background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Källkritik - Digitala lektioner. Alla som söker information och använder källor från internet behöver digital kompetens och kunskaper om källkritik.

Källkritik - Digitala lektioner

Med Digitala lektioner får eleverna lära sig att granska och värdera digitala källor, identifiera fejkade nyhetssidor och söka tillförlitlig information. I våra olika lektionspaket hittar du lektioner kopplade till olika aspekter av digital källkritik, som vad en källa är, hur du söker och granskar information på nätet samt hur du kan och får använda andras källor. Alla lektioner om källkritik innehåller moment som tränar elevernas förmåga att värdera information från nätet och ha ett källkritiskt förhållningssätt.

Våra lektioner om källkritik för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet kan du använda direkt i klassrummet eller ha som inspiration när du förbereder din undervisning. Källkritik en viktig digital kompetens Källkritik är en viktig del av skolans arbete. Logga in på NE. Lektioner i digital kompetens för högstadiet. Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien Gratis i skolan - För lärare, rektorer och bibliotekarier. Mobile Stories är en publiceringsapp och en medieplattform som hjälper unga i skolan att större plats i det demokratiska samtalet.

För lärare, rektorer och bibliotekarier

Eleverna lotsas genom den publicistiska processen och praktiserar samtidigt källkritik. Ämneskunskaperna fördjupas och perspektiven vidgas. Skolarbetet blir på riktigt. Ladda ner vår lärarhandledning KÄLLKRITIK I PRAKTIK här! Om Mobile Stories Sommaren 2017 beslutade regeringen att skolan ska ta ett större ansvar för barn och ungas medie- och informationskunnighet. Vi som står bakom Mobile Stories har länge arbetat som journalister. Se hur appen fungerar i den här korta filmen: Vår övertygelse är att det mest effektiva sättet att lära sig att ta ansvar för sina publiceringar och delningar är att själv producera för en mottagare. I vår app får eleverna först välja vilken typ av artikel de vill skapa – till exempel film, podd, nyhetsartikel, debattartikel eller reportage.

Mobile Stories är idealiskt för skolor som vill jobba ämnessövergripande. Så manipuleras ett val. ​Källkritikens dag: Fem tips för bra faktakoll på nätet. Bland unga är sociala medier en viktigare nyhetskälla än både tidningar, radio och tv.

​Källkritikens dag: Fem tips för bra faktakoll på nätet

Att förhålla sig källkritiskt och lära sig att sålla bland all information som sprids blir därför allt viktigare. Inför Källkritikens dag den 13 mars delar Lärarförbundet med sig av några knep. Texter och nyheter sprids fort på internet i dag, men allt du och dina elever läser är dessvärre inte sant. I dag är det viktigt att förhålla sig källkritiskt till det man läser, och att lära sig att bedöma informationens trovärdighet. Skolan och läraren är viktiga i arbetet med att lära unga hur de ska värdera information på nätet. Läs mer om Internetstiftelsens undersökning om hur svenskarna hittar och värderar information på internet. Hur avgör du då om en text eller nyhet är sann? Vad är syftet med texten? Fundera på vad som är syftet med texten och kontrollera vem som är avsändare.

Försök också hitta ursprungskällan. Kolla när ursprungstexten är publicerad. Du kommer långt bara genom att använda sunt förnuft. No hate. Källkritik - vem, vad, varför? Så ska barn bli mer källkritiska - Nyhetsmorgon (TV4) Källkritik - historisk källkritik (äkthet, tid, beroende, tendens) Källkritik för åk 7-9. Lärare bloggar om källkritik – Kolla Källans idélåda. Kolla källans wiki samlar länkar till blogginlägg där lärare och skolbibliotekarier berättar om hur de arbetar med källkritik i undervisningen.

Lärare bloggar om källkritik – Kolla Källans idélåda

Tanken är ofta att blogginläggen ska fungera som inspiration och idékälla för andra. Här är några exempel på sådana blogginlägg som berättar om hur du kan diskutera källkritik, från förskoleklassen till och med gymnasiet. Liselott Drejstam, skolbibliotekarie på Hjulsbroskolan i Linköping, låter barnen i förskoleklass bekanta sig med informationssökning och informationshantering på ett lekfullt och roligt sätt. Hon läser ett stycke ur en bok som tar upp något vardagsnära fenomen.

Därefter får barnen fundera på var författaren kan ha hämtat informationen och hur de kan kontrollera att den är korrekt. Förskolläraren Marit Olanders i Trelleborg menar att det är viktigt att barn redan i tidig ålder tränar sitt kritiska tänkande och att de lär sig att inte tro på allt de hör. Marie Andersson är 1-6-lärare på Eskelhems skola på Gotland. Lektionsmaterial och övningar om källkritik och säkerhet på nätet.

Källkritik Lärartips för källkritiskt arbete Lärare och skolbibliotekarier delar med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet.

Lektionsmaterial och övningar om källkritik och säkerhet på nätet

Här är deras viktigaste råd till kollegor. Förstå kunskapskraven: Resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska. Källkritikens dag: Därför går vi på bluffar och fejkade nyheter. Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt? Källkritik blir allt viktigare ju mer vi växer med användare i de sociala medierna.

Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt?

En sanning kan snabbt få en massa delningar och likes utan att man ens har reflekterat över om det är sant. Någon man litar på har delat en nyhet och man delar den snabbt vidare utan att ens ha tittat på den själv. Så fungerar medierna idag och med likes-jagare är det lätt att man inte ens reflekterar över budskapet utan bara ser antal retweets eller likes som ett symbolvärde för innehållet. Nu ingår som tur är källkritik i flera ämnen men en fara med det är att det ses som ett moment som ska klaras av och visas på för att få betyg men jag skulle vilja drista mig till att vi måste väva in källkritiken i allt fler områden så det hela tiden finns med oss i vårt sätt att tänka lika självklart som att vi jobbar med strategier för läsning måste vi arbeta med ett tänkande för hur vi är kritiska.

Viralgranskaren och källkritikens dag den 13 mars Fejkade sidor Guider i filmformat Hur man kollar upp ett inlägg:

Källkritik på nätet är viktigare än någonsin. Kolla källan.