background preloader

Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande

Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum?Hur ska många kunna vara här samtidigt?Från hur många platser undervisar jag som lärare?Hur ser eleven från olika platser i rummet? Jag kan konstruera mängder av frågor kring klassrummet men detta är de mest basala frågorna i mitt klassrumsorganisatoriska tänk. Här är de modeller jag följer i mitt klassrumsutvecklande. Skolmiljöerna i skolorna på Nya ZeelandFrån skolmiljöer i SydAfrika och AmerikaFrån teorierna och då främst de socialkonstruktivistiska – vilket betyder att människan är social och lär genom att vara tillsammans med andra människor.Vygotskijs teorier om samtal och dialogJohn Deweys syn på demokrati och lärandets handlingAtt jag omsätter läroplan och kursplanerna i rummet Jag tänker inte hemtrevligt. Jag har funnit att jag alltid organiserar utifrån ett slags cirkeltänk. Det tar tid att skapa ett klassrum för lärande. Detta är ett av mina klassrum. Related:  Lärmiljö

Tydlighet ger arbetsro Foto: Hasse Hedström Framme vid tavlan står Liselotte Eriksson och förklarar för sina tredjeklassare hur de ska fylla i det nationella provet i matematik. Eleverna lyssnar koncentrerat och är snart igång med sina uppgifter. Alla verka förstå vad de ska göra och snart är det endast ljudet av raspande blyertspennor som hörs i klassrummet. Mycklingskolan ligger i Själevad, några kilometer sydväst om Örnsköldsviks stadskärna. Omgivningarna är mycket idylliska med närhet till både skog och en tjärn. Liselotte Eriksson har arbetat i tio år som lärare. Liselotte ErikssonFoto: Hasse Hedström Liksom drygt ett hundratal andra lärare i skolområdet har hon deltagit i speciella lärgrupper för att förbättra arbetsron i klasserna. – Vissa har personliga egenskaper som underlättar för dem att bli bra ledare. Det hon främst har utvecklat under sina år som lärare är att vara tydlig och att visa vilka förväntningar hon har på enskilda elever och klassen. – Tydlighet är mycket viktigt.

Bloggen i undervisningen Skolan ska följa utvecklingen och utbilda barn och ungdomar som kommer att arbeta i samhället i framtiden. LGR 11 trycker på vikten att användning av modern teknik och utbildning av eleverna i det samma ska vara en del av undervisningen. Genom att använda tillgängliga digitala- och webb 2.0 tjänster som stöd för att bredda och fördjupa undervisningen kan vi nå många av dessa mål. I mitt arbetslag har vi använt bloggen för att dokumentera teknikarbeten och storylinearbeten. Där visar eleverna pågående processer och kan ge varandra respons samt hitta inspiration från varandra för att vidareutveckla sitt eget arbete och tänkande. Även föräldrar och andra intresserade kan följa arbetet som delas på webben. Det jag delar med mig av och visar på denna sida har sin grund i bloggverktyget wordpress, men oavsett vilket bloggverktyg du väljer att använda finns liknande funktioner. På undersidan " länkar för inspiration " hittar du olika typer av skolbloggar att få idéer ifrån och inspireras av.

Five-Minute Film Festival: Classroom Makeovers to Engage Learners Most educators have little choice about the (usually) over-crowded, (often) unappealing rooms they teach in -- but they intuitively know that the spaces children spend their time in can have an effect on how they learn. I've gathered a collection of videos to explore the questions: How important is environment to learning? And what small changes can you make in seating, organization, lighting, and decor to build your own space into a better place to teach and learn? Video Playlist: Innovative Learning Spaces Watch the player below to see the whole playlist, or view it on YouTube. Flexible Learning Environments (04:02) Students and teachers at Eanes Independent School District in Austin, Texas, talk about the district's experiment with creating classrooms of the future to foster 21st-century skills at all grade levels. More Resources on Learning Spaces Ready to roll up your sleeves and re-think your classroom space before the school year starts?

Så påverkas skolan av den fysiska lärmiljön Som lärare blir det många timmar varje dag i skolans lokaler. Men trots all den tid som läggs i lektionssalarna varje dag är den fysiska lärmiljön i svensk skola ofta sparsamt utformad och sällan prioriterad. Det menar Malin Valsö, leg. psykolog som har en mångårig erfarenhet som skolpsykolog och inom habilitering och BUP. I sin bok ”Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande” belyser hon tillsammans med psykologkollegan Frida Malmgren hur den fysiska miljön på skolan kan främja lärande, arbetsro och trygghet eller skapa en ohälsosam arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. Malin Valsö.Malin Valsö har varit runt på många av landets skolor och studerat den fysiska lärmiljön noggrant och sett hur klassrum och andra skollokaler kan påverka elever och lärare både positivt och negativt. Framförallt ser hon en tydlig trend när man bygger, eller bygger om, skolor. På vilket sätt kan det vara skadligt? – Alla människor har likadana hjärnor och det har vi haft i 12 000 år.

Klassrumsmöblering – rummets berättelse Vi möblerar klassrum av gammal tradition. Vi möblerar dem kanske inte alls. Vi får dem. Hur som helst. Klassrummet och dess möblering ska inte handla om det ”hemtrevliga” utan mer om det pedagogiska. Så här tänker jag då jag organiserar mina klassrum: Om jag är en elev här inne – hur kan jag ta mig från en plats, exempelvis min bänk till pennor och papper. Då jag arbetar med mina klassrum, bygger upp dem, är jag medveten om varje sak och varje pedagogisk betydelse. Jag skulle vilja säga att det är det. Vad vill jag med klassrummet? Jag grubblar mycket på klassrumsorganisationen. Och när vi är därinne – är det här en miljö för lärandet? Klassrumsorganisation – att skapa rum för lärande Klassrummet är ett namn på ett rum i en skola. Det finns bara klassrum i skolan. Rummet har ett första syfte. Att samla en klass med elever och för en lärare. Bänkar riktas mot läraren och därmed är centrum skapat. Mot läraren riktas blickarna. Att klassrummet är ett rum för lärande bör vara i fokus. Skolväsendet vilar på demokratins grund – alltså ska klassrummet också gestalta detta i praktiken.Var och en som verkar i skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö – alltså ska rummet hysa också visa aktning för varje människas egenvärde och hysa olikheterna. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet – jag tänker att samhället kan ses som ett stort rum, klassrummet som ett litet, och rummet ska stötta samspel, möten och samarbeten. Att organisera för lärandet betyder att titta på hur det ser ut rent fysiskt i klassrummet.

Öppna kurser och läromedel skapas gemensamt I mars skrev jag om hur det utvidgade kollegiet vuxit fram i Sverige under de allra senaste åren, såväl på som utanför nätet. Här kan pedagoger ge uttryck för och ta del av olika perspektiv på undervisning och lärande och gemensamt vidga perspektiven. Tillsammans med kollegor och andra intresserade från hela landet kan man utforska nya sätt att hantera yrkeslivets möjligheter och utmaningar. Det handlar om ett pågående utvecklingsarbete och ett informellt lärande som sker underifrån, med utgångspunkt i vardagens konkreta erfarenheter. Nyligen startade EDOOC – ett initiativ för pedagogers öppna och kollaborativa lärande på nätet – av Micke Kring, it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm. EDOOC är en slags MOOC som bygger vidare på konnektivismens grundidéer och drar nytta av digitala medier och deltagarkultur för att underlätta kunskapsdelning och gemensamt lärande. I avdelningen Community, kan kursdeltagarna bland annat följa sin egen och andras utveckling i de olika kurserna.

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. Malin School design, impacts on learning, clever classrooms, peter barrett, 20 Classroom Setups That Promote Thinking by TeachThought Staff Can how you set up your classroom impact how students think? If you design learning with physical space and interaction in mind, it absolutely can. Desks are a staple of the ‘modern’ classroom as we know it. Usually, these learning spaces are simple, and simply arranged: places for students to sit and read and write, lined up neatly in rows. So what can we do? So, the bit about ‘classroom setups impacting thinking.’ You can also set up a ‘Google Room’ or ‘Maker Space’ and not promote thinking at all, or have students performing stunning cognitive acrobatics sitting by themselves on a cold floor. In fact, if you think of rows and rows of desks as having pros and cons, causes and effects, you’ll see that these rows lend themselves well to certain things (organization, paper passing, etc.), while not so well to others (collaboration, movement). Note, we’ve placed an asterisk* beside those approaches that are more strongly suited to ‘thought’ than others. 1. 2. 3. 4. 5.

De får studiero med ljuddämpning och draperier När kommunala F-6-skolan Mellbystrandsskolan utanför Laholm skulle bygga om och bygga ut för att rymma en växande elevskara passade man på att se över lärmiljön. Efter att ha undersökt flera olika alternativ fastnade de till slut för en ljuddämpande inredning, sammansatt på olika sätt i de olika klassrummen för att passa olika undervisnings-situationer. Dessutom satte de upp ljuddämpande draperier som går att dela av rummen med. – De flesta klassrummen har ljuddämpande mattor, möbler och soffor. Vissa av dem kan man också dela in i fyra olika delar med hjälp av draperierna. Enligt henne har den nya inredningen inte kostat mer än traditionella skolmöbler. – En del elever gillar att gå undan när de ska arbeta. Men finns det inte en risk att barnen hittar på mer bus när de sitter dolda bakom ett draperi? – Jo visst. Var det en stor omställning för elever och lärare? – Både och. Klasserna på Mellbystrandsskolan ligger på runt 30 elever, och en del är ännu större.

BLOGG | Patricia Diaz En liten heads-up för långt men viktigt inlägg (med många länkar)! När jag lyssnade på avnittet ”Allt är inte Facebook” ur podden ”Jakten på likes” med Isa Galvan och Linnea Holst slog det mig hur viktigt det ändå är att ha (tänkte först skriva ”lite” men tog bort det sen) koll på vad barn och ungdomar gör på nätet. Podden riktar sig till föräldrar (alla vuxna?) som vill lära sig allt om sociala medier. I podden diskuteras de vanligaste sociala plattformarna där barn och unga möts idag: Snapchat, Ask, Kik, Instagram, Musical.ly med flera. Nedan kommer några rader om några av de sociala medier som tas upp i podden, plus ett par till. Snapchat – grundat av Evan Spiegel, Bobby Murphy och Reggie Brown och lanserades 2011. Snapchat var från början tänkt som en selfieapp men utvecklades senare till ett långt mer framgångsrikt koncept där användarna skickar bilder och filmer till varandra och väljer hur länge mottagaren ska få se bilden/filmen (1-10 sekunder). Wattpad – ”Har du läst min bok?”

Organisera undervisningen och den fysiska lärmiljön för bättre studiero Lärmiljön omfattar både undervisningen och den fysiska miljön. Skolinspektionens granskning visar att studiero bland annat främjas av: tydliga lektionsstrukturer,ett tydligt fokus på undervisningen ochen trygg och stödjande lärmiljö som ger goda förutsättningar för eleverna att följa undervisningen. Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats. Granskningen visar också att det är betydligt vanligare att eleverna sitter overksamma än att de stör ordningen genom prat eller stök. Ett noga organiserat klassrum ger er som lärare mer tid till att undervisa och stötta era elever. Personal och elever har ett gemensamt ansvar för skolans arbetsmiljö. Så kan ni arbeta för att organisera undervisningen och lärmiljön Det finns många aspekter av lärmiljön som kan påverka studieron och elevernas fokus på undervisningen. Organisera undervisningen Det är viktigt att det finns ramar för undervisningen, som exempelvis tydliga rutiner och tidsangivelser.

Related: