background preloader

Klassrummet

Facebook Twitter

Kritiska situationer – riskfaktorer att ha koll på inför planeringar! Det är något visst med att sätta igång igen.

Kritiska situationer – riskfaktorer att ha koll på inför planeringar!

Jag gillar känslan av att komma tillbaka i rutiner och jag gillar uppstartskänslan – allt är möjligt och nu ska det bli ännu bättre än förra året. Vi som jobbar i skolans värld har ju liksom två nyår att hålla oss till. Jag ska till många skolor och vara delaktig i deras kickoffer och nystarter. VIlket privilegium! Bland det jag kommer att ta upp med kollegor på dessa skolor är något som alltid väcker tankar och som är viktigt att förhålla sig till i skolarbetet.

De kritiska situationerna är vanligt förekommande i undervisning och ibland är de svåra att undvika. Orka plugga, studieteknik. #BättrePedagogPunktNu 1. Visa en... - Hjärna Utbildning. Så hjälper du eleverna hantera provstress. Stressen inför och under ett provtillfälle kan i sig sänka förmågan att prestera goda resultat.

Så hjälper du eleverna hantera provstress

Det gäller inte minst elever i låg- och mellanstadiet, vars hjärnor inte hunnit utveckla de delar av hjärnan som hanterar stress. Det skriver neurologen och före detta läraren Judy Willis i brittiska The Guardian. Stressen kan göra att vägar till de delar av hjärnan som stödjer självkontroll såväl som till lagrade minnen stängs av och kroppen närmar sig en kamp-eller-flyktrespons.

Det är en naturlig överlevnadsmekanism som är användbar i mötet med ett hungrigt rovdjur, där förmågan till snabb handling är viktigare än eftertanke, men mindre lyckad när man ska skriva prov. I artikeln rekommenderar Judy Willys metoder hämtade från bland annat stressforskning och idrottspsykologi som hon menar är användbara i skolans kontext. Dags att undervisa begripligt. Bild: Jens Magnusson.Uppdelningen i extra anpassningar och särskilt stöd är inte bara en fråga om nya formuleringar, anser Wern Palmius och Lennart Rådbrink, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. – Det här kan bli en stor förändring.

Dags att undervisa begripligt

Den pekar på lärarens skyldighet att undervisa så att eleverna förstår, säger Wern Palmius. Det går inte längre att framåt terminsslutet ”vifta med F-varningar” och inte heller att skjuta över ansvaret för vissa barn till en speciallärare, menar han. – Det är inte rimligt att uppemot hälften av eleverna i en klass är ”särskilda”. Då måste jag som lärare ändra min undervisning och flytta mig dit där eleverna är. Flippfilm inför min föreläsning. I min föreläsning pratar jag mycket om modet att våga prova digitala verktyg i sitt klassrum.

Flippfilm inför min föreläsning

För att våga prova och känna sig någorlunda trygg behöver man kunskap om hur man gör. Om man är med i olika Facebookgrupper eller på Twitter är det väldigt lätt att känna sig ensammast i världen och tänka " jag fattar ingenting av vad de pratar om" ! Detta med fraser. TomasRiad. Fem förmågor i fokus. Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och argumentera, reflektera och jämföra.

Fem förmågor i fokus

I Lgr 11 finns det 71 övergripande mål. Göran Svanelid, universitetslektor och före detta lärarutbildare, ville hjälpa lärare att fokusera på det som är viktigt. När han gick igenom grundskolans kursplaner fann han att de övergripande målen gick att föra samman till fem – the big five. – Det är de här förmågorna som ska utvecklas under lektionstiden och sedan bedömas. Vill man att elevernas kunskapsutveckling ska bli så bra som möjligt så är det the big five man ska satsa på, säger Göran Svanelid. SO-läraren Ida Sohlberg blev såld när hon mötte konceptet.

. – Vi har gått igenom konceptet på föräldramöten, har med det i blanketten som elever och föräldrar skriver inför utvecklingssamtalet och när vi skriver IUP följer de fem förmågorna med som en röd tråd i alla ämnen. Nyckelstrategiernas nyckelstrategi. Det är 1988 och en 11-årig Joakim sitter i sin skolbänk, redo för eftermiddagens OÄ-lektion. ”Då kan ni slå upp böckerna på sidan 82 och så börjar Sofia läsa”.

Nyckelstrategiernas nyckelstrategi

Så kunde en lektion inledas. Jag hade ingen aning om vilket syfte eller mål lektionen hade. Jag visste inte vad den skulle leda fram till, vad jag skulle vara särskilt uppmärksam på eller varför jag över huvud taget satt där jag satt. Jag lyssnade bara lydigt på Sofia när hon läste om Brasiliens naturtillgångar. Och jag höll stenkoll på klockan. 79 minuter kvar tills det skulle ringa ut. Det här är ingen personlig vendetta mot min mellanstadielärare. I ena änden av vårt uppdrag har vi läroplanen och i andra änden eleverna. Teaching Empathy: Turning a Lesson Plan into a Life Skill. Worried about the shrinking presence of empathy in our schools?

Teaching Empathy: Turning a Lesson Plan into a Life Skill

I know how you feel. With classrooms operating more like grade factories, it's hard to make the case for school-driven empathy. Faced with an endless cycle of memorize, drill, spit back and test, teachers have become the wardens of a new educational reality that pits the head against the heart. Even if educators manage to skate past the dizzying array of standards and value-added evaluations, they must still contend with this fundamental divide: academic rigor, with its unflinching emphasis on measurable success, seems strangely at odds with emotional intelligence, a soufflé of moods and feelings. Which leaves many to wonder -- can empathy feel its way back into the classroom?

For an unlikely accomplice, look no farther than tomorrow's lesson plan. Cooperative Learning: An Empathy Lever But wholesale adoption of cooperative learning does not automatically yield the kind of results that educators want and students need. Frågebank för att ta fram belägg för levers prestationer.