background preloader

Engelska F-6

Facebook Twitter

Inspiration och idéer

Tiny TEFL Teacher. Audible Stories: Free Audiobooks for Kids. Spraktrollet. Learners. All Things Topics - Home. TeachingEnglish. For my students – 30-day-challenge. This challenge is to make you use your English more outside the classroom.

For my students – 30-day-challenge

For 30 days I want you to do at least one thing from the list every day. Fill in the grid you have gotten from me each day with what you have done. Try to do as many different things as possible. You can only do each assignment three times. 5 om dagen. Kimstudies - Home. WebEnglish.se – for English (ESL/EFL) Teachers in Sweden. Skillswise - English Games.

Smarta citat – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA] Dessa citat är underbara och gjorda för att färgläggas.

Smarta citat – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA]

Men de kan också bli en rolig uppgift i skolan, till exempel vid läsårets start. Förslag på arbetsgång: Låt eleverna välja ett citat som de tycker om. Skriv ut några som du har valt eller låt eleverna gå in på hemsidan och välja själva.Säg att citaten ska hängas upp och att eleverna därför ska färglägga dem det finaste de kan (visa gärna en matris för att konkretisera olika kvalitativa nivåer).Om eleverna har fått välja citat fritt är det viktigt att gå runt medan de färglägger och stämma av att de verkligen har förstått innebörden av citatet. Har du däremot valt ut ett antal så kan ni prata om citaten i helklass innan själva övningen.När eleverna sedan är klara får de skriva en kort text och (1) förklara vad citatet betyder/ge exempel samt (2) motivera varför de valde just det citatet.Om ni vill kan ni gå igenom användbara ord och fraser innan eleverna skriver.

Shared Google Resources.

Music

Ikt. Grammar. Introducing myself. Roald Dahl. News and weather. Lgr11, matriser. Food. Maps - directions. Listening. Writing. Reading. Speaking. Songs, nursery rhymes and tongue twisters. The alphabet. Telling the time. Seasons and traditions. English speaking countries. Words, vocabulary, expressions and spelling. Printables. Europeisk språkportfolio.

Breaking News English Lessons: Easy English News Materials. Learn English. Akinator, the Web Genius. English as 2nd Language - Learn English. School - elementary. Engelska (åk 6-9) English Profile - Home. Good Stuff GOLD webbappar En F-6 torg Kampanjer Liber. Cambridge Assessment English. SAFIR English. English. Language lessons for English speakers. Chuckdillon. Activate Games for Learning American English: Board Games.

Engelsk - Nasjonal digital læringsarena. EnglishClub : English language. How to learn English for free: 50 websites for free English lessons – Espress... Videos & YouTube channels: EngVid.com – More than 1000 videos from various teachers.

How to learn English for free: 50 websites for free English lessons – Espress...

MES English - free printable resources for teachers. Free English Language Learning Resources. Reading Worksheets, Spelling, Grammar, Comprehension, Lesson Plans - Selingua - gratis språkutbildningsprogram. Selingua är ett svenskt språkundervisningsprogram för Windows som övar upp ditt engelska, tyska, franska och spanska ordförråd.

Selingua - gratis språkutbildningsprogram

Omfattande ordlistor med omkring 2000 ord på varje språk följer med programmet, och det finns även möjlighet att utöka ordlistorna med egna ord. För att drilla alla dessa ord finns fyra olika ordkunskapsövningar, en genusövning, en korsordsövning och en övning i att böja oregelbundna verb. Samtliga övningar finns i flera olika svårighetsgrader, och passar både nybörjare och avancerade användare. Selingua kan även användas av tysktalande, engelsktalande, spansktalande och fransktalande personer för att lära sig svenska, tyska, franska, engelska eller spanska. Alla instruktioner i programmet finns översatta till samtliga språk.

Selingua är gratis och fungerar under Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10. "Selingua är ett av de bästa sharewareprogram vi sett på länge. "-- Maxidata. ESL English Language Learning - Adult Literacy - Listening & Reading - Audiob... Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Strategier i engelska – när jag ändå håller på… ESL tests 6 grade - ESL Tests For Primary Kids. Skills. Home - CBBC Newsround. Ef. Classroom Material Inspirera dina elever Vi delar din passion för att ständigt förnya och förbättra engelskundervisningen för dina elever.

ef

Därför erbjuder vi kostnadsfritt lektionsmaterial och andra resurser till dig som engelsklärare. Dessa inkluderar bland annat underlag för inspirerande lektioner och obegränsad tillgång till våra moderna språktester online. "Vi älskar engelska" posterAnvänd denna inspirerande poster tillsammans med vår lektionsplan "Vi älskar engelska" och tillhörande video. Aktivitetskort till klassrummet - We will not have theseVåra aktivitetskort ger dig 52 nya pedagogiska idéer hur du kan engagera dina språkstudenter i klassrummet .

Vi delar din passion för att ständigt förnya och förbättra språkundervisningen för dina elever. "Nos encanta el español" posterAnvänd denna inspirerande poster tillsammans med vår lektionsplan "Nos encanta el español" och video. Vi delar din passion för att ständigt förnya och förbättra språkundervisningen för dina elever. Gästlärare. Engelska åk 6 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 6.

Engelska åk 6 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet

Provuppgifterna kommer från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet Lgr11 i A3 format (PDF) Speaking What Do You Think?

CEF levels. Min mapp "Engelska" på Pinterest. Skills. British Council.