background preloader

Modersmål

Facebook Twitter

Languages smarten up your brain. The chief reason most people want to learn English is to be able to communicate in the language and forge pathways into the wider world.

Languages smarten up your brain

Now a study published by the European Commission reveals that learning an additional language such as English may bring benefits that go beyond the ability to use the language itself. This report has implications for why, when and how we teach and learn English as a second or foreign language. The report, entitled The Contribution of Multilingualism to Creativity, includes a statistical analysis of key research into the impact that knowing and using more than one language has on thinking and the brain. It argues that there is a dovetailing of results between studies conducted over the last 40 years, including recent findings from the neurosciences. Det är språket som styr hur olika vi gestikulerar - DN.Prio. Tidigare tyckte man att det naturliga var att kunna ett språk riktigt bra.

Det är språket som styr hur olika vi gestikulerar - DN.Prio

I dag har vi fått en helt annan situation där flerspråkigheten är på väg att bli norm. Tidigare artiklar var införda 2,3,4 och 8 december. Det finns en föreställning om att vi gestikulerar olika mycket beroende på vilken kultur vi kommer ifrån. En vanlig uppfattning är att fransmän gestikulerar mer än svenskar. Stämmer det verkligen? Marianne Gullberg är professor i psykolingvistik vid Lunds universitet och har undersökt hur svenskar som lär sig franska gestikulerar och vice versa. I sin avhandling konstaterar hon att det inte är någon betydande skillnad i hur mycket vi gestikulerar.

. – Svenskan och hur franskan är konstruerade på olika sätt och det avspeglar sig i gesterna, säger hon när vi träffas för en fika på ett tyskt bageri i Stockholms city. Marianne Gullberg kan använda sig av nio olika språk och skyller sitt språkintresse på att hon kommer från en familj där engelska, franska och tyska flöt omkring i hemmet. The Best Resources For Learning The Advantages To Being Bilingual Or Multilingual. I’m preparing a series of lessons for my Intermediate English students highlighting the advantages to being bilingual (I’ll share them here once they’re done).

The Best Resources For Learning The Advantages To Being Bilingual Or Multilingual

I think they’ll provide some good positive reinforcement. I thought readers might find it useful to see the few resources I’ve identified, and hope you can suggest others. In a related issue,e very so often I’ll have a student who says they’re not very interested in learning English because they’re going back to Mexico as soon as possible.

A Proportional Perspective of the World's Native Languages. Bruten svenska. Generellt om uttalsavvikelser[redigera | redigera wikitext] De uttalsavvikelser som mest försvårar förståelsen av bruten svenska är felplacerad huvudbetoning i ord, felaktig satsrytm, ord uttalade med fel antal stavelser, problem att realisera konsonantkluster, felaktig satsaccent, felaktig vokalkvantitet och avvikelser från de flesta vokalkvaliteterna.[1] Det finns en rad uttalsavvikelser som är vanliga i bruten svenska och uppträder hos talare med flera olika modersmål.

Bruten svenska

Här följer några av de vanligaste.[2] Prosodiska uttalsavvikelser[redigera | redigera wikitext] Personer som talar bruten svenska har ofta brister i betoningen; vanliga fel är att stavelserna blir för jämna eller att betoningen placeras fel i ordet.[2] Konsonanter[redigera | redigera wikitext] Vokaler[redigera | redigera wikitext] Grammatik och syntax[redigera | redigera wikitext] Tjeckiska språket. Erik Skarman Källor Kortfattad tjeckisk grammatik, Morgan Nilsson, 2005-03-18.

Tjeckiska språket

PDF-fil sökbar på Google A Modern Czech Grammar, William E Harkins, Marie Hnyková, King's Crown Press, New York, 1953 Tjeckiska språket är ett västslaviskt språk släkt med slovakiska och polska. Det har ett kasussystem med 7 kasus, som också fanns i det indoeuropeiska språket, men varav 2 så småningom försvann ur den klassiska grekiskan. Uttal Tjeckiska skrivs med det latinska alfabetet, men vissa bokstäver är försedda med "hakar" som t.ex. č, och det finns en bokstav med ring över (ů).

Genomgående uttalas de långa vokalerna (de med apostrof) längre (ungefär dubbelt så långt) som de korta. ú andvänds först i ord. ů används mitt i eller i slutet av ord. ĕ uttalas som nämnts som 'je', men efter m uttalas det som 'nje'. Om de hårda dentalerna däremot följs av y eller ý, så förblir de hårda. Sist i ord blir vissa tonande konsonanter uttalade som tonlösa, ungefär som på tyska. Hårda konsonanter och hårda ord Betoning. Ethnologue.

Czech language, alphabet and pronunciation. Utvecklingen av det tjeckiska språket. Av Martin Ekblom Tjeckien - mitt i Europa Tjeckiska är ett väst-slaviskt språk som talas av 10 miljoner i Tjeckien, där det är officiellt språk.

Utvecklingen av det tjeckiska språket

Tjeckiskan är nära besläktad med de västslaviska språken slovakiska och polska. Tjeckiskan, liksom de andra västslaviska språken, men till skillnad från exempelvis ryskan, skrivs med det latinska alfabetet. För att förtydliga uttal används liksom i franskan (och svenskan) ett antal diakritiska tecken. Språket har en lång historia som skriftspråk och användes redan i det medeltida Böhmiska kungariket som hade sin storhetstid på 1300-talet.

Det moderna skriftspråket fastlades i början av 1800-talet är baserat på äldre tjeckiska från 1500-talet. SoldatenŠvejk Under mellankrigstiden fanns ett rikt kulturliv i synnerhet i Prag – bl a Franz Kafka som dock skrev på tyska bodde i Prag – och flera tjeckiska författare från denna tid har nått internationellt berömmelse. BBC World Service - The Fifth Floor, Keeping Somali Alive.