background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Bedöma skriftlig förmåga. Vems är nyckeln? ÖN - ett skrivprojekt i fem kapitel. Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande. Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5. 430a. Tankekarta2 2. Skriva. Stöd vid inledning. Fo rklarande text. Inträdesbiljett med loggbok. När miljön beskriver en känsla. En kollega berättade om en enkel övning som går ut på att göra eleverna medvetna om hur miljön kan användas för att förtydliga och förstärka en karaktärs känsla.

När miljön beskriver en känsla

I En ö i havet av Annika Thor är miljön en viktig del av berättelsen. Printable Lined Paper. Whether your child is writing a story with its own special picture, composing a poem or taking notes on a science experiment, it is always useful to have a stock of lined or decorative paper waiting!

Printable Lined Paper

We've got a big collection of printable lined paper for home and classroom. Choose from many different styles and designs to suit all ages, print them out as you need them. Karusellen: Höstdikt – Kooperativt Lärande. Nu när löven börjar ändra färg och regnet faller har vi självklart arbetat med hösten i våra ettor.

Karusellen: Höstdikt – Kooperativt Lärande

"Writing prompts" som stöd för skrivandet. Har dina elever svårt för att komma igång med skrivande eller vill de bara träna sig på att utveckla sitt skrivande?

"Writing prompts" som stöd för skrivandet

Då kan en fördel vara att använda sig av olika börjor eller sk writing prompts. 4-6 Skriva berättande, återgivande text. Arkivet_Sprk_Drake. Arkivet_Sprk_Alien. Person-plats-problem. Dags att flytta ut - 11 härliga kojor att bli inspirerad av. Skrivstöd för att hjälpa elever i skrivande. Skrivstöd, texter. Den magiska dörren - Bibblis. Att bygga upp en berättande text. Jag har aldrig lärt mig så mycket…. Vad är IUP-förmiddag?

Jag har aldrig lärt mig så mycket….

Jag hade tänkt berätta här om den senaste IUP lektionen jag hade haft men upptäcker att jag inte har skrivit något om det tidigare vad IUP lektion är för något. Jag upptäcker att jag bara skrivit om det på skolans egna blogg athenefardhem.se. Detta läsår har jag arbetat med klass 4-5 och min närmsta kollega har arbetat med år 6. Vi tog ett gemensamt beslut inför det här läsåret att göra något åt det som står i timplanen elevens val och elevernas egna individuella utvecklingsplaner. Vår gemensamma erfarenhet hade visat oss att det var svårt att få till bra lektioner på elevens val. Skrivuppgifter. Chuckdillon. Vilse. Bedomningsmatris.

Berattelseansikte_tom.pdf. Bilder att skriva till. Skriv. Detta med "de" och "dem". Och "de". Dagboken. Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever.

Dagboken

Dagboksromaner har fått en renässans i och med de populära böckerna om Greg (Jeff Kinney) m.fl. så det finns mycket litteratur att hämta inspiration ifrån. Arbetet med dessa dagböcker ger också en inramning till övningar av olika texttyper (bl.a. de skoltypiska texttyper som Pauline Gibbons beskriver i Stärk språket, stärk lärandet… Hallgren Fallgren 2013).

Dagboksromanen erbjuder en plattform för att prova och leka med sina färdigheter i återberättande text, beskrivande text, löpsedelstext, skriftliga instruktioner, recensioner, argumenterande text, reklambudskap, poetisk text m.m. Stort fokus läggs på humor i skapandet och på kollaborativt lärande i klassrummet. 4-6 Skriva förklarande, argumenterande, instuerande text. Miljöbeskrivningar. Monstret-ett-romanprojekt1.pdf. Enbokdusentskaglomma.pdf. Den-magiska-dorren.pdf.

Huset

Skriva till en bild. Living in a city does have its perks, but even city-dwellers dream of escaping to some small comfortable house or cottage surrounded by wilderness to let their weary souls re-charge.

Skriva till en bild

All of these beautiful houses surrounded by picturesque views will inspire you to get away from it all – for a weekend or for good! Most isolated homes like these had practical uses, and some still do – as hunting lodges or farm houses. These days, however, more and more such homes are instead rented out to people who want a peaceful place to rest or work. Vote for your favorite house! If you've been to one or have just photographed one, we'd love to see it! Skrivprocessen. Läs- och skrivportalen. Webbövningar. Free photos for education. Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf. Att skriva ett bra svar. Jag har precis kört igenom en typ av lektionspass som jag verkligen gillar.

Att skriva ett bra svar.

Inte för att det är det mest lustfyllda vi gör kanske, utan för att jag alltid går från de lektionerna med känslan att eleverna verkligen har lärt sig något. Vilket ju alltid känns tillfredsställande. Jag brukar vika någon eller några lektioner under varje läspass till att prata om kvalitet i elevsvar.

Vi kan också kalla det: hur du skriver ett bra svar, eller: att tänka på när du resonerar kring en text. I detta fallet har klassen läst Häxfeber, en skönlitterär bok om häxprocesser i det medeltida Danmark. Den här gången gjorde vi så här: 1. 2. 3. 4. 5. Beskrivande. I det här inlägget ska jag försöka beskriva hur jag arbetar formativt med läsutveckling.

Beskrivande

Hur arbetet med att utveckla elevernas läsförståelse, med hjälp av lässtrategier, också ska göra eleverna medvetna om vad som är målet, var de själva befinner sig i förhållande till målet och vad som är nästa steg. Jag introducerade läsfixarna för ca två år sedan och eleverna i min klass är förtrogna med de olika lässtrategierna och använder dem. Drive. Personbeskrivning. Skrivlyan. Åter till det svenska Skoldatanätets hemsida Skoldatanätets skrivarverkstad närmar sig sitt slut.

Skrivlyan

Skillnaden mellan talspråk och skriftspråk (Svenska) - Studi.se.