background preloader

Barnlitteratur (med lärarhandledningar)

Facebook Twitter

Lärarhandledningar - NOVELLIX. Pinterest. Vara vanner o Hugo. Kostnadsfritt arbetsmaterial - Nypon Förlag. Atrium Förlag - boksamtal. Lasguide%20Torsdagsbarn. Vi skriver instruktioner. Logg Alex Dogboy - Google Docs. Alex Dogboy. Idébanken. Varg nosar och jagar. Lararhandledning.pdf. Masterdetektiven blomkvist fragor. Vagledning fabler. H som i haxa elevmaterial. Fem strategier för läsning av faktatexter. Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)?

Fem strategier för läsning av faktatexter

Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. De fem strategierna visualiseras som pusselbitar som kan läggas på huvudet. Varje pusselbit är en tankeaktivetet som finns i vår hjärna. De fem strategierna är: Zooma inStälla frågor och göra inferenserAvgöra vad som är viktigtGöra kopplingarTransformera Varje strategi gås igenom i ett eget kapitel i boken tillsammans med konkreta lektionsförslag. Textstrukturerna finns inlagda i ett formulär med rubriker som t.ex.: Vad är det? FKTB är en uppgift som behövs. Känner du dig säker på skillnaden mellan en inferens och en förutsägelse? […] processen är liknande genom att man fyller i vad man ännu inte vet, men när man har läst färdigt besannas förutsägelsen eller också gör den inte det. Hegas förlag - frågor till böcker.

Varg-nosar-och-jagar_527857. Litteraturvetenskap light: Hur kan man jobba med Harry Potter som högläsningsbok i skolan? Visst är det något magiskt med Harry Potter?

Litteraturvetenskap light: Hur kan man jobba med Harry Potter som högläsningsbok i skolan?

Det är inte för inte som miljoner barn har slukat böckerna. Den första delen, Harry Potter och De vises sten, tycker jag passar utmärkt som högläsningsbok till exempel på mellanstadiet. Nu i höst kommer det dessutom en ny, fin, helt illustrerad utgåva som jag är väldigt sugen på. Idebanken_527850. Tsatsiki LHL arbetsuppgifter. Gör klassikern till din egen. Detta stödmaterial ger förslag på hur man kan arbeta med skönlitteratur i grundskolans högre stadier (år 8 och 9) och på gymnasiet.

Gör klassikern till din egen

Detta stödmaterial ger förslag på hur man kan arbeta med skönlitteratur i grundskolans högre stadier (år 8 och 9) och på gymnasiet. Den bygger på en helhetssyn på svenskämnet, där den skönlitterära läsningen kombineras med samtal, skrivande och andra kommunikationsformer som bildskapande, dramatiseringar och multimodala uttryckssätt (t.ex film, videoinspelning och powerpoint-presentationer). Stödmaterialet är uppbyggd i två delar. Den första delen har ett mer teoretiskt inriktat perspektiv och den andra delen innehåller konkreta undervisningsförlag. Comics Pages. Lättläst - Lärarmaterial till 7 lättlästa klassiker. Klassisk litteratur i lättläst format Självklart ska elever som har det lite svårare med läsningen få möjlighet att läsa klassiska verk.

Lättläst - Lärarmaterial till 7 lättlästa klassiker

När Bonnier utbildning nu ger ut en Känn på litteraturen kring klassisk litteratur vill vi visa hur du som har elever med lässvårigheter kan använda våra lättlästa klassiker, parallellt med originalet. Lättlästa böcker ersätter inte originaltexten, lättlästa böcker är för dem som annars inte hade läst alls. Här finns en lista på alla lättlästa klassiker som vi har gjort handledningar till. Klassiker är fantastiska, spännande, dramatiska, romantiska berättelser som alla borde få tillgång till. Högläsning med uppgifter Följetongsläsningen och högläsningsförslagen följer Känn på litteraturens indelning och en klass kan läsa lika långt i berättelsen oavsett läsförmåga.

Läsförståelsefrågor. Mellan_raderna.pdf. Inte en främling, lärarhandledning. Logg Alex Dogboy - Google Docs. Världslitteratur.se. Litteraturbanken. Litteraturbankens skola är en resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet.

Litteraturbanken

Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar. Vi tror på en litteraturläsning i klassrummet där de flesta texterna läses gemensamt och i samverkan mellan lärare och elever i exempelvis samtal och loggskrivande. Samverkande arbetssätt är extra viktigt vid arbete med äldre och med mer avancerade texter. Elevernas läsutveckling gynnas av ett nära samspel med en vägledande lärare och med varandra under lärarens ledning. Eleverna behöver ha förebilder som modellerar lässtrategier och de behöver höra hur andra människor uppfattar en text, för att förstå att texter kan läsas och tolkas på flera olika sätt. Selma Lagerlöfs författarskap kan introduceras redan i skolans tidiga år. Dokumentarkiv. Vill du veta mer om pristagarnas verk? - ALMA. Läsnycklar är handledningar för dig som vill veta mer om våra pristagare och deras verk.

Vill du veta mer om pristagarnas verk? - ALMA

Läsnycklarna ska dels ge bakgrund om författaren eller illustratören, dels berätta litet om temata och stilistik i något eller några av pristagarens verk. De är tänkta att kunna användas i bokcirkeln, för skolarbetet, eller som inspiration till vidare läsning. Det finns läsnycklar till 14 verk av 11 pristagare. Läsnycklarna är skrivna av medlemmar i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Läsnycklarna är gratis att använda och enkla att ladda ner. Svenska klassiker som e-bok och epub. Arbetsmaterial- Nypon. Nypon förlag vill öka möjligheterna att använda lättläst skönlitteratur i undervisningen.

Arbetsmaterial- Nypon

Det gör vi genom att komplettera alla våra böcker med arbetsmaterial. Materialet består dels av en handledning med tips och idéer till er pedagoger, dels av lektionsmaterial för eleverna. Elevmaterialen till de nyare svenska böckerna är utformade på lite annorlunda sätt. De består av skrivbara pdf:er. De fungerar både i dator, i surfplatta och i SmartPhones.

Arbetsmaterialet är kostnadsfritt och går att skriva ut genom att klicka på länkarna nedan. Arbetsmaterialet hittar du också under fliken Arbetsmaterial vid respektive bok inne i butiken. Finn rätt arbetsmaterial genom att klicka på bokstaven titeln startar med. Lektioner. Lärarhandledningar - Kävlinge Kommun. Kapitelböcker. Studiehandledning_mamywata.pdf.