background preloader

Några skrivlekar

Några skrivlekar
Related:  skrivningmodersmål

Picture Perfect Narrative Writing Our new reading series at school uses a lot of photo cards. We use them to introduce our new vocabulary words and to retell our stories. The students absolutely love looking at real pictures. This past week, we wrote about one of our pictures from the packet. We had a discussion about the picture and the students brainstormed what they think may be happening. Next, we began filling in our graphic organizer to tell about our story. The next day, we looked at our story again and began our writing. When the students were finished with their writing, they used an editing checklist to edit their own papers, then switched with a classmate to edit each others papers. They really enjoyed writing to a "real" picture and I'm excited to use the other pictures in the packet. This particular unit includes 30 photo picture prompts to use for narrative writing. You will find the following items for each picture prompt: A plain large picture and a picture with the 5 W questions for discussion.

Lärarguider Här delar lärare med sig av lektionsupplägg och projekt, allt kopplat till styrdokument och bedömning: poesi, läskultursskapande aktiviteter, boktipsarkurs, drama, berättande, kreativt skrivande, göra ABC bok och betyg och bedömning av multimodala texter Poesilekar Med poesilekar kan man närma sig poesin på ett opretentiöst sätt och eleverna hinner konsumera en hel mängd poesi av bara farten. Litteraturpedagogen Åsa Lundholm ger tips på lektionsupplägg och dikter. Läskulturskapande aktiviteter För att stärka varje elevs läsande är det viktigt att på skolan skapa en stark läskultur. Boktipsarkurs för mellanstadiet Syftet är att: tydliggöra och stärka skolans läskultur. Drama Drama är en metod för lärande och utveckling av multimodala färdigheter. KUL1415 anordnade en workshop för lärare med dramaturgen Elisabeth Lollo Croneberg. Berättande Kreativt skrivande Göra en egen ABC-bok för sitt bostadsområde T som i Tallbacka. Betyg och bedömning av multimodala texter

Om Klassrum 1.1 - Apple-support Läs om din nya lärarassistent. Klassrum förvandlar iPad-enheten till en kraftfull lärarassistent som hjälper lärare att genomföra lektioner, följa elevernas framsteg och hålla dem uppdaterade. Med Klassrum är det enkelt att starta samma app på alla elevenheter samtidigt eller starta en annan app för varje elevgrupp. Läs om funktionerna i och kraven för Klassrum 1.0. Nyheter i Klassrum 1.1 Med ett nytt delningstillägg kan du skicka länkar från Safari och andra appar via Dela-formuläret.Navigera till iTunes U-kurserLägga till och ta bort elever från grupper skapade av lärare. Krav för Klassrum 1.1 Andra krav för Klassrum 1.1 finns i Klassrum Hjälp. Dessa funktioner introducerades i Klassrum 1.0. Tilldela elever delade iPad-enheter Starta, fokusera eller pausa elevarbetet Starta valfri app, webbplats eller bok på elevenheterna med en tryckningLås enheterna till en enda app för att hjälpa eleverna att fokuseraLås skärmarna när du vill göra en paus i arbetet eller byta fokus Senast ändrad:

Progression 4-rutan. Fler personer.  | Malins PPlugg Då fortsätter vi progressionen i att skriva berättelser i den Narrativa genren. Vi började arbetet med att skriva i 4-rutan för att alltid skriva med ”röd tråd”. Vi fortsatte med 8-rutan för att behålla den röda tråden men att även göra berättelserna mer beskrivande. Progressionen efter det blev att skriva berättelser med röd råd som var mer beskrivande men där det skulle vara fler problem med. Vi använde då ”flerproblems-mallen”. Nu var det dags att öka progressionen lite till vi ska skriva beskrivande berättelser med röd tråd där det är fler problem och dessutom fler personer, i det här fallet misstänkta med. Vi kommer inom den närmsta tiden få författarbesök av Petrus Dahlin så vi läser just nu Kalle Skavank-böcker. Nu ska vi prova på att vara deckar-författare. Vi jobbar ju såklart mot målen att skriva med röd tråd (inledning, problem, lösning och slut), använda punkt och stor bokstav på rätt sätt och att skriva läsligt dvs tänka på att ha mellanrum mellan orden.

Gabriellas svenska och engelska - En blogg om undervisning och hur man kan arbeta med svenska och engelska i skolan. Stenåldern år 2 höstterminen 2012 Förankring i kursplanens syfte Kopplingar till läroplan SO Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, SO Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och SO Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Innehåll SO 1-3 Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. SO 1-3 Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Bedömning Bedömning kommer att ske genom att du kommer att få svara på några frågor om stenåldern. SO 3 Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Konkretisering av mål Arbetssätt Vi kommer att arbeta praktiskt. Dokumentation

Språkutvecklande övning: Springdiktamen | Miss Åsa Efter mitt förra blogginlägg blev jag påmind om springdiktamen som vi självklart gjorde nu i veckan och det är också en favoritövning hos mina elever oavsett ålder. Övningen kan du göra i alla skolans ämnen. Texten de ska läsa varierar du i längd och svårighetsgrad beroende på ålder men det viktiga är att du börjar varje ny mening på en ny rad. Du kan antingen skriva med liten teckenstorlek och sätta upp texten i klassrummet eller med större tecken och då sätta upp den utanför klassrummet.

Att sortera olika texttyper | Språk och lärande Jag har inlett ett samarbete med lärarna i åk 2 där vi ska introducera instruerande text. Jag hade planerat den första lektionen där jag ville att vi skulle repetera vilka texttyper som de arbetat med så här långt. Eleverna har tidigare arbetat med berättande, beskrivande och argumenterande text. Inspirerad av Adrienne Gear som i böckerna Att läsa faktatexter och Att skriva faktetexter har olika klipp ut och sortera-övningar (olika texters särdrag eller olika texttyper utifrån titlar), gjorde jag denna övning. Efter att vi pratat om de tre olika texttypernas syfte och gett några exempel, fick de parvis börja med uppgiften. När vi sedan gick igenom övningen tillsammans pratade vi om de olika särdragen i meningarna. Jag tycker om den här typen av sorteringsövning med ganska mycket stöttning (givna rubriker och eleverna arbetar parvis). Här finns uppgiften: klipp ut och sortera texttyper Adrienne Gears övningar finns att hämta på Natur & Kulturs hemsida under fliken formulär här och här.

docReader™ Skip to audio player Sida av 107 docReader Laddar... Powered by ReadSpeaker This is the message Att gestalta (använda verb) Ordet gestalta betyder ”att ge något en form och en mening genom att visa upp det” och det handlar om att visa, d v s måla med orden och ge läsaren en bild. Motsatsen till att gestalta är att berätta. Om du skriver ”Robin var arg” så berättar du. Om du istället skriver ”Robin höjde rösten och slog näven i bort så att pennorna flög all världens väg” så gestaltar du. Här kommer ytterligare ett exempel på mening som berättar, d v s är ogestaltad: ”Han blev ledsen.” Om du stället vill gestalta kan du skriva: ”Hans axlar sjönk liksom ihop och han tittade ned mot golvet medan hans ögon vattnades.” Vi tar ett exempel till på en ogestaltad mening: ”Noor var lycklig.” Samma mening gestaltad: ”Noor hoppade upp och ner samtidigt som leendet på hennes läppar spred sig över hela ansiktet.” Vad är skillnaden? Den ogestaltade texten når sin läsares tanke, medan den gestaltande texten gör att läsaren känner och upplever innehållet. Kan du se skillnaden nedan? På engelska heter det Show, don´t tell!

Jobbar för att få flyt i Bokstavslandet. Lektionsplaneringar… Framme vid bokstaven Pp i Bokstavslandet. Förrförra veckan jobbade vi med förförståelsen inför läxan med lite teaterspelande. Den här veckan jobbar vi för att få upp flytet. För att få upp läsflytet måste man känna igen och känna till flera ord i texten. Här nedan finns min förenklade planering. ”Snygga” varianter som jag indirekt använt: Så här gick det… Jag började med att läsa läsläxan för eleverna högt. Efter det tittade vi på Livet i bokstavlandet avsnittet om pirater. Efter det skuggläste vi kapitlet tillsammans. Sedan hade jag kopierat upp kapitlet och eleverna skulle i par stryka över alla P-ord. När det var klart skulle de lista orden på papper. Jag kan gå runt och ställa frågor som varför heter kaptenen Tapper? Sedan parläste dem. Vi hann inte riktigt klart med hela planeringen men vi fortsätter på måndag… När jag analyserar lektionen tänker jag att det blev en ganska lycka lektion. Allt för att fler ska nå en högre nivå enligt vår matris och bedömningsstödet.

Våga stanna i faktatexten ”Faktatext – sånt som är sant, såklart! Det vet väl alla? Texter som handlar om djur, platser eller människor. Så beskriver en elev i årskurs vad faktatext är. Det är många delar som behöver medvetandegöras och tränas när elever introduceras för faktatexter. Kanske låter det tjatigt men igenkänning ger så mycket – speciellt till våra elever som behöver extra anpassningar. Vi har tillbringat många veckor för att bekanta oss med faktagenren. Titta och jämförEleverna har två och två fått titta på en faktabok och en skönlitterär bok. När eleverna suttit i par gör vi ett dokument via projektorn där vi sorterar in de olika egenskaperna under rubrikerna fakta och skönlitteratur. Läs och sortera Vi har högläst den underbara boken ”krama aldrig en humla”. Citat ur boken: Krama aldrig en humla Läsläxa kopplad till fakta – förberedande för skrivuppgiftFör att bli en hejare på faktatexter krävs mycket bekantskap med just faktatexter. Nästa steg är att vi gör en gemensam tankekarta på tavlan.

Pre-Cursive Handwriting Practice Practice writing words in slanted print (pre-cursive) This page allows you to create a worksheet of text for pre-cursive lettering practice. Enter the text you want to be on the page in the large box below, and it will be rendered using slanted, slightly stylized print lettering. This worksheet is still under development. Some symbols and non-English letters are not yet supported, but will be in the future.

Snart släpps Clio Förberedelseklass! Gratis för allaAtt undervisa nyanlända är en oerhört viktig men ibland utmanande uppgift. Vi på Bonnier Education vill att alla barn i Sverige ska ges samma möjlighet att lyckas i skolan. Vi har skapat Clio Förberedelseklass med förhoppning om att vår portal ska bli en hjälp på vägen för såväl lärare som elever. Välkommen hit! Förutom ämnesinnehåll finns arbetsområdet Välkommen hit! Alla ämnen i en portalI Clio Förberedelseklass kommer fokus att vara på det svenska språket samtidigt som de nyanlända eleverna får möjlighet att utveckla sina ämneskunskaper i andra ämnen. • Tala och samtala – genom våra egenproducerade filmer och dialogtexter får eleven öva muntlig produktion och interaktion i vardagsnära sammanhang som Be om ursäkt, Runt matbordet och Fråga om vägen. • Läsa och skriva – arbeta med texter om allt från alfabetet till mer avancerade texttyper som sagor och faktatexter. • Skolans övriga ämnen – Här finns bland annat texter i SO, NO och engelska. Var med från början!

Related: