background preloader

Biologi

Facebook Twitter

Domedagsrummet: Här överlever jordens hotade växter. Fridlysta arter - Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För närvarande är ca 330 arter fridlysta i Västra Götalands län, men det är bara ca 170 arter som normalt förekommer inom länet.

Fridlysta arter - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Fridlysningsreglerna varierar mellan länen. Information finns att få hos respektive länsstyrelse. Undantag från bestämmelserna Du får samla in ägg och yngel av mindre vattensalamander, vanlig padda, vanlig groda, åkergroda och skogsödla för tillfälliga studier om du släpper tillbaka larver och ägg på samma plats som de samlades in. Huggorm som påträffas på tomtmark får infångas och flyttas utan dispens. Länsstyrelsen kan ge dispens För arter skyddade enligt 4-9 §§ i artskyddsförordningen måste den som söker dispens visa att: det inte finns något annat lämpligt alternativ, och upprätthållandet av artens gynnsamma bevarandestatus i dess naturliga utbredningsområde inte försvåras. För arter skyddade enligt 4, 5 och 7 §§ krävs utöver detta att dispensen behövs för: Ansökan ska innehålla följande uppgifter för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma den:

Träd

Smådjur. Djur. UR Samtiden - Hunden i tv: Hundar är inga vargar - UR Skola. Boken om Biologi. 21 Svenska träd med namn.mov. 21 Svenska träd med namn.mov. Fotosyntes och cellandning (NO) Höstförsöket - www.naturenskalender.se - Följ naturens kalender i skolan. Välkommen till Höstförsöket 2016!

Höstförsöket - www.naturenskalender.se - Följ naturens kalender i skolan

Vill du och dina elever delta i riktig forskning? För fjärde året i rad genomför vi Höstförsöket. Genom att delta i detta massexperiment skapar ni enastående forskningsdata som redan väckt nyfikenhet bland forskningskollegor och lett till vetenskapliga publikationer. Nu bjuder vi in till ett nytt samarbete mellan skola och forskning med utgångspunkt i naturens kalender.

Miljö

Uppdrag: Gå ut och leta knoppar! Butterfly in epic slow motion - Slo Mo #22 - Earth Unplugged. Fakta om allemansrätten. Animal Life Cycle Coloring Pages. Loading...

Animal Life Cycle Coloring Pages

Join Education.com for Free Access to Worksheets, Activities, and Articles You'll get a limited number of free worksheet, activity, and article downloads per month by becoming a member of Education.com. Already a member? Sign In or Log in with Clever I have read and agree to Education.com's Terms of Use and Privacy Policy. Members receive Education.com emails. How likely are you to recommend Education.com to your friends and colleagues? Like a BOSS. Photosynthesis song ! Extremt ovanlig val i Sverige. Sowerbys näbbval i Blekinge.

Extremt ovanlig val i Sverige

Foto: Robert Ekholm Igår hittades en strandad val i Hällaryds skärgård i Blekinge. Valen tillhör troligen arten sowerbys näbbval som syns väldigt sällan och som normalt sett lever på djupt vatten i Nordatlanten. Det är inte mycket som är känt om sowerbys näbbval. De lever ett tillbakadraget liv i Nordatlanten och ses sällan över huvud taget. Ocean Reality.

Fåglar

Kroppen. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Narkoswebben. Per Stenborg - Fågelskola del 1. Problem loading page. Djuren i skogen - Pyssel och memory. Målarbild talgoxe - Bild 17411. Miracle of life. Nära cancer - Bröstcancer. Bröstcancer är den allra vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige.

Nära cancer - Bröstcancer

Behandlingen börjar med operation Behandlingen börjar med att operera bort cancern. Kirurgen opererar bort den delen av bröstet som cancern sitter i, det heter sektorresektion. Ibland måste man operera bort hela bröstet, den operationen kallas mastektomi. Om cancern börjat sprida sig hamnar den först i lymfkörtlar i armhålan. Tilläggsbehandlingar minskar risken för återfall. Bacillakuten. Det minimala växthuset! The Humane Society of the United States - Farm Animal Protection Campaign. S_nger_om_skogens_djur-1. Fotosyntes och cellandning (NO) Vattenkikaren. Fågelguide till vinterfåglar inpå knuten. Sista helgen i januari varje år är det dags för BirdLife Sveriges evenemang Vinterfåglar inpå knuten (läs mer här).

Fågelguide till vinterfåglar inpå knuten

Den 27-30 januari 2017 uppmanas svenska folket räkna de fåglar som syns vid bostaden eller fågelmatningen. För att du ska känna igen fåglarna som dyker upp har vi skapat den här enkla och tydliga guiden till de vanligaste fåglarna som ses runt knuten på vintern. LÄS ÄVEN: • Vår guide till hur du kommer igång med fågelskådning. Mer information om regler och rapportsystem för Vinterfåglar inpå knuten finner du på Birdlife.se. Du kan även ladda ner appen Vinterfåglar inpå knuten till din Iphone eller Android. • Så här ordnar du en bra fågelmatning. Koltrast Fruktätare som gärna håller sig på marken. Björktrast Trastarnas värsting, jagar gärna bort alla andra fåglar. Rödvingetrast. Experimentera mera.

Kroppen del 2, skelett och muskler. Kroppen del 3 ,hjärtat och blodet. Kroppen del 4, andningen och rösten. Kroppen del 1, cellen och kroppens utsida. Celler. Pojke. Flicka. Matspjälkningskanalen. Inledning.

Matspjälkningskanalen.

Matspjälkning (även digestion) är nedbrytningen av föda till former som kan tas upp av organismen. Hos däggdjur består detta av nedbrytande av mat till mindre komponenter, som kan tas upp i blodet. Nedbrytningen sker i matspjälkningssystemet (digestionssystemet). Maten sönderdelas mekaniskt av tänderna i munnen, varigenom saliv utsöndras som bland annat innehåller enzymet amylas. Amylas startar en reaktion där kolhydrater (sockerarter) bryts ner till enklare beståndsdelar. Nedre magmunnen portionerar maten till tolvfingertarmen, som är tunntarmens första del. De spjälkade molekylerna, samt återvunnen galla, tas upp i tarmen till blod- och lymfkärl varifrån de transporteras via portvenen till levern och vidare till vävnader och celler. Det tar ungefär sex sekunder för födan att färdas från munnen till magsäcken.

Vi tittar närmare nu på viktiga punkter. Födan som vi äter innehåller dessa ämnen, men de är alldeles för stora för att kunna tränga sig (diffusera) in i cellen. Matspjälkningskanalens delar. Evas vinterplåster - Smitta och Immunförsvaret. Synvillor, syn, optik, öga, optiska illutioner.

Vår fantastiska kropp. Naturstigen.