background preloader

Svordomar. Ungdomsspråk. "Invandrarsvenska"

Facebook Twitter

Ett helvetes jävla program 29 april kl 14.04 - Språket. Ungas språk försämras inte av sociala medier. – Hittills har jag inte sett något negativt med utvecklingen och den forskning som gjorts pekar på att ungdomar kan hantera olika genrer, säger Theres Bellander, forskare vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Ungas språk försämras inte av sociala medier

I en avhandling från 2010 studerade hon hur sex gymnasieungdomar kommunicerade i skrift, tal och via kommunikationsmedier. Resultatet visade att dagens ungdomar inte har några som helst problem med att skriva på ett sätt i sms eller på twitter, och på ett helt annat när de skriver skoluppsatser. Resultatet stöds av annan forskning som har gjorts inom ämnet. Unga uppfinner egen språkvärld med mobilerna. Ungdomsspråk - Uppslagsverk - NE.se. Ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.

ungdomsspråk - Uppslagsverk - NE.se

Det svenska ungdomsspråket innefattar många ganska skiftande varianter, vilket bl.a. hänger samman med den åldersbetingade utvecklingen. "Rosengårdska en dialekt bland andra" Det spelar roll hur vi uttrycker oss när vi skriver en jobbansökan eller går på en anställningsintervju.

"Rosengårdska en dialekt bland andra"

Då kan det vara en fördel att varken prata utpräglad rosengårdska, malmöitiska, göteborgska eller söderslang. Det anser Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska vid Göteborgs universitet och återkommande expert i Vetenskapsradions program ”Språket”. – Vi sitter delvis i samma båt när vi i vissa lägen använder ett tal- eller skriftspråk som avviker starkt från standardsvenska, säger han. – Och detta även om just rosengårdskan blivit mer accepterad.

Tänk till med Dewide: Språk. ”Shoo bree” – så når man inte förortsborna. Min familj flyttade till Sverige på 90-talet, till Malmö, och vi har alltid bott i mindre rika områden.

”Shoo bree” – så når man inte förortsborna

När jag var fyra år började jag känna mig annorlunda. Guss. ”Dom är fett keffa alltså.””Dom suger.””Men vi äger!””

Guss

Kom, nu kuttar vi.” Henrik Dorsin om ungdomskultur. Slangen blir en del av språket. Publicerad 2015-05-20 10:46 Foto: Lennart Isaksson.

Slangen blir en del av språket

Världens språk: Slang. Svärordens resa genom tiden. Jösses! Svordomarna som tappat sin himmelska kraft. Få svenskar skulle väl i dag komma på tanken att ursäkta sig för ett hastigt undsluppet herregud eller jösses.

Jösses! Svordomarna som tappat sin himmelska kraft

Numera är det helt andra ord som kommer på tal när till exempel politiker vill förbjuda ovårdat språk i skolan. Men för bara några årtionden sedan tog skolan fortfarande allvarligt på uppgiften att förmedla innebörden av det andra av tio Guds bud: ”Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall icke låta den bliva ostraffad som missbrukar hans namn.” Även om de himmelska kraftuttrycken numera förefaller så oförargliga att de flesta inte alls tänker på dem som svordomar, är det alltså inte så länge sedan de självklart räknades dit. Fast de var mer anstötliga i teorin än i praktiken. Och så tycks det ha varit rätt länge. Ska man bestraffa fula ord? I höstas vallfärdade journalister till Mackleanskolan i det skånska Skurup.

Ska man bestraffa fula ord?

Orsaken var att rektorn hade lanserat en handlingsplan mot kränkningar, som bland annat gick ut på att svordomar och könsord skulle bestraffas med kvarsittning. Trendiga svordomar - Sverige. Fan, kors i Mölndal och röva – är ute.

Trendiga svordomar - Sverige

Ungdomars hemska språk - ltz.se. Krönika – ungdomars språk. 9 Nov Ungdomars språk kan variera mycket i förhållande till vem man talar till.

Krönika – ungdomars språk

Pratar man med sina vänner använder man ett sorts ”språk” där det kanske förekommer många slangord och det är vanligtvis lite ”hårdare”, dvs. att man använder svordomar och oväsentliga ord som man aldrig skulle kunna säga framför sina föräldrar eller mor- eller farföräldrar exempelvis. Facebook förstör inte ungas språk. Skriv rätt annars står du dig slätt. Det gäller inte minst bland unga på sociala medier. Det konstaterar danska språkrådet i samband med att ungas språkbruk på Facebook undersökts. - Vi har varit bekymrade för att unga har en mer avslappnad inställning till stavfel men baserat på de här första undersökningarna visar det sig felaktigt. Unga är väldigt medvetna om vad de gör på Facebook, säger Sabine Kirchmeier-Andersen, direktör på Dansk sprognævn.

Språk- och rättstavningsnormer förefaller att flytta med in i breda men stängda rum på sociala medier. Språkkonsulterna - Språkbrevet nr 5, 2005. Språkbrevet nr 5, 2005 Tycker du att ungdomar talar otydligt, har ett tarvligt ordförråd och säger typ och ba hela tiden? Det stämmer säkert, men deras språk är inte sämre än andra generationers ungdomsspråk. Själv växte jag upp på 70-talet och då ondgjorde sig vuxna gärna över att vi ungdomar sa liksom och va i var och varannan mening. Ett öga rött-filmen. Nu behöver vi nya svordomar. Ord för sexualitet och könsorgan har hittills visserligen betraktas som tabubelagda och kanske rentav lite fula.

Men nu används de så kallade runda orden allt oftare också som svordomar. Därmed får de fungera som bland annat skällsord och för att uttrycka frustration. Samtiden - Språkforum 2013: Runda ord och nya svordomar. Guss. Det vitala ungdomsspråket - dt.se. Ungdomars språk i farozonen. All vetenskap vilar på språkkunskap.

Utan språk ingen matematik, ingen biologi, ingen historievetenskap, ingen medicinsk forskning, ingenting. Men nu håller vi på att såga av grenen vi sitter på: den nya generationen studenter har har problem med svenskan, grava problem. Och det är inte de (fortfarande underrepresenterade) utlandsfödda studenterna som är orsaken. De utlandsfödda som tagit sig till en svensk högskoleutbildning har ofta god studievana och hög motivation, och klarar svenskan bra. Det är unga vuxna som gått igenom den vanliga, svenska skolan saken gäller.

Unga uppfinner egen språkvärld med mobilerna. Ofta att jag fattar ungdomarnas ord. Ungdomars språk idag - vanlig svenska i morgon - sourze.se. Rinkebyska, Gårdstenska eller Rosengårdska. Allt tyder på att språket förändras av ungdomar i invandrartäta områden. En liknande situation har funnits på 1800-talet med urbaniseringen! Allt oftare kan man läsa artiklar om den nya svenskan; Rinkebyska, Gårdstenska eller Rosengårdska. Allt tyder på att språket förändras av ungdomar i invandrartäta områden. En liknande situation har funnits på slutet av 1800-talet med urbaniseringen, när Sverige omvandlades från ett jordbruksamhälle till ett industrisamhälle och på 1900-talet när Sverige övergick från ett homogent språkligt och kulturell samhälle till ett mångspråkligt och mångkulturellt land. I slutet av 1800-talet när ungdomarna började arbeta och hade råd med att köpa kläder, dök buspojkarna eller kväsarna upp med sina kepsar och halsdukar och kväsajäntorna med sina stora tjoflöjthattar och krusade lugg.

Invandrarna är ofta unga och det växer upp en ny generation i Sverige.