background preloader

Litteratur och läsning

Facebook Twitter

Läsningen i fokus. Under våren kommer jag att skriva några olika inlägg om läsning.

Läsningen i fokus

Det här är det första. I detta tar jag mitt avstamp i statistik om läsning och kopplar den till undervisningen i skolan. Barn och unga läser inte längre lika mycket böcker på sin fritid, sett över tid. Andra aktiviteter konkurrerar med läsningen. Filmade föreläsningar till ämnet svenska. Skönlitteratur i värdegrundsarbetet. Att skönlitteratur kan användas i värdegrundsarbetet är något som säkert många med mig instämmer i.

Skönlitteratur i värdegrundsarbetet

I Läroplan för gymnasieskolan kan man läsa att varje elev efter sin studier ska kunna: söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje,hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värdenKälla: Läroplan för gymnasieskolan, Litteratur och kultur ska med andra ord användas till mer än bara roa. Skolverket har även en artikel om skönlitteratur och värdegrund. I artikeln lyfts fram att skönlitteratur bland annat kan: ge eleverna möjlighet till nya perspektivskapa etiskt engagemangutveckla elevers etiska kompetensge eleverna möjlighet att granska sin tillvaro och se vilka konsekvenser olika handlingar fårKälla: Skönlitteratur i klassrumsarbetet bidrar till etisk kompetens, Skolverket, 2020.

Torkel Klingberg om barns hjärnträning: Effekten var dramatisk. Tretton noveller - Ljud & Bild. Novellens konst är svår att utöva – åtminstone om den ska utövas med finess och konstnärlig spets.

Tretton noveller - Ljud & Bild

Men snart sagt vad som helst går att göra inom ramen för denna korta och ofta underskattade genre. I den här antologin – som är en ljudets antologi, inspelad för Litteraturbankens räkning av Ingrid Elam – får vi tretton ypperliga prov på den bredd som novellen kan uppvisa. Här finns allt från Sophie Elkan och Dan Andersson till Selma Lagerlöf, Erik Andersson och Hjalmar Söderberg. Och kärnfulla saker som Hasse Z:s ”Tätning av en båt” därtill. Längden varierar. Således: luta er tillbaka med hörlurar och högtalare, och omsluts av novellens konst! Termer och begrepp – LITTERATURBANKENS SKOLA. Jenny på Wendes: En novell med tillhörande uppgifter. Litteraturhistoria antiken. Jennys julkalender 18 december 2019 - noveller, film och uppgifter. Jag har samlat ihop några texter och en film.

Jennys julkalender 18 december 2019 - noveller, film och uppgifter

Det som förenar dem är att de alla handlar om jakt. Det finns mycket spännande att diskutera i anslutning till novellerna och filmen. Nedan kommer du att få förslag på uppgifter att utgå ifrån men först ska jag presentera "texterna": Medeltidens litteraturhistoria. I äldre historieskrivning brukar medeltiden beskrivas som den mörka tidsålder där kulturen på bred front försvagats.

Medeltidens litteraturhistoria

Denna syn har dock reviderats och medeltiden förknippas inte längre med en tid av kulturell nedgång. Inom litteraturens område var det bland annat vid denna tid som rimmet upptäcktes. Tidsperiodiskt brukar medeltiden antas börja kring år 500 – ett viktigt årtal som ofta får utgöra brottet mellan senantiken och medeltid är 476 då Konstantinopel blir nytt centrum i det Östromerska riket i ett skede då övriga Romarriket erövras av andra folkslag. En viktig grund i den medeltida kulturen är att de antika texterna bevaras – av frankerna, som behöll latinet som skriftspråk, och ofta tack vare lärda i den arabiska världen – och på så sätt behåller sitt inflytande på bland annat litteratur och filosofi. Kyrkans makt växer och den kommer under många århundraden framåt ha stort inflytande över människorna. Medeltida diktepos Dante och Den gudomliga komedin Fornnordisk litteratur.

Sprakutvecklaren.blogg.se - Astrid Lindgren del 18. Jämföra med en karaktär från hemlandet. Jag inledde lektionen (som förövrigt besöktes av skolinspektionen) med att presentera syftet nämligen att jämföra, beskriva och dra paralleller mellan den karaktären de läst om med en karaktär från deras hemland.

sprakutvecklaren.blogg.se - Astrid Lindgren del 18. Jämföra med en karaktär från hemlandet

Varför skulle vi göra detta? Jo, att utgå från elevernas egna kulturella referensramar ger dem en fantastisk möjlighet att använda sig av kunskap som de redan besitter. Dessutom visar jag, som lärare och person, ett intresse för deras kultur precis som de får ta del av min kultur genom Astrid Lindgren. Lyfta svårare värdegrundsfrågor genom litteratur. Båda böckerna tar upp ämnen som berör kön, religion eller annan trosuppfattning samt främlingsfientlighet och de krockar som kan uppstå både inom familjer, mellan vänner och samhället i stort.

Lyfta svårare värdegrundsfrågor genom litteratur

Det är frågor som elever i skolan har många funderingar kring och är intresserade av att veta mer om - vilket ger en perfekt ingång till litteratur. När Mats Berggren skrev den senare boken så utgick han från en diskussion om hedersvåld på Facebook. Han ville undersöka frågeställningen hedersförtryck åt flera håll. I den här intervjun kan du lyssna mer om hans egna tankar kring varför han skrev boken. Fågeln i mig flyger vart den vill. I höst har jag med min sva-grupp i åk 6 arbetat med ett temaområde jag kallat Modiga drömmar, där huvudboken är Sara Lundbergs underbara bilderbok Fågeln i mig flyger vart den vill.

Fågeln i mig flyger vart den vill

En bok inspirerad av konstnären Berta Hanssons måleri, brev och dagboksanteckningar. Berta Hansson (1910-1994) växer upp på en bondgård i jämtländska Hammerdal. Hennes mamma är sjuk i tbc, så hon och hennes systrar tvingas hjälpa till med arbetet på gården. Jenny på Wendes: Del 4: Doktor Glas, intertextualitet och komparativ analysmodell. I boken Litteraturvetenskap - en inledning (red.

Jenny på Wendes: Del 4: Doktor Glas, intertextualitet och komparativ analysmodell

Alla avsnitt - Drama-arkivet i P1. Dramawebben. Project Runeberg. Svenska klassiker som e-bok och epub. Etthalomdagen - Planering och arbetsuppgifter. Läs- och språksatsningen. Revideringen av läroplanen har flyttat upp digitaliseringen till en topplats på vår agenda.

Läs- och språksatsningen

Arbetet med lässtrategier har utökats med nya strategier. Digital läsning är, vad man kan kalla, en ny läsart. När jag läser analogt, svarttext, dvs. tryckt text på papper, så finns det en ansvarig utgivare tydligt utskriven. Det finns ett förlag som gett ut boken när texten är en bok. Om läshastigheten! Låt oss fundera över undervisningen! Idag skriver Jenny Lindh, bibliotekarie som svarar på läsarens frågor i DN, svar till den som undrar över sin läshastighet.

I skolan är det en ofta förekommande fråga, den om läshastigheten. ”Hen läser långsamt” säger vi och ofta menar vi att eleven då inte kan läsa. Läsningen är för långsam. Kristina Danielsson: Att lära genom att läsa - multimodala texter i skolarbetet. Läsreflektion genom att välja citat och delge tanke. Just nu är jag inne i en period då jag tänker mycket kring elevernas läsning och hur jag kan utveckla den. Jag har tidigare skrivit om detta bl a här utifrån bildtolkning men även här för att bena upp vilka frågor som är typiska för respektive läsprocess. I detta inlägg tänkte jag dela en idé jag fick och den är inte ny på något sätt men jag ville ge en ram för hur man skriver och vad som ingår i en Canva. Upplägget går ut på att synliggöra läsförståelsen i skrift för att se elevernas tankar och var de fastnade för i boken. Jag har också tidigare använt mig av upplägget att skriva för att få fram elevernas läsförståelse men jag ville nu koppla det till ett eget val av texten för att öka elevernas delaktighet.

Upplägget går ut på att eleverna ska välja ett citat där de får tänka till kring innehållet. Stödfrågorna är följande: Detta citat fick mig att tänka…Jag valde detta för att…Det som har hänt är…De ledtrådar jag fått är… Ett hål om dagen av Louis Sachar. Elevgrupp: Elever som läser mot sva år 9 på SpråkintroduktionenFöre läsningen Samtal utifrån elevernas tankar kring boktiteln och de olika bokomslagen. Under läsningen Dialogisk lärarhögläsning, där elevtankar och elevfrågor kontinuerligt lyfts under läsningen. Lärarhögläsningen kan varieras med elevhögläsning av vissa kapitel och sedan samtal/sammanfattning av det lästa. Eleverna skriver in namnen på personerna i boken på en pappersremsa som kan användas som bokmärke. Läraren gör eleverna uppmärksamma på berättelsens olika tidsepoker och låter eleverna följa olika personer under läsningen.