background preloader

UMO.se

UMO.se
Related:  Sex och samlevnad

Terra Scaniae - De oönskade barnen på 1800-talet Det har i alla tider funnits barn som varit oönskade. Speciellt svårt har det varit för kvinnor som blev gravida utan att vara gifta, eftersom många människor ansåg att det betydde att kvinnan var en dålig människa. Ända fram till 1741 fick ogifta mödrar utstå offentliga skamstraff. Ett sådant straff var det som kallades kyrkoplikt. Aborträtten I Sverige fick vi fri aborträtt 1974, men 1938 fick vi en lag som tillät abort i undantagsfall. Illegala abortmetoder Under 1800-talet var fosfor ett sätt som användes. Eftersom det ända fram till år 1938 var helt förbjudet att göra abort har kvinnor tagit till olika desperata metoder för att göra sig av med fostret. I slutet av 1800-talet var straffet för olika abortförsök mellan sex månader upp till sex års fängelse. Omhändertagandet av oönskade barn Om en kvinna eller man inte kunde eller ville ta hand om sitt barn kunde de, mot betalning, lämna det på ett barnhus. Fattigvårdsauktioner Fosterfamiljer Inackordering av oönskade barn Litteratur

Transformering.se | Information om trans Beställ skolmaterial Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. Det här studiematerialet handlar om barn som har flytt till Sverige, om deras situation och om deras rättigheter. Materialet som innehåller två berättelser av flickor som flytt till Sverige utan sina familjertet belyser hur myndigheter i Sverige och inom EU lever upp till barns rättigheter. För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om hur situationen för barn på flykt ser ut. Ladda ner materialet direkt nedan eller köp det i unicefbutiken för 100 kronor. Barnkonventionen i en låda Med stöd av Svenska Postkodlotteriet har vi tagit fram ett material som riktar sig till dig som arbetar i förskolan. Tio lektioner om barnets rättigheter I stormens öga Filmer

En annan aborthistoria I Sverige har kvinnor rätt till fri abort sedan 1975, men i dagens debatt om abort talas ibland om hur det var "förr". Fram träder ofta en historia om fattigdom och kvinnoförtryck, om utslitna arbetarkvinnor med täta graviditeter, desperata unga kvinnor och profithungriga kvacksalvarabortörer. Denna eländeshistoria är delvis riktig, men bara delvis. Den är också en förenklad bild av det förgångna. Uppmärksammad rättegång Den mest omfattande och uppmärksammade aborträttegången i svensk historia hölls 1934. En typisk berättelse ur rättegångsmaterialet är den om Gerda. Gerda åtalades tillsammans med 157 andra kvinnor. Ett vanligt yrke bland kvinnorna var kontorist. Säker abort en dyr affär Det framgår tydligt att det var medelklassens och den utbildade arbetarklassens kvinnor som gjorde abort hos Ivar Olofsson, kvinnor med fast sällskap och arbete som ville undvika eller skjuta upp sitt barnafödande. Kvinnorna som vände sig till Ivar Olofsson visste att verksamheten var förbjuden.

"Musik är bättre för hälsan än idrott" | Österbotten | svenska.yle.fi Musik är hjärnans bästa vän - den öppnar upp igenslammade nervbanor och gör en beredd att ta emot andra utmaningar. Det säger vetenskapsjournalisten och musikredaktören Minna Lindgren som härom kvällen föreläste i Vasa. Föreläsningens rubrik "Musik är bättre för hälsan än idrott" är inte menad som en provokation. Den har bas i neurologisk forskning, säger Lindgren. - Under de senaste 15-20 åren har man i Jyväskylä och Helsingfors undersökt vad som händer i hjärnan då man spelar eller sjunger. Hjärnan är uppdelad i olika delar som sköter om olika saker: språk, känslor och så vidare. - Forskarna vet inte varför, men de har kunnat påvisa det, tack vare modern teknologi. Musiken är något av en universalmedicin Musik har visat sig vara effektiv mot många åkommor, säger Minna Lindgren. - Om man har smärtor så hjälper musiken, om man är deprimerad så piggar musiken upp, om man har svårt att somna eller är för sömnig så hjälper musiken! Det gäller ändå att välja rätt sorts musik efter situationen.

Världskoll - Vem skulle du vara om du levde i ett annat land? Vardagsprylar | Populär Historia Varifrån kommer ordet kondom? En vanlig uppfattning är att namnet härstammar från en viss doktor Condom, som ska ha försett Englands och Skottlands kung Karl II med penisskydd för att denne inte skulle drabbas av veneriska sjukdomar vid kontakter med prostituerade. Denna version är dock högst omdiskuterad och saknar stöd i kända fakta. Med tanke på att Karl II hade minst fjorton barn utom äktenskapet måste hans kondomanvändning i så fall ses som föga framgångsrik. Enligt Nationalencyklopedin är ordet kondom helt enkelt av ovisst ursprung. Mycket talar för att kondomen är en gammal företeelse. Senare, på 1700-talet, användes kondomer gjorda av blindtarmar från lamm. Vid denna tid var syfilis en fruktad sjukdom och rädslan för att drabbas av den var troligen en väl så viktig anledning för dåtidens män att använda kondom som att förhindra oönskad graviditet. Den verkliga revolutionen i kondomens historia inträffade först mot mitten av 1800-talet. Joakim Thelander

After You’ve Seen These Maps, Your Image of the World Will Never Be the Same Again! We at Bright Side found out a lot of fascinating new things here. Take a look, and see for yourself. The true size of Greenland Let’s first take a look at Greenland. A very large country, right? But when its position is shifted to the same latitude of the USA, it’s clear that Greenland is nowhere near as big as we thought. Here’s what would happen if Australia was at the same latitude as Russia and Europe. It seems that Australia isn’t particularly large. Look at how the shape of Australia has changed when it’s moved to the north. And here’s the USA (minus Alaska) in comparison to Australia. It seems that Mexico is quite a large country. And here’s the real size of that most mysterious of continents — Antarctica. So what’s the real size of Russia? Russia’s not only the largest country in the world but also the most northerly. But when Russia is moved to the equator, it becomes clear that it’s actually two to three times smaller. All of the countries on the African continent look quite small.

Related: