background preloader

Modersmål

Facebook Twitter

Dubbelteckning. Lärarguider. Här delar lärare med sig av lektionsupplägg och projekt, allt kopplat till styrdokument och bedömning: poesi, läskultursskapande aktiviteter, boktipsarkurs, drama, berättande, kreativt skrivande, göra ABC bok och betyg och bedömning av multimodala texter Poesilekar Med poesilekar kan man närma sig poesin på ett opretentiöst sätt och eleverna hinner konsumera en hel mängd poesi av bara farten. Litteraturpedagogen Åsa Lundholm ger tips på lektionsupplägg och dikter.

Poesilekar (pdf) Läskulturskapande aktiviteter För att stärka varje elevs läsande är det viktigt att på skolan skapa en stark läskultur. Boktipsarkurs för mellanstadiet Syftet är att: tydliggöra och stärka skolans läskultur. Drama Drama är en metod för lärande och utveckling av multimodala färdigheter. KUL1415 anordnade en workshop för lärare med dramaturgen Elisabeth Lollo Croneberg. Berättande Kreativt skrivande Kreativt skrivande är ett verktyg för att arbeta med elevernas eget och öka självförtroendet. Några skrivlekar. Praatplaat bilder. c19797_3d3405c0bbd143338dc18cb0f41ed413.

Nybörjarundervisning

Gabriellas svenska och engelska - En blogg om undervisning och hur man kan arbeta med svenska och engelska i skolan. Arkivet Bonusmaterial FJK. Projekt. Att sortera olika texttyper. Jag har inlett ett samarbete med lärarna i åk 2 där vi ska introducera instruerande text.

Att sortera olika texttyper

Jag hade planerat den första lektionen där jag ville att vi skulle repetera vilka texttyper som de arbetat med så här långt. Eleverna har tidigare arbetat med berättande, beskrivande och argumenterande text. Inspirerad av Adrienne Gear som i böckerna Att läsa faktatexter och Att skriva faktetexter har olika klipp ut och sortera-övningar (olika texters särdrag eller olika texttyper utifrån titlar), gjorde jag denna övning. Svenska som andra språk - Svenska som andra språk- materialnav. Jobbar för att få flyt i Bokstavslandet. Lektionsplaneringar… Framme vid bokstaven Pp i Bokstavslandet.

Jobbar för att få flyt i Bokstavslandet. Lektionsplaneringar…

Förrförra veckan jobbade vi med förförståelsen inför läxan med lite teaterspelande. Snart släpps Clio Förberedelseklass! Gratis för allaAtt undervisa nyanlända är en oerhört viktig men ibland utmanande uppgift.

Snart släpps Clio Förberedelseklass!

Vi på Bonnier Education vill att alla barn i Sverige ska ges samma möjlighet att lyckas i skolan. Vi har skapat Clio Förberedelseklass med förhoppning om att vår portal ska bli en hjälp på vägen för såväl lärare som elever. Tack vare ett nära samarbete med Bonnier AB är portalen helt kostnadsfri och tillgänglig för alla. Välkommen hit! Clio Förberedelseklass vänder sig till nyanlända elever i åk 4 -9 och språkintroduktion. Förutom ämnesinnehåll finns arbetsområdet Välkommen hit! Alla ämnen i en portalI Clio Förberedelseklass kommer fokus att vara på det svenska språket samtidigt som de nyanlända eleverna får möjlighet att utveckla sina ämneskunskaper i andra ämnen.

. • Tala och samtala – genom våra egenproducerade filmer och dialogtexter får eleven öva muntlig produktion och interaktion i vardagsnära sammanhang som Be om ursäkt, Runt matbordet och Fråga om vägen. Lundberg Läsutvecklingsschema. Id_katalog-2014-svensk.pdf. Hfte_1_-_amt.pdf. Linas lärarrum - Läsmysteriet. Jag hoppas att ni inte har missat UR:s nya serie Läsmysteriet som modellerar lässtrategier i form av roliga utmaningar.

Linas lärarrum - Läsmysteriet

Jag läste om den här serien några månader innan den kom ut och väntade med stor spänning inför det första avsnittet. Nu har jag arbetat med de två första avsnitten med tillhörande uppgifter och mina elever i åk 5 älskar det. I övningarna de gör utgår de från sammarbete i grupp där de ska lösa ungefär samma uppgifter som i programmet. Som lärare har jag stor möjlighet att gå runt, lyssna och uppmärksamma vilka strategier eleverna använder sig av. Utvärdering av svenska för hela läsåret. Det kan vara svårt för elever att komma ihåg vad de gjort under ett helt läsår.

Utvärdering av svenska för hela läsåret

Jag valde därför att sätta ihop en kort och enkel film. Under tiden som eleverna såg filmen fick de ha ett dokument dör jag antecknat stödord för vad filmen tog upp. Tanken var att eleverna under filmens gång skulle kunna anteckna sina egna reflektioner i form av stödord: Skapa egna korsord. Går det att träna upp förmågan att skapa inre bilder?

Anledningen till att träning av att skapa inre bilder skulle kunna vara en bra idé kan förklaras med en teori om hur förmågan att skapa inre bilder, minne och förståelse hänger samman (detta är en av många teorier som finns, men relevant för denna diskussion).

Går det att träna upp förmågan att skapa inre bilder?

Teorin kallas för “dual coding theory” (t.ex. Sadoski, Paivio och Goetz, 1991; Sadoski och Paivio, 2004) och innebär något förenklat att betydelser antingen får en inre representation med hjälp av ett verbalt system (med språk) eller icke-verbalt system (med t.ex. bilder eller känslor). Dessa två system kan arbeta antingen separat (som t.ex. när man läser utan att skapa inre visuella bilder), parallellt (t.ex. när man läser men har orelaterade bilder i huvudet), eller integrerat (när man läser/lyssnar och skapar inre bilder som hör till texten). Språkutveckling och språkstörning. Något förenklat går det att illustrera språkutvecklingen som en trappa.

Språkutveckling och språkstörning

Det lilla barnet startar från de lägre stegen och går vidare uppåt. Varje trappsteg utgör en viktig del i barnets språkutveckling. Montessori Exercises. Språkutveckling, lässtrategier och undervisning i svenska, retorik och psykologi på gymnasiet. Tools to Make Your Own Book Trailers!

Palin

Behance. Svenska (åk 6-9) Drama. E471016701.pdf. ABC. Almanacka, kalender. Vi tränar samtal och argumentation. Språket lyfter - ett bedömningsmaterial i modersmål. Grammatik. Läsförståelestrategier. Sagor. Läsning. Barnlitteratur (med lärarhandledningar) Ordkunskap. Skrivning. Litteratur. Modersmål blandat. Modersmål-Diktamen. Grannsprak_webb. Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp. Semantik, fonologi, pragmatik, syntax, morfologi och språklig medvetenhet.

Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp

Kulor i hjärtat.