background preloader

Nordiska språk

Facebook Twitter

Torsdag

- SPRÅKKIOSKEN. Hej. Vi har nu arbetat några veckor med området dialekter. Ni kommer därför nästa lektion få en uppgift ni ska göra och som behandlar detta. Om ni är nyfikna på vad den kommer att handla om så lägger jag ut den här redan nu. Elevuppgift, dialekter. Till denna uppgift går det enbart att få betyget E eller F. Dialekter. . · Vad är typiskt för dialekten som talas där ni bor? · Ålder · Var är du född? · Var är du uppväxt? · Anser du själv att du har en dialekt? · Har du någonsin känt att din dialekt varit till nackdel för dig, t ex att du setts mindre seriös, eller att folk haft svårt att förstå dig?

· Om någon har svårt att förstå dig, anpassar du då ditt tal så att du ska bli förstådd eller pratar du som vanligt och låter andra fråga om de inte förstår? · Om du uppfattar att du har en dialekt, upplever du det som att du pratar olika med människor som har samma dialekt som du jämfört med andra, dvs. pratar du bredare när du pratar med dina föräldrar jämfört med dina kompisar? Finlandssvenska Dalmål. 100 nord | nordspråk. 100 nord – er en hel verden med små dokumentariske lydfortællinger, lydscener og reportager fortalt af 100 stemmer i alderen 1- 100 år rundt omkring i Danmark, Sverige og Norge. Du kan klikke dig igennem de 100 stemmer og høre og læse små, spændende beretninger fra 100 år i Norden fortalt af børn, unge, voksne, gamle og meget gamle…… Alle bidrager til en spændende og anderledes historieskrivning.

Og samtidig lærer du at lytte til et andet sprog, at læse et andet sprog og forstå et andet nordisk lands kultur. Hvert lille audioportræt bærer en historie i sig. Der ligger udskrift af alle stemmer mellem 1-100 år. De 100 audioportrætter/lydfiler kan downloades, man kan lytte til stemmerne, læse fortællingerne, og man kan udvikle videre på dem. 100 Nord kan bruges både i folkeskolen og på gymnasiet i Danmark, Norge og Sverige. De hundrede stemmer er optaget og redigeret af tre nordiske dokumentarister: Anna Elisabeth Jessen fra Danmark, Sara Lundin fra Sverige og Ragna Nordenborg fra Norge. Classroom - Icelandic Online. Copenhagen. Copy of Copy of Språken i norden by Hans Molin on Prezi. Copy of Nordiska språk introduktion by Hans Molin on Prezi. Dr.dk > Nordisk sprog > Studion > En dag i studion. En dag i studion Ta en dag i studion med gruppen Lucie Baines. Lucie Baines. © Run for Cover. Det kan vara långt från idé till den färdiga låten, och ännu längre från en färdig låt till det slutgiltiga albumet.

Här följer vi hip-hopgruppen Lucie Baines en dag i studion, där de både spelar in sång och mixar lite grann på deras låt. Vi har också pratat med olika rappare om var de får sina idéer ifrån och hur de får ner idéerna på pappret. Och hur idéerna blir en låt. Kom och titta över axeln på olika musiker, för ibland kan det vara längre mellan språk och sångtext än man tror. Numret hittar sin form Gisli och Kresten från Lucie Baines arbetar med formen på sitt nya nummer. Där ska den ligga. Den slutgiltiga formen är bestämd och sången är klar att spelas in.

Inspelning av sång Inspelning av sång. Jävla flow! Petter har både flow, substans i sina texter och en bra liveshow Man arbetar med numret i mixen Man arbetar med numret i mixen. Hur spelar du in? En dag i studion När vi gör ett nummer. Filmer « Nordiska språk. Hvíti víkingurinn (The White Viking) (1991) ENGLISH SUBTITLES.

Lenas Språkblogg: Nordiska språk. Lgr11: Övergripande mål – Kunskaper: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken.” Kursplaner – Svenska: Syfte: Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Centralt innehåll - Årskurs 4-6: Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen…Språkbruk i Sverige och Norden. Centralt innehåll - Årskurs 7-9: Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen…Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i…Språkbruk i Sverige och Norden.

(källa Skolverket) Lycka till! Lär dig här de viktigaste orden på isländska! Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från isländska till svenska. Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Island! Lär dig med oss: Hur säger man Hej! Eller Hej då! På isländska? Vad heter snälla eller tack på isländska? Prenumerera på vår Youtube-Kanal för fler filmklipp för språkinlärning: Lärobjekt om Köpenhamn - Lärobjekt om Köpenhamn. Dessa två webbläromedel lämpar sig för de övre klasserna i den grundläggande utbildningen och för gymnasiets kurs 2 (MO2: Språk, kultur och identitet Läromedlen lämpar sig säkerligen även för svenskundervisningen i finska skolor, i de gymnasiekurser där temat Norden ingår. Gåtur i København Lärobjektet tränar hörförståelsen i danska. Eleven står vid Rådhuspladsen och ska därifrån med hjälp av de instruktioner han eller hon hör via Strøget ta sig till Den lille havfrue.

Eleven får information om Köpenhamns historia; om platser, byggnader och annat som eleven möter på vägen. Gåtur i København tar ca 25 minuter att komma igenom. Kartpromenad i Köpenhamn I lärobjektet tar sig eleven fram i centrum av Köpenhamn med hjälp av en ”talande karta”. Material för undervisning i nordiska språk. Språkgemensamma resurser Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska. Huvuddelen av övningarna riktar sig till årskurs 4-9 men det finns även övningar för förskolan, årskurs 1-3 och gymnasieskolan.

Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet, flera passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass mellan svenska och till exempel musik eller hem- och konsumentkunskap. (1-3, 4-6, 7-9, Gy) Grannspråk Undervisningsplattformen Norden i skolan En samnordisk undervisningsplattform som ger lärare och elever stöd i att arbeta med danska, norska och svenska, både i grundskolan och på gymnasiet.

Undervisningsplattformen Norden i skolan Nordiska ordboken Tvärslå Tvärslå är en nordisk webbaserad ordbok utvecklad i ett samnordiskt projekt mellan nordiska universitet. Nordiska ordboken Tvärslå (KTH) Bilder på Norden Bilder på Norden (Nordiska ministerrådet) Creative Commons i skolan Bildordboken Lexin Danska Norska. Nordisk sprog > Studion > En dag i studion. Språk. I en stor del av Norden talas språk som är så nära besläktade att ett flertal av nordborna med liten ansträngning kan förstå varandra.

Den här språkliga gemenskapen är det som ofta kallas nordisk grannspråksförståelse. Men det talas också språk i Norden som står utanför denna släktskap. Samtidigt används engelska allt oftare som gemensamt språk både i professionella och kulturella sammanhang. Det sätter press på grannspråksförståelsen i Norden. Den språkliga gemenskapen mellan danska, norska och svenska står också inför andra utmaningar. Både de förväntningar vi har på om andra förstår vårt språk och de attityder vi har till om vi kan förstå andra, präglar vårt språkliga val i mötet med människor från de nordiska grannländerna. Våra attityder och förväntningar formas bland annat av om vi överlag möter grannspråken i vardagen.

Ord och uttryck från SKAM, som ”russebuss”, ”dritkul” och ”kroppen din trenger potet”, fick 2016 närmast kultstatus bland fans. Tradusa. Uppg 2: Språken i Norden | Plugga svenska. Vi ska bekanta oss lite med de olika språken i Norden. Det står lite om syftet med arbetet i läroplanen. Syfte Att du ska få möta och bekanta dig med de nordiska grannspråken och de nationella minoritetsspråken. Centralt innehåll Några olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället Undervisning och uppgifter Först ska vi se på några filmer. Den första filmen (4:53) handlar om hur språken i Norden och Europa är släkt med varandra.

Den andra filmen (7:54) är ståuppkomikern Johan Glans syn på de Nordiska språken. Den tredje filmen är egentligen en film uppdelad i sex episoder. Arbete med läroboken Du har fått ett utdrag ur läroboken (s. 249-251). Läs sid 249 och stryk under kärnmeningarna.Är svenska, norska och danska tre dialekter eller tre språk? Falska vännerIbland tror man att man förstår vad en norrman säger, men man misstar sig. Bedömning. Urnordisk og norrønt. Arne Torps heimeside Her er film med Attilankwiþó (på urnordisk) og Atlakviða (på norrønt)Urnordisk (ca. 10 MB)Norrønt (ca. 10 MB) Konungs Skuggsja (ca 37 Mb)1400-tal (ca 14 Mb) Her er tekstversjon av de samme strofene: Tekstversjon av Atlakvida KongsspegelenSpråkstrid 1400-tal Her finner du en link til Språklinjer Faglig-pedagogisk dag 3.januar 2007Faglig-pedagogisk dag 3. januar 2008.

Visa enskild publikation. Våga vara pluggis: SKAM - träna norska med ungdomsserie. Den norska ungdomsserien Skam har tagit både ungdomar, recensenter och lärare i nordiska språk med storm. Först hyllades serien i Danmark och sedan några veckor tillbaka, när SVT lade upp den första säsongen på sin playkanal, har hajpen även nått oss. När du ska visa serien i klassrummet är det NRK som gäller. Där kan man titta på alla tre säsonger med norsk text. Att se avsnitten med norsk text bidrar stark till en ökad förståelse av norskan. Här nedan hittar du fyra olika övningar som passar för att introducera nordiska språk och att träna norska med utgångspunkt i några avsnitt av serien. Övning 1 - Översätt meningar från serien - Klicka!

Övning 2 - Ord från serien - Klicka! Här hittar du första avsnittet! Om eleverna tittar på serien hemma eller om man har tid att visa många avsnitt i klassrummet så öppnar sig många möjligheter. Våga vara pluggis: SKAM - träna norska med ungdomsserie.