background preloader

Orka plugga, studieteknik

Orka plugga, studieteknik
Upload Malin Frykman Loading... Working... ► Play all Orka plugga, studieteknik Malin Frykman49 videos25,879 viewsLast updated on May 11, 2016 Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... Related:  BFL och annat om lärande2

Caroline Liberg: ”Jag måste använda ord när jag talar till er!” Snickaren har en låda med fackord Muraren sina och den som skall styra en stat kan väl inte bara gasta i stormen: Dom där sitter fel! Jag måste använda ord när jag talar till er Ni måste lära er ord. (Slutorden i Lars Forsells dikt ”Jag måste använda ord när jag talar till er”) I och med den läroplan som kom 2011, har lärare getts nya ord för att tala om elevernas prestationer och gradera dem i form av betyg. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Formuleringarna De fetade orden i de här kunskapskraven är exempel på så kallade kvaliteter som används för att skilja ut betygsnivåer från varandra. Såvitt jag kan se står lärare nu inför åtminstone två problem. Obefintlig vägledning Det andra problemet blir i ljuset av det här första mångdubbelt större.

En ö i havet – Att läsa och förstå För att läsningen ska upplevas som meningsfull och angelägen kan läraren skapa ett sammanhang. Genom att texten får möta antingen handling eller tematik i andra texter, bilder, ljud och filmer blir upplevelsen av texten rikare och förståelsen djupare. Förhoppningsvis blir tankarna, perspektiven och insikterna flera. Just nu läser mina sjuor Annika Thors En ö i havet. Eleverna ska uttrycka etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter,Eleverna ska respektera andra människor,Eleverna ska ta avstånd från att människor utsätts för diskriminering och förtryck,Eleverna ska leva sin in i och förstå andra människors situation. Det jag lägger allt fokus på är att eleverna ska utveckla sitt språk genom att läsa, tänka och kommunicera (både muntligt och skriftligt). Handlingen placeras in i ett historiskt och geografiskt sammanhang med mikrolektioner om bland annat Förintelsen och Kristallnatten. Bruno Catalano har skapat fantastiska skulpturer som vi tittar på.

Taylor Mali, What Does A Teacher Make Her Toddler Kept Getting Sick – Look What Mom Found Inside The Sippy CupAfter weeks of complaining of stomach aches, Simon coul... Her NYC Apartment Is Only 90 Sq Ft - When I Saw Inside, I Was Stunned By How She LivesWhen you rent an apartment in New York, it's all about ... This Teacher Walks Down The Hall - But Falls To The Ground When She Hears THISMs. Watson thinks she’s going to an interview, but can ... This Frightened Puppy Was Crying After Surgery – The Vet’s Response Has Everyone In TearsThis man has a heart of gold. He Was Tired Of Scrubbing His Baking Pan - His Solution For A Deep Clean Is Excellent! SpråklIKT - Pedagog Göteborg Ambitionen var en förlängning och utveckling av förra terminens arbete som hade en röd tråd av ”Vems röst hörs”? (Critical literacy) och att göra sin röst hörd (retorik). Val av sommarpratare och mönstertal föll naturligt på Angela Gui en före detta montessorielev och numera doktorand i historia som i sitt sommarprat bland annat berättar om hur hon gått från att vara student till ofrivillig aktivist. Tillfälle 1 (Lektionspasset är på 160 minuter) Förberedelse – återberättande vad Sommarprat är och om vad talet vi skulle lyssna på handlar om i stora drag.Vi lyssnar tillsammans.Elevaktivitet: Lyssna aktivt genom att skriva ner nyckelord, reaktioner, reflektioner och frågor som du får när du lyssnar.Samtal i par om innehållet.Återkoppling i helgrupp. Jag berättade först i efterhand att Angela är en våra tidigare elever. Uppgift till nästa vecka: Välj ett eget program att lyssna på och återberätta. Tillfälle 2 Ungefär som EPA-modellen (på egen hand – i par – alla) Tillfälle 3 Hjälp! Interagera

Utmaning öppnar dörrar mellan hem och skola Oftast helt omedvetet och utan tanke på att de samtidigt lär sig engelska lyssnar dagens ungdomar ständigt på musik och det är inte heller helt omöjligt att de sjunger med. De tittar på Gossip Girl, Pretty Little Liars eller My name is Earl, läser böcker eller tidningar och inte minst spelar datorspel och använder Internet. Ungas färdigheter i engelska och därmed också deras prestationer i klassrummet påverkas utan tvekan av de aktiviteter de väljer att ägna sig åt på engelska på sin fritid. Vem vill möta mig i wordfeud? i klassrummet. Idén till projektet 30-day-challenge föddes i facebook-gruppen Engelska åk 6-9 av Emmeli Johansson och snabbt sattes en lista (se bilaga nedan) med olika aktiviteter ihop i ett gemensamt google-dokument. Pia Sundqvist, fil dr i ämnet engelska vid Karlstads universitet och med en bakgrund som språklärare på högstadiet och gymnasiet, visar i sin studie Extramural English Matters. Arbetet med 30-day-challenge fortsätter. Att diskutera

Intervju med Ulf Stark Varulfspojken llustratör: Markus Majaluoma Döskallen som finns hos Ulfs pappa tandläkaren är både spännande och lite läskig. Det sägs att han blivit som han är för att en varulv har ätit upp köttet på honom. Pusspojken Uffe sitter på stranden med storebrorsan och hans kompisar. Detektivpojken Uffes storebror är detektiv. Krutpojken Farfar hatar djur. Mirakelpojken När han blir stor ska Ulf bli Mirakelmannen som kan flyga tiotusen kilometer i timmen, ta fast mördare, rå på storebrorsan, laga folks tänder och vinna guldmedalj i alla cykellopp. Presentations Below you will find PowerPoint files for presentations given at conferences, workshops and other events. Inevitably, there is a lot of duplication. Some of these are in .ppt format, and can be opened with any version of PowerPoint from 1997 onwards. Others are in .pptx format, which requires the installation of a document converter (available free from Microsoft) if you want to open them with older versions of PowerPoint. Formative assessment: Confusions/clarifications/prospects for consensus, Oxford, UK, February Creating the schools our children need, NSBA conference, San Antonio, TX, April The role of constructs in equitable assessment, AERA conference, New York, April Feedback, performance and learning, Mind, Brain and Education conference, Potomac, MD, July Formative assessment, Performance Matters Learners Conference, Orlando, FL, February Assessment literacy, Performance Matters Learners Conference, Orlando, FL, February How do we prepare students for a world we can’t imagine?

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras varje vecka. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Foton, bilder och illustrationer För att synliggöra lärandet och förstärka texter så kan lärare och elever använda sig utav olika foton, bilder och illustrationer från t.ex. För er som vill hitta gratis fria bilder på Internet rekommenderas följande sajter: www.fotofinnaren.se Filmer

Related: