background preloader

Engelska F-6

Facebook Twitter

Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Strategier i engelska – när jag ändå håller på… ESL tests 6 grade - ESL Tests For Primary Kids. WebEnglish.se – for English (ESL/EFL) Teachers in Sweden. Ef. Classroom Material Inspirera dina elever Vi delar din passion för att ständigt förnya och förbättra engelskundervisningen för dina elever.

ef

Därför erbjuder vi kostnadsfritt lektionsmaterial och andra resurser till dig som engelsklärare. Dessa inkluderar bland annat underlag för inspirerande lektioner och obegränsad tillgång till våra moderna språktester online. "Vi älskar engelska" posterAnvänd denna inspirerande poster tillsammans med vår lektionsplan "Vi älskar engelska" och tillhörande video.

Aktivitetskort till klassrummet - We will not have theseVåra aktivitetskort ger dig 52 nya pedagogiska idéer hur du kan engagera dina språkstudenter i klassrummet . Vi delar din passion för att ständigt förnya och förbättra språkundervisningen för dina elever. "Nos encanta el español" posterAnvänd denna inspirerande poster tillsammans med vår lektionsplan "Nos encanta el español" och video. Vi delar din passion för att ständigt förnya och förbättra språkundervisningen för dina elever. Gästlärare. Kimstudies - Home. Smarta citat – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA] Dessa citat är underbara och gjorda för att färgläggas.

Smarta citat – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA]

Men de kan också bli en rolig uppgift i skolan, till exempel vid läsårets start. Förslag på arbetsgång: Låt eleverna välja ett citat som de tycker om. Skriv ut några som du har valt eller låt eleverna gå in på hemsidan och välja själva.Säg att citaten ska hängas upp och att eleverna därför ska färglägga dem det finaste de kan (visa gärna en matris för att konkretisera olika kvalitativa nivåer).Om eleverna har fått välja citat fritt är det viktigt att gå runt medan de färglägger och stämma av att de verkligen har förstått innebörden av citatet. Har du däremot valt ut ett antal så kan ni prata om citaten i helklass innan själva övningen.När eleverna sedan är klara får de skriva en kort text och (1) förklara vad citatet betyder/ge exempel samt (2) motivera varför de valde just det citatet.Om ni vill kan ni gå igenom användbara ord och fraser innan eleverna skriver. Engelska åk 6 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet.

Här finns exempel på olika typer av uppgifter som kan förekomma i nationella prov i engelska i årskurs 6.

Engelska åk 6 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet

Provuppgifterna kommer från ämnesprovet 2012 och omfattas inte längre av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i provet, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer i varje prov och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör ett helt, representativt prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet Lgr11 i A3 format Speaking What Do You Think? Gröna kort. CEF levels. Min mapp "Engelska" på Pinterest. Skills.

Appar -Engelska

Roald Dahl. News and weather. Lgr11, matriser. Food. Maps - directions. Listening. Writing. Reading. Speaking. Films. Songs, nursery rhymes and tongue twisters. The alphabet. The clock. Seasons and traditions. English speaking countries. Grammar.

Words, vocabulary and spelling. Printables. Europeisk språkportfolio. Games. Inspiration och idéer. Films and multimedia. Learn English. English Lessons Information about English English belongs to the Indo-European family, Germanic group, West Germanic subgroup and is the official language of over 1.7 billion people.

Learn English

Home speakers are over 330 million. As regards the evolution of the English language, three main phases can be distinguished. From the 6th and 5th centuries B.C., the Celtics are believed to have lived in the place where we now call Britain. Akinator, the Web Genius. For my students – 30-day-challenge. This challenge is to make you use your English more outside the classroom.

For my students – 30-day-challenge

For 30 days I want you to do at least one thing from the list every day. Fill in the grid you have gotten from me each day with what you have done. Try to do as many different things as possible. You can only do each assignment three times. Use Facebook in English for at least 24 hours.Watch a movie in English with no subtitles.Watch a movie in English with English subtitles.Listen to a podcast in English, look here for examples: at least one article at News in Levels at least five text messages in English.Watch TV news in English (using the internet works fine). 5 om dagen. English as 2nd Language - Learn English.

Länktips åk F-6. School - elementary. Engelska (åk 6-9)