cups and construction paper and test your hypothesis of how many pennies it can hold before the bridge collapses. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Did you know? Our book, The 101 Coolest Simple Science Experiments, features tons of awesome activities just like this one that will keep your kids engaged while they learn. 10 Science Experiments to Do in the Snow. Speaking entirely objectively, there is nothing better than making candy using snow.

10 Science Experiments to Do in the Snow

Not only do you get the fun of tromping around nature to collect the white stuff, but you're rewarded with food. If you can incorporate science into the mix, it's almost too good to be true. That brings us to molasses snow candy, otherwise known as Laura Ingalls Wilder snow candy. As many children who grew up on her books can attest, her description of making candy in the snow was a revelation. It meant you, too, could become a pioneer in your own backyard, free of the bears that surrounded Laura's snowy house in the woods, with the same sweet payoff.

Resurser för lärare - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Ordkarta.pdf. Förslag på iPadappar för NO och teknik  På gårdagens workshop pratade vi om appar för NO och teknik för att arbeta med iPads.

Förslag på iPadappar för NO och teknik 

När jag gick igenom de appar jag tagit ner saknar jag flera områden. Jag fick ge mig ut på nätet för att hitta webbresurser att komplettera med. Problemet med ett antal av dessa webbresurser är att de innehåller flash-funktioner som inte fungerar så bra på en iPad om man inte går en omväg via en annan app. Här får man ställa sig frågan om webbresursen är tillräckligt bra, då går det att lösa via appen Puffin free. Appen fungerar som en webbläsare. Jag har ingen ambition att vara heltäckande i detta inlägg utan mer ett smörgåsbord av lite som finns. I dag när Lärarnas tidning damp ner i lådan handlade det just om Programmering på schemat, passar ju precis som hand i handske till detta inlägg. NO-appar MänniskokroppenMy incredible bodyEqualizeMy FloraSmåkrypsappenBatterijaktenKvitterKraxViltappenDiodeCurcuit BuilderChemist freeSky view freeStar Walk Här en liten trailer för hur appen fungerar:

Labbet.nu - filmade fysik- och kemi- experiment.