background preloader

Skrivning

Facebook Twitter

S Språklära 4-6. Beskriv huvudkaraktär i bostad. Stöd vid inledning. Ett skrivprojekt i ämnet Svenska. Stavning. Grammatik – svenska.se. Räkna ord och analysera text - Ordräknare.se. En sko på vägen. Resan – Årskurs 3 ASL inspirerande arbete – hela paketet. Då vi precis är i avslutet på vår resa, så tänkte jag i det här inlägget presentera hela upplägget.

Resan – Årskurs 3 ASL inspirerande arbete – hela paketet

Hur tankarna är bakom det och vad som ingår i hela Resan. Ett omfattande inlägg där jag försökt beskriva rätt detaljerat hur arbetet fungerar. Jodå, det blir ett långt inlägg. Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! Tänk dig en solig försommardag vid en sjö.

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas!

På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över till den andra stranden. Du har undervisat dem grundligt i all teori, det har torrsimmats, övats rörelser och teknik, precis som du har gjort med så många andra klasser genom åren. Pang! Startskottet går, eleverna slänger sig i vattnet och är på väg. Efter några minuter ser du resultatet; snabbsimmarna springer glädjestrålande upp ur vågorna, efter en stund kommer en hel hög ungdomar som klarat av uppgiften och ytterligare lite senare hasar sig några trötta upp på stranden. Struktur: Skriv, byt, matcha – Kooperativt Lärande. I denna struktur ska eleverna skriva förklaringar till bilder/begrepp och sedan lägga ut dessa på bordet med korten i mitten.

Struktur: Skriv, byt, matcha – Kooperativt Lärande

Andra elever får sedan tillsammans lista ut vilka bilder som passar med vilka meningar. Strukturen är elevaktiv med skrivande, läsning och kommunikation i par och utvecklar elevernas begreppsförmåga. RESAN. FacebookTwitterGoogle+Pin ItBuffer Lärarhandledning – resan del 1 Resan – schema 1Kaptenens logg 1Lastlistan Lärarhandledning – resan del 2Kaptenens logg del 2Kaptenens logg del 2 – markeradResan – schema del 2.

RESAN

Bokomslag om olika djur. "Writing prompts" som stöd för skrivandet. Har dina elever svårt för att komma igång med skrivande eller vill de bara träna sig på att utveckla sitt skrivande?

"Writing prompts" som stöd för skrivandet

Då kan en fördel vara att använda sig av olika börjor eller sk writing prompts. Det finns hur många olika som helst om du söker. Jag tänkte tipsa lite kort i detta inlägg om de som jag provat med mina elever. Pinterest. Print Handwriting Practice - WorksheetWorks.com. My ebook maker: Skapa epub-böcker. Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen.

Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande

Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon. Gibbons (2006) skriver om hur lärare med hjälp av stödstrukturer (scaffolding) kan hjälpa eleverna att utvecklas. Gibbons beskriver vidare hur man med hjälp av cirkelmodellen kan bygga upp elevernas kunskap på ett sätt så att de till slut klarar av det själva.

Cirkelmodellen består av fyra faser. I fas 1 utgår läraren från elevernas förkunskaper och bygger från dem upp ny kunskap. Dessa faser kan kombineras med kooperativa strukturer för att förstärka lärandet och främja samarbete. Fas 1. Skrivprocessen bedömning. I drömmarnas värld. Vilse. FaBLER - ARBETSGÅNG - Michaels uppgifter. Att bygga upp en berättande text.

Magister Björn. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Gestaltande beskrivningar. 302 Moved Temporarily. Språket är det viktigaste redskapet för lärande.

302 Moved Temporarily

Innehåll och strukturer i texter skiljer sig från ämne till ämne. Därför behöver lärare i alla ämnen utveckla strategier och kompetenser som rör undervisning om skrivande och texter i sina undervisningsämnen. Modulen syftar till att stödja lärare i att utveckla undervisningen så att eleverna får möjlighet att skriva i alla ämnen. En central utgångspunkt är att skrivande främjar elevernas kunskapsutveckling.

De får därigenom möjlighet att dels utveckla tankar i ämnet, dels kommunicera sitt kunnande med andra genom texter. Download 1409507220932. Skriva berättelse. Planering – Förbjuden kärlek. Padlet – ett verktyg som skapar delaktighet. Vi inledde terminen med att få Chromebooks i betydligt större mängd än tidigare.

Padlet – ett verktyg som skapar delaktighet

Det har lett till att jag den här terminen återupptagit mitt intresse för att använda digitala verktyg i min undervisning. Jag har bland annat använt mig av webbresursen Padlet. Padlet är en digital anslagstavla. Språkläraren och författaren Patricia Diaz beskriver padlet här. Att gestalta (använda verb) Ordet gestalta betyder ”att ge något en form och en mening genom att visa upp det” och det handlar om att visa, d v s måla med orden och ge läsaren en bild. Motsatsen till att gestalta är att berätta. Om du skriver ”Robin var arg” så berättar du. Om du istället skriver ”Robin höjde rösten och slog näven i bort så att pennorna flög all världens väg” så gestaltar du. Beskriva och gestalta. Berättarteknik, del 2: Gestaltning av miljö och karaktärer. I ett tidigare blogginlägg om berättarteknik tog jag upp dramaturgin – hur du kan bygga berättelsen och vad du kan tänka på när du börjar skriva din berättelse.

Berättarteknik, del 2: Gestaltning av miljö och karaktärer

Beskriva. Pennvassaren_smakprov. Gestaltande beskrivningar by Johan Rasmusson on Prezi. Tülays IKT-sida. Phrase.it: Gör pratbubblor på dina bilder. Cirkelmodellen. Språkutvecklande övning: Springdiktamen. Efter mitt förra blogginlägg blev jag påmind om springdiktamen som vi självklart gjorde nu i veckan och det är också en favoritövning hos mina elever oavsett ålder.

Språkutvecklande övning: Springdiktamen

Övningen kan du göra i alla skolans ämnen. Texten de ska läsa varierar du i längd och svårighetsgrad beroende på ålder men det viktiga är att du börjar varje ny mening på en ny rad. Du kan antingen skriva med liten teckenstorlek och sätta upp texten i klassrummet eller med större tecken och då sätta upp den utanför klassrummet.

Dela in klassen i grupper om ca 5-6 elever i varje. Tecken Ord och Sidor. Instruerande Skrivuppgift. Handwriting Worksheets & Printables - Cursive and Manuscript - Three Ruled Practice page 1. FREE Printables from MakeBeliefsComix.com! Storyplayer JS:   “HUSET”  Ett skrivprojekt Kapitel 1. Beskriva - skriva meningar till bilder. Progression 4-rutan. Fler personer.  Picture Perfect Narrative Writing. Our new reading series at school uses a lot of photo cards. We use them to introduce our new vocabulary words and to retell our stories.

Person- och miljöbeskrivning.doc. Instruerande Skrivuppgift. Personbeskrivning. Återberättande Texter. Monstret-ett-romanprojekt1. Hallå framtiden skrivuppgift Riktad skrivning(1) Några skrivlekar. Hinderschema1. Att gestalta (använda verb) 6427110201.pdf. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser.

Rymdresan. Spoken Words – Jag är.. 1879-Lar_kanna_Norden. Om läs- och skrivinlärning. Fantastiska sagor av Hans Christer Barregren. Det nordiska barnboksbiblioteket. Läs- och skrivundervisning. Svenska klassiker som e-bok och epub. Boksamtal- frågekort. Rymdsång för att lära sig placering av planeterna. Språkutvecklarna. Tidigare i vintras skrev jag ett inlägg kring Skolverkets resonemang gällande dyslektiska elevers rätt att använda alternativa hjälpmedel/verktyg vid genomförandet av de nationella proven i åk 3 och 6.

Läsa och skriva. Vad innebär läsflyt? Flyt i läsningen innebär att högt läsa en text i lämplig takt, med korrekt avkodning och med inlevelse och förståelse. Läsning – Avkodning, förståelse och motivation. Lektionstips. Språk & Läsbloggen. Läsportalen. Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf. Vikten av stödstrukturer både i läsande och skrivande. Goda, självständiga läsare. Respektive svaga, osjälvständiga läsare!?

Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Bilder att skriva till. 4-meningsberättelse. Ljudböcker på Youtube? Ja! Bokpratsspel ny version. Aktiva eleverna under högläsning. Läs-med-sagor: När Åkes mamma glömde bort. Skrivguiden. Läs en bok - e-Böcker på Svenska. Ny sida 1. Svensk grammatik och ordbildning, regler och övningar. Svenska för invandrare, svenska som andraspråk och främmande språk.

Personliga pronomen. Lathunden GrammaTiken. Styckeindelning. Språkriktighet. Styckeindelning Fakta. TT Nyhetsbyrån. Ordprov.se - träning inför Högskoleprovet. Sanoma Utbildning : Övningsmästaren. Aktiva eleverna under högläsning. Uppläst.