background preloader

Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande

Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum?Hur ska många kunna vara här samtidigt?Från hur många platser undervisar jag som lärare?Hur ser eleven från olika platser i rummet? Jag kan konstruera mängder av frågor kring klassrummet men detta är de mest basala frågorna i mitt klassrumsorganisatoriska tänk. Här är de modeller jag följer i mitt klassrumsutvecklande. Skolmiljöerna i skolorna på Nya ZeelandFrån skolmiljöer i SydAfrika och AmerikaFrån teorierna och då främst de socialkonstruktivistiska – vilket betyder att människan är social och lär genom att vara tillsammans med andra människor.Vygotskijs teorier om samtal och dialogJohn Deweys syn på demokrati och lärandets handlingAtt jag omsätter läroplan och kursplanerna i rummet Jag tänker inte hemtrevligt. Jag har funnit att jag alltid organiserar utifrån ett slags cirkeltänk. Det tar tid att skapa ett klassrum för lärande. Detta är ett av mina klassrum. Related:  Lärmiljö

Så påverkas skolan av den fysiska lärmiljön Som lärare blir det många timmar varje dag i skolans lokaler. Men trots all den tid som läggs i lektionssalarna varje dag är den fysiska lärmiljön i svensk skola ofta sparsamt utformad och sällan prioriterad. Det menar Malin Valsö, leg. psykolog som har en mångårig erfarenhet som skolpsykolog och inom habilitering och BUP. I sin bok ”Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande” belyser hon tillsammans med psykologkollegan Frida Malmgren hur den fysiska miljön på skolan kan främja lärande, arbetsro och trygghet eller skapa en ohälsosam arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. Malin Valsö.Malin Valsö har varit runt på många av landets skolor och studerat den fysiska lärmiljön noggrant och sett hur klassrum och andra skollokaler kan påverka elever och lärare både positivt och negativt. Framförallt ser hon en tydlig trend när man bygger, eller bygger om, skolor. På vilket sätt kan det vara skadligt? – Alla människor har likadana hjärnor och det har vi haft i 12 000 år.

Klassrumsmöblering – rummets berättelse Vi möblerar klassrum av gammal tradition. Vi möblerar dem kanske inte alls. Vi får dem. Hur som helst. Klassrummet och dess möblering ska inte handla om det ”hemtrevliga” utan mer om det pedagogiska. Så här tänker jag då jag organiserar mina klassrum: Om jag är en elev här inne – hur kan jag ta mig från en plats, exempelvis min bänk till pennor och papper. Då jag arbetar med mina klassrum, bygger upp dem, är jag medveten om varje sak och varje pedagogisk betydelse. Jag skulle vilja säga att det är det. Vad vill jag med klassrummet? Jag grubblar mycket på klassrumsorganisationen. Och när vi är därinne – är det här en miljö för lärandet? School design, impacts on learning, clever classrooms, peter barrett,

20 Classroom Setups That Promote Thinking by TeachThought Staff Can how you set up your classroom impact how students think? If you design learning with physical space and interaction in mind, it absolutely can. Desks are a staple of the ‘modern’ classroom as we know it. Usually, these learning spaces are simple, and simply arranged: places for students to sit and read and write, lined up neatly in rows. So what can we do? So, the bit about ‘classroom setups impacting thinking.’ You can also set up a ‘Google Room’ or ‘Maker Space’ and not promote thinking at all, or have students performing stunning cognitive acrobatics sitting by themselves on a cold floor. In fact, if you think of rows and rows of desks as having pros and cons, causes and effects, you’ll see that these rows lend themselves well to certain things (organization, paper passing, etc.), while not so well to others (collaboration, movement). Note, we’ve placed an asterisk* beside those approaches that are more strongly suited to ‘thought’ than others. 1. 2. 3. 4. 5.

Organisera undervisningen och den fysiska lärmiljön för bättre studiero Lärmiljön omfattar både undervisningen och den fysiska miljön. Skolinspektionens granskning visar att studiero bland annat främjas av: tydliga lektionsstrukturer,ett tydligt fokus på undervisningen ochen trygg och stödjande lärmiljö som ger goda förutsättningar för eleverna att följa undervisningen. Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats. Granskningen visar också att det är betydligt vanligare att eleverna sitter overksamma än att de stör ordningen genom prat eller stök. Ett noga organiserat klassrum ger er som lärare mer tid till att undervisa och stötta era elever. Personal och elever har ett gemensamt ansvar för skolans arbetsmiljö. Så kan ni arbeta för att organisera undervisningen och lärmiljön Det finns många aspekter av lärmiljön som kan påverka studieron och elevernas fokus på undervisningen. Organisera undervisningen Det är viktigt att det finns ramar för undervisningen, som exempelvis tydliga rutiner och tidsangivelser.

Tydlig lektionsstruktur för ett lugnare klassrum · Lärarnas Riksförbund | Lektionsstruktur | Teacher education, Classroom, School Explore more ideas with a Pinterest account Sign up to see more Continue with Facebook Continue with Google By continuing, you agree to Pinterest's Terms of Service, Privacy Policy Already a member? Re-imagining Learning Spaces to inspire contemporary learning – Part One: Models for Change – Linking Learning Welcome to Part One of a two-part series on designing contemporary learning spaces. In this article, I will discuss and explore a range of models that support learning space re-design. Before you launch into making and re-arranging, I urge you to browse this page. How much have classrooms changed since this lecture at University of Bologna in Italy in the mid-fourteenth century? Knowledge now lives not just in libraries and museums and academic journals. It used to be thought that the amount of knowledge and information required from schooling could be held in the teacher’s head, and the aim of school was to transfer this knowledge from the teacher’s head into the ‘empty’ bucket of the student. 18 Learning Modalities Nair, Fielding and Lackney are education consultants and architects, and their book The Language of School Design provide a range of design patterns that can be used to inspire those who are at the early stages of designing learning spaces. The Seven Spaces model

Elmemodellen - Lekolar Elmemodellen är en undervisnings- och inredningsmodell som är skapad av rektor Eva-Lena Brafield tillsammans med kollegorna på Elmeskolan i Älmhult. Modellen är framtagen för att skapa en inkluderande lärmiljö i skolan med ökad studiero och trygghet för både elever och lärare. Lekolar blev involverade i ett tidigt skede och fick möjlighet att specialisera oss och produktutveckla möbler enligt modellen. Elmemodellen har blivit uppmärksammad i både TV och tidningar. Rektorn Eva-Lena föreläser numera runt om i landet om den resa som Elmeskolan har gjort. Hör Eva-Lena berätta mer via urplay.se Elmemodellen växte fram i samband med att skolan hade stora problem med kränkningar, oro och hemmasittare. Vill du läsa mer om Elmemodellen? Elmemodellen är en undervisnings- och inredningsmodell som är skapad av rektor Eva-Lena Brafield tillsammans med kollegorna på Elmeskolan i Älmhult. Hör Eva-Lena berätta mer via urplay.se Vill du läsa mer om Elmemodellen?

Related: