background preloader

Uppstart åk 1

Facebook Twitter

Astrid Lindgren. Astrid Anna Emilia Lindgren, född Ericsson den 14 november 1907 i Vimmerby landsförsamling i Småland, död 28 januari 2002 i Stockholm, var en svensk barnboks-, sångtext- och manusförfattare.

Astrid Lindgren

Hon är känd över hela världen för sina barnböcker om bland andra Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga och Karlsson på taket. Beräknad siffra 2010 för försäljningen av böcker är 145 miljoner exemplar och de har översatts till 95 språk. Många av Lindgrens böcker har filmatiserats. Merparten är svenska spelfilmer och återkommande i Lindgrens filmer är kompositören Georg Riedel, regissören Olle Hellbom och skådespelaren Allan Edwall.

Det har även producerats några utländska filmer och animeringar av Lindgrens böcker och noveller. Lindgren tilldelades ett stort antal nationella och internationella priser för sina böcker, bland annat Svenska Akademiens stora guldmedalj. Astrid Lindgren kommer att överta Selma Lagerlöfs plats som motiv på den svenska 20-kronorssedeln från och med 2015. Tobias klassrum – Tips & ideér. Hjälpkort. Rymden för barn. Rymd aktivitet på papper. Bok med info om de olika planeterna. Kopia av Planet ramsan. Kopia av Universum begrepp aug13. The Biggest Stars In The Universe. VIlket djur vill du vara 2.

Printable Paper. Ilska. Detektiv_arkivet.pdf. Editable old newspaper template. Views 393,984 Filed under Educational , english, history, newspaper, school, sepia We have just added to our popular editable PowerPoint newspapers with this Old Times newspaper design.

Editable old newspaper template

With these you can create your own news headlines, articles and insert your own pictures. This spoof newspaper template could have many uses, including college and school projects and fun cards to send news to your friends and family. You could make a nice news magazine using the template or create an old-style “Wanted” poster with reward. If you liked this PowerPoint Template we would appreciate you liking it on FaceBook or Tweeting it. 24 January 2011 Template number 00567 Filed under Educational , english , history , newspaper , school , sepia You can browse all of our PowerPoint templates or select them by category or colour or by tag.

Planering av riktad skrivning ht14. Petites històries. Kopia av självskattning Svenska. Självskattning Svenska.padf.pdf. Lektion se 22388 skrivlaxor HT. Lektion se 13373 Las mellan raderna kort. Slottet på ön. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa. Arbetet går givetvis också bra att utföra med papper och penna. Anledningen till att det här romanprojektet just fick heta Den magiska dörren är att vi har en synnerligen märklig dörr i skolan där jag jobbar.

Att hitta på en historia från ingenting är svårt även för oss vuxna. Framsida. Kul med språk. Läs och visa. Tala – lyssna – läsa – skriva. Jag har under lovet stannat upp och tittat tillbaka på delar av min undervisning utifrån en checklista av Pauline Gibbons (hittade den på Anna Kayas blogg: Ny i svenska skolan).

Tala – lyssna – läsa – skriva

Listan är tänkt att ha när man planerar in ett nytt arbetsområde, men det går ju lika bra att använda den som ett utvärderingsinstrument. Jag ritade upp en enkel mall och gick igenom de fyra delarna (med hjälp av Gibbons frågeställningar) utifrån två punkter: Det här gör jag! Hur går jag vidare? (Här är en länk till ett dokument som jag gjorde efteråt, inför kommande utvärderingar. Det blev tydligt och konkret vad jag har gjort hittills och vad jag måste komplettera i undervisningen för att få mer balans mellan de fyra delarna.

Montessori Materials page 1. Framåtsyftande återkoppling för att äga sitt eget lärande. Hur återkopplar du dina elevers förmågor så de kan utveckla dem bäst?

Framåtsyftande återkoppling för att äga sitt eget lärande

Här resonerar jag kring hur eleven kan äga rätten till eget lärande om vi fokuserar på lektionernas görande och lärande och att eleven ska veta om detta och planera för sina egna utvecklingssamtal. I inlägget finner du ett dokument där jag har förslag på göranden så att förmågorna kan utvecklas snarare än bara dokumenteras för lärarens bedömning vilket jag tror är ganska vanligt. Som en del av formativ bedömning behöver man ge återkoppling som för utvecklingen framåt. Detta kan ibland vara svårt att komma igång med och även komma på vad man kan återkoppla så man är både konkret och rimlig.

Vi har under terminens första veckor kartlagt våra elevers förmågor i både svenska och engelska – det vill säga tagit fram belägg för var de befinner sig. Att återkoppla lärandet är en naturlig del i formativ bedömning för att ge eleverna rätten att äga sitt eget lärande. Vad kan då framåtsyftande återkoppling vara? Elevledda samtal. Tips under år 1. Superhjälp med b och d A4 x 1. Material för uppstart. Luften är fylld av förväntan, ett nytt läsår står för dörren.

Material för uppstart

Möjlighet till utveckling och kunskap, möjlighet till utmaning och skapande av varje elevs bästa skola. Här delar jag med mig av uppstartsmaterial. Glöm inte att använda det utifrån ett tydligt syfte, varför, hur och vad – nyckelorden.