background preloader

Svordomar. Ungdomsspråk. "Invandrarsvenska"

Facebook Twitter

Tänk till med Dewide: Språk. ”Shoo bree” – så når man inte förortsborna. Min familj flyttade till Sverige på 90-talet, till Malmö, och vi har alltid bott i mindre rika områden.

”Shoo bree” – så når man inte förortsborna

När jag var fyra år började jag känna mig annorlunda. Jag ville ta plats, synas, höras. Guss. ”Dom är fett keffa alltså.””Dom suger.””Men vi äger!””

Guss

Kom, nu kuttar vi.” Hänger du med? Kanske inte, och det är inte meningen heller. Det som utmärker ungdomsspråk mest är just att orden och uttrycken är nya och svårbegripliga. Henrik Dorsin om ungdomskultur. Slangen blir en del av språket. Publicerad 2015-05-20 10:46.

Slangen blir en del av språket

Världens språk: Slang. Svärordens resa genom tiden. Unga uppfinner egen språkvärld med mobilerna. OMG! Jösses! Svordomarna som tappat sin himmelska kraft. Få svenskar skulle väl i dag komma på tanken att ursäkta sig för ett hastigt undsluppet herregud eller jösses.

Jösses! Svordomarna som tappat sin himmelska kraft

Numera är det helt andra ord som kommer på tal när till exempel politiker vill förbjuda ovårdat språk i skolan. Men för bara några årtionden sedan tog skolan fortfarande allvarligt på uppgiften att förmedla innebörden av det andra av tio Guds bud: ”Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall icke låta den bliva ostraffad som missbrukar hans namn.” Även om de himmelska kraftuttrycken numera förefaller så oförargliga att de flesta inte alls tänker på dem som svordomar, är det alltså inte så länge sedan de självklart räknades dit. Fast de var mer anstötliga i teorin än i praktiken.

Och så tycks det ha varit rätt länge. Den stora omsvängningen skedde redan i mitten av 1700-talet. Ska man bestraffa fula ord? I höstas vallfärdade journalister till Mackleanskolan i det skånska Skurup.

Ska man bestraffa fula ord?

Orsaken var att rektorn hade lanserat en handlingsplan mot kränkningar, som bland annat gick ut på att svordomar och könsord skulle bestraffas med kvarsittning. Insändarredaktörerna på lokaltidningarna rös av välbehag när debatten briserade i spalterna. Vissa föräldrar tyckte att metoden var nödvändig, däribland skolbusschauffören Susanne Mårtensson vars son Filip går i Mackleanskolan. Trendiga svordomar - Sverige. Fan, kors i Mölndal och röva – är ute.

Trendiga svordomar - Sverige

Högt på tio i topplistan finns fula ord som apskalle, rumpetork och russinfitta. Svordomar är inte bara ett universellt språk – de lindrar även smärta och förstärker vad vi menar. Ungdomars hemska språk - ltz.se. Krönika – ungdomars språk. 9 Nov Ungdomars språk kan variera mycket i förhållande till vem man talar till.

Krönika – ungdomars språk

Pratar man med sina vänner använder man ett sorts ”språk” där det kanske förekommer många slangord och det är vanligtvis lite ”hårdare”, dvs. att man använder svordomar och oväsentliga ord som man aldrig skulle kunna säga framför sina föräldrar eller mor- eller farföräldrar exempelvis. Facebook förstör inte ungas språk. Skriv rätt annars står du dig slätt.

Facebook förstör inte ungas språk

Det gäller inte minst bland unga på sociala medier. Det konstaterar danska språkrådet i samband med att ungas språkbruk på Facebook undersökts. - Vi har varit bekymrade för att unga har en mer avslappnad inställning till stavfel men baserat på de här första undersökningarna visar det sig felaktigt. Unga är väldigt medvetna om vad de gör på Facebook, säger Sabine Kirchmeier-Andersen, direktör på Dansk sprognævn.

Språkkonsulterna - Språkbrevet nr 5, 2005. Språkbrevet nr 5, 2005 Tycker du att ungdomar talar otydligt, har ett tarvligt ordförråd och säger typ och ba hela tiden?

Språkkonsulterna - Språkbrevet nr 5, 2005

Det stämmer säkert, men deras språk är inte sämre än andra generationers ungdomsspråk. Själv växte jag upp på 70-talet och då ondgjorde sig vuxna gärna över att vi ungdomar sa liksom och va i var och varannan mening. Den äldre generationen har i alla tider förfasat sig över hur illa ungdomar artikulerar, att de använder slang och fyller ut med onödiga småord. Ett öga rött-filmen. Nu behöver vi nya svordomar. Ord för sexualitet och könsorgan har hittills visserligen betraktas som tabubelagda och kanske rentav lite fula.

Nu behöver vi nya svordomar

Men nu används de så kallade runda orden allt oftare också som svordomar. Därmed får de fungera som bland annat skällsord och för att uttrycka frustration. Samtiden - Språkforum 2013: Runda ord och nya svordomar. Guss. Det vitala ungdomsspråket - dt.se. Ungdomars språk i farozonen. Unga uppfinner egen språkvärld med mobilerna. Ofta att jag fattar ungdomarnas ord. Det är vid middagsbordet hemma, och 14-åringen suckar uppgivet. Få kan sucka så utdraget, ljudligt och uttrycksfullt som en 14-åring. Sucken betyder ofta: Du fattar inte! Ungdomars språk idag - vanlig svenska i morgon - sourze.se. Rinkebyska, Gårdstenska eller Rosengårdska. Allt tyder på att språket förändras av ungdomar i invandrartäta områden. En liknande situation har funnits på 1800-talet med urbaniseringen! Allt oftare kan man läsa artiklar om den nya svenskan; Rinkebyska, Gårdstenska eller Rosengårdska. Allt tyder på att språket förändras av ungdomar i invandrartäta områden.

En liknande situation har funnits på slutet av 1800-talet med urbaniseringen, när Sverige omvandlades från ett jordbruksamhälle till ett industrisamhälle och på 1900-talet när Sverige övergick från ett homogent språkligt och kulturell samhälle till ett mångspråkligt och mångkulturellt land. I slutet av 1800-talet när ungdomarna började arbeta och hade råd med att köpa kläder, dök buspojkarna eller kväsarna upp med sina kepsar och halsdukar och kväsajäntorna med sina stora tjoflöjthattar och krusade lugg. Invandrarna är ofta unga och det växer upp en ny generation i Sverige. Sverige ser en puss- och kramgeneration växa upp.