background preloader

Pernilla

Facebook Twitter

Diversity & Inclusion. Förslag på avslutningslåtar – Katarina Selander. Random Team Generator — Split a list into random groups. 22 fantastiska bildbanker - gratis bilder på nätet - Välj mellan 1 miljard bilder. Klassrumsstrategier. Det finns exempel på klassrumsstrategier som andra gjort tidigare, men jag tycker att det behövs en motsvarande med lite mer färg.

Klassrumsstrategier

Därför har jag gjort två olika layouter varav den ena i några olika färgkombinationer. Om du gillar dem får du använda dem fritt och sprida dem till kollegor. Längst ner finns samma bild på andra språk (norsk, english & suomeksi). Klicka på bilden för att öppna den i full storlek.

SO

Kilskrift: Growth mindset - posters. I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan.

Kilskrift: Growth mindset - posters

Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du vill ha någon så är du välkommen att låna. (Några fler posters har du i det här blogginlägget.) Beröm för talang till skada för motivationen. Carol Dwecks bok Mindset: Du blir vad du tänker beskriver skillnader mellan människors självuppfattning och vilka konsekvenser det får för prestationer hos både barn och vuxna.

Beröm för talang till skada för motivationen

Carol Dweck arbetar som professor vid Stanford University och en utgångspunkt för boken är hennes mångåriga forskning om motivation, självuppfattning och utveckling. Growth mindset – Dweck är bekymrad över missuppfattningar. I båda mina böcker talar jag om growth mindset som ett fundament för att skapa en kultur av formativ bedömning och framåtsyftande återkoppling.

Growth mindset – Dweck är bekymrad över missuppfattningar

Carol Dwecks forskning har slagit igenom på bred front i skolan och jag har skrivit om det förut, bland annat i inlägget Vilket sorts feedback vi ger har stor betydelse. Men nu är Carol Dweck, en av forskarna bakom begreppen fixed och growth mindset lite bekymrad. Utforska GOTD:s – GOTD. Book Creator webinars. Zest for Learning… into the rainforest of teaching and school leadership.

Mikropauser

Digitalisering. Bild. Programmering. Svenska. Åk 1. Källkritik/netikett. Teknik. English. Big five. Skolverket. Bedömning. IKT. NO. Matematik. Skapligt enkelt i bildundervisning. Powerpresentationer/speedmingel - Metodbanken. Metodbank. Whiteboard.fi - Online whiteboard for teachers and classrooms. Lärandematriser. Lärandematriser beskriver målen ur elevers perspektiv, så begripligt att de själva kan bedöma sitt eget och kamraters lärande.

Lärandematriser

About QISA. Studieteknik för slideshare. Matte, matematik, it , no, ikt, för lärare, för elever. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Forhallningssatt i klassrummet. Challenging Learning. Formativ bedömning och ett språkutvecklande arbetssätt lyfter undervisningen! Länkar och läromaterial - Surfa Lugnt. TalasomTEDlarhand. Startsidan - lararesyrkesetik.se. Svenska lärare ska motverka främlingsfientlighet, men samtidigt inte i sin lärargärning påverka eleverna att ta ställning för eller emot politiska partier.

Startsidan - lararesyrkesetik.se

De ska leda diskussioner i klassrummet runt mångfald och invandring i en värld där det finns partier som omväxlande benämns ”populistiska”, ”högerextrema”, ”främlingsfientliga” eller rentav som ”rasistiska” och som blivit invalda i parlament och i andra demokratiska sammanhang. Mot denna bakgrund har Lärarnas Yrkesetiska Råd gjort ett uttalande som kanske hellre kan beskrivas som ett tankestöd i arbetet. Här finns diskussioner exempelvis kring hur rasism och främlingsfientlighet kan komma till uttryck och hur begreppen kan förstås. Här finns också resonemang runt lärares utrymme och skyldigheter att agera i sammanhanget och yrkesetiska aspekter på detta.

Kooperativt Lärande – aktiva strukturer för aktivt lärande. Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden.

Vad betyder värdeorden?

Levla%2C grundskola. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Stöd för att utveckla undervisningen. 20 Simple Assessment Strategies You Can Use Every Day. 20 Simple Assessment Strategies You Can Use Every Day by Saga Briggs The ultimate goal of teaching is understanding.

20 Simple Assessment Strategies You Can Use Every Day

But sometimes it’s easier to talk than to teach, as we all know, especially when we need to cover a lot of material in a short amount of time. Flipped Staff Meetings: Why Didn't We Do This A Long Time Ago? How–And Why–We Flipped Our Teacher Staff Meetings by Amy Arbogash.

Flipped Staff Meetings: Why Didn't We Do This A Long Time Ago?

How To Help Every Child Fulfil Their Potential. Lärarfortbildning och företagsfortbildning - Hjärna utbildning. Metoden som gynnar långtidsminnen – Spaced Learning! När vi lär oss något är biokemiska processer igång i våra hjärnor. Många faktorer kan påverka vad och hur vi minns.

6 ways to teach growth mindset from day one of school. Imagine if your new class this fall was full of students who would: Be willing to try new thingsStick with hard tasks and not give upPush themselves to do their best work, not just what’s “good enough”Believe in themselves and their own ability to learn. Utforska - GOTD. En mening och hundra ord. Anne-Marie Körling har flera enkla och mycket användbara lektionsidéer på Körlings ord. Jag har testat flera med både bra resultat och nöje. Förstelärare i Svedala - Undervisning och lärande.

2014 är året då Svedala kommuns Förstelärare bloggar publicerades på nätet. Sedan dess har det gjorts 110 inlägg av kommunens 10 första förstelärare. Sammantaget har bloggarna genererat mer än 145.000 träffar. Första inlägget, den 20 januari, skrevs av Hanna Claesson och handlade om Förväntan inför BETT och sista inlägget Aktivera eleverna under högläsning publicerades den 18 december av Joakim Nilsson. Där emellan har ni bland annat kunnat läsa om nationella prov av Richard Linde, kamratbedömning av Lisbeth Bern, VÖL av Annica Eld till arbetet med att vända en klass av Malin Sjöberg och didaktiska kontrakt av Björn Persson. Klassrumsstrategier.


  1. amsika Jan 18 2013
    Hi, welcome to Pearltrees. You can now cultivate your interests. Add pearls and pick those you discover in others' accounts. You'll be able to retrieve them on iPhone, iPad or any computer. If you have questions, simply reply to my comment. Keep pearling!