background preloader

Detta med fraser

Detta med fraser
Related:  Klassrummet

Fem förmågor i fokus Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och argumentera, reflektera och jämföra. I Lgr 11 finns det 71 övergripande mål. Göran Svanelid, universitetslektor och före detta lärarutbildare, ville hjälpa lärare att fokusera på det som är viktigt. När han gick igenom grundskolans kursplaner fann han att de övergripande målen gick att föra samman till fem – the big five. – Det är de här förmågorna som ska utvecklas under lektionstiden och sedan bedömas. SO-läraren Ida Sohlberg blev såld när hon mötte konceptet. – Vi har gått igenom konceptet på föräldramöten, har med det i blanketten som elever och föräldrar skriver inför utvecklingssamtalet och när vi skriver IUP följer de fem förmågorna med som en röd tråd i alla ämnen. Ida Sohlberg inleder varje lektion med att redovisa vilka förmågor de ska arbeta med. – Oftast får jag in åtminstone fyra förmågor. – Jag vet att jag ligger nära både kunskapskraven och kursplanernas centrala innehåll.

Nyckelstrategiernas nyckelstrategi Det är 1988 och en 11-årig Joakim sitter i sin skolbänk, redo för eftermiddagens OÄ-lektion. ”Då kan ni slå upp böckerna på sidan 82 och så börjar Sofia läsa”. Så kunde en lektion inledas. Jag hade ingen aning om vilket syfte eller mål lektionen hade. Det här är ingen personlig vendetta mot min mellanstadielärare. I ena änden av vårt uppdrag har vi läroplanen och i andra änden eleverna. Det bästa sättet är att jobba med tydliga exempel. Men det är inte alltid man har tid att konstruera egna exempel. Oavsett hur vi väljer att göra, är i princip alla försök bättre än att inte försöka alls.

Teaching Empathy: Turning a Lesson Plan into a Life Skill Worried about the shrinking presence of empathy in our schools? I know how you feel. With classrooms operating more like grade factories, it's hard to make the case for school-driven empathy. Faced with an endless cycle of memorize, drill, spit back and test, teachers have become the wardens of a new educational reality that pits the head against the heart. Even if educators manage to skate past the dizzying array of standards and value-added evaluations, they must still contend with this fundamental divide: academic rigor, with its unflinching emphasis on measurable success, seems strangely at odds with emotional intelligence, a soufflé of moods and feelings. Which leaves many to wonder -- can empathy feel its way back into the classroom? For an unlikely accomplice, look no farther than tomorrow's lesson plan. Cooperative Learning: An Empathy Lever But wholesale adoption of cooperative learning does not automatically yield the kind of results that educators want and students need.

Frågebank för att ta fram belägg för levers prestationer Flippfilm inför min föreläsning I min föreläsning pratar jag mycket om modet att våga prova digitala verktyg i sitt klassrum. För att våga prova och känna sig någorlunda trygg behöver man kunskap om hur man gör. Om man är med i olika Facebookgrupper eller på Twitter är det väldigt lätt att känna sig ensammast i världen och tänka " jag fattar ingenting av vad de pratar om" ! Så kände jag själv i januari när jag skapade mitt Twitterkonto. Jag har därför gjort en instruktionsfilm till er från absoluta början. Det är bra om ni tittat på filmen innan vi ses. Under föreläsningen kommer jag att visa er hur man kan arbeta med Google Drive och vilka fördelar som finns både för oss och för våra elever. Min föreläsning riktar sig till er som är nybörjare eller precis har börjat med digitala verktyg på era skolor. Syftet är att deltagarna ska gå därifrån och tänka "japp, detta kan jag klara", "detta vill jag lära mig" och "jag är också modig"! Föreläsningen är enkel, med tydliga och konkreta exempel ur min egen undervisning.

Dags att undervisa begripligt Bild: Jens Magnusson.Uppdelningen i extra anpassningar och särskilt stöd är inte bara en fråga om nya formuleringar, anser Wern Palmius och Lennart Rådbrink, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. – Det här kan bli en stor förändring. Den pekar på lärarens skyldighet att undervisa så att eleverna förstår, säger Wern Palmius. Det går inte längre att framåt terminsslutet ”vifta med F-varningar” och inte heller att skjuta över ansvaret för vissa barn till en speciallärare, menar han. – Det är inte rimligt att uppemot hälften av eleverna i en klass är ”särskilda”. För rektorn innebär de nya reglerna en skyldighet att lägga sig i undervisningen, eller åtminstone ta reda på att den är begriplig. – Rektorn har nu fått ett verktyg för att diskutera pedagogik, säger Wern Palmius, och tillägger att det även blir specialpedagogernas uppgift att ta reda på om undervisningen bedrivs på ett sätt så att alla elever kan ta till sig den. – De kostar möjligen en ny vana.

Så hjälper du eleverna hantera provstress Stressen inför och under ett provtillfälle kan i sig sänka förmågan att prestera goda resultat. Det gäller inte minst elever i låg- och mellanstadiet, vars hjärnor inte hunnit utveckla de delar av hjärnan som hanterar stress. Det skriver neurologen och före detta läraren Judy Willis i brittiska The Guardian. Stressen kan göra att vägar till de delar av hjärnan som stödjer självkontroll såväl som till lagrade minnen stängs av och kroppen närmar sig en kamp-eller-flyktrespons. Det är en naturlig överlevnadsmekanism som är användbar i mötet med ett hungrigt rovdjur, där förmågan till snabb handling är viktigare än eftertanke, men mindre lyckad när man ska skriva prov. I artikeln rekommenderar Judy Willys metoder hämtade från bland annat stressforskning och idrottspsykologi som hon menar är användbara i skolans kontext. Ett enklare sätt att hjälpa eleverna att slappna av är att skämta, eller berätta en personlig anekdot om ett prov du skrivit själv.

Orka plugga, studieteknik Upload Malin Frykman Loading... Working... ► Play all Orka plugga, studieteknik Malin Frykman49 videos25,879 viewsLast updated on May 11, 2016 Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... Kritiska situationer – riskfaktorer att ha koll på inför planeringar! Det är något visst med att sätta igång igen. Jag gillar känslan av att komma tillbaka i rutiner och jag gillar uppstartskänslan – allt är möjligt och nu ska det bli ännu bättre än förra året. Vi som jobbar i skolans värld har ju liksom två nyår att hålla oss till. Jag ska till många skolor och vara delaktig i deras kickoffer och nystarter. De kritiska situationerna är vanligt förekommande i undervisning och ibland är de svåra att undvika. Kollektiva uppmaningar och instruktionerSjälvständigt arbeteTillämpning av tidigare kunskaper i nya sammanhangSocialt samspel utan ledningGruppindelning och grupparbete utan tydlig ledning och instruktionÖvergångar mellan aktiviteterNär alla elever förväntas göra samma uppgifter på samma tid I vårt gemensamma planeringsarbete i skolorna behöver vi vara vaksamma på om dessa kritiska situationer dyker upp lite för ofta. Hur kan man då göra istället? Kollektiva uppmaningar och instruktioner kan ges på flera olika sätt, muntligt, på papper, inspelat.

Related: