background preloader

Biologi

Facebook Twitter

Biologi. Biologi-åk-4-6. Skolprojekt Linné. Låt Carl von Linné inspirera till: nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att läraatt arbeta undersökande, tematiskt och tvärvetenskapligtatt diskutera nutid och framtid med utgångspunkt i Linnés tid Linnés helhetsperspektiv passar nutiden och är en bra utgångspunkt för arbetet i skolan.

Skolprojekt Linné

Läs rapporten för Skolprojekt Linné. Tack alla kontaktpersoner i Linnéskola2007 som har besvarat den enkät som skickats ut. Läs sammanställningen av svaren. Pdf-filer av alla häften som är klara har nu lagts ut. Filerna är lågupplösta — beställ de tryckta häftena för att få fullgod bildkvalitet. Skolprojekt Linné vill gärna stödja internationella kontakter mellan skolor. Gå in på www.linneskola2007.blogspot.com och diskutera med kollegor. Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande. Struktur: Lyssna och skriv I skolan möter eleverna hela tiden texter att bearbeta och ta in.

Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande

Vi som lärare försöker ofta variera textbearbetningen för att hjälpa eleverna att ta in kunskaperna på bästa sätt. Med strukturen Lyssna och skriv får eleverna träna på att ta till sig innehållet i en text på ett djupare plan då de inte bara lyssnar på texten utan även processar den. Strukturen går att använda med olika sorters texter i olika ämnen. Dela in en text i 3-4 delar med 3-5 nyckelmeningar i varje avsnitt. Läraren läser del 1 av texten högt för hela klassen. Repetera fas 1-4 med de resterande textdelarna tills alla är lästa. Klassexempel Kooperativa språkövningar för den första läsinlärningen Att lära sig läsa är spännande både för elever och lärare. I "Allmänt" Med mer kunskap om ekosystemtjänsternas värden kan politiker, organisationer och individer sluta ta tjänsterna för givna och fatta mer medvetna beslut som är mer långsiktigt hållbara.

Använd materialet här och berätta för dina kollegor. Virtualskogen - Skogsstigen. Näringskedjan startar alltid med en växt, alltså med en producent.

Virtualskogen - Skogsstigen

Som följande i näringskedjan är en växtätare, till exempel en hare. Haren blir uppäten av ett rovdjur, till exempel av en lo. Det kan finnas flera rovdjur i näringskedjan. Pilarna i näringskedjan beskriver åt vilket håll energin och näringsämnen förflyttas. Pilen pekar alltså alltid från växten till djuret och från växtätaren till rovdjuret. I näringskedjorna är det viktigt att komma ihåg att all energi i växten inte förflyttas till växtätaren, och att all energi i växtätaren inte förflyttas till rovdjuret.

Bilder och material - ekosystemtjänster. Med mer kunskap om ekosystemtjänsternas värden kan politiker, organisationer och individer sluta ta tjänsterna för givna och fatta beslut som är mer långsiktigt hållbara.

Bilder och material - ekosystemtjänster

Använd materialet här och berätta för dina kollegor. Förklara ekosystemtjänster med illustrationer Regeringen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram informationsgrafik som förklarar ekosystemtjänster. Använd dem gärna. Berätta om ekosystemtjänster med exempel Musslor renar vatten i Malmö Detta är ett exempel på hur det går att återinföra tjänster i ekosystemen. Läs mer om projektet Bucefalos på Malmö stads webbplats (extern webbplats) Nationellt resurscentrum för biologi. Flower Experiment for Kids. We first did this experiment using roses when Rosie was a toddler.

Flower Experiment for Kids

Now that Rosie and Jewel are older I was excited to revisit this experiment again, this time with a different flower variety so that we could compare our results. This experiment is great for teaching children about plants and flowers and how they thrive. It is also just plain fun! Begin by trimming the flowers down so that they fit nicely in whatever vases or glasses you are using. Giving the flowers a fresh cut also helps them to absorb the colored water more quickly. Have kids make observations and hypothesize what will happen to the flowers as they live in the colored water. Have kids observe the flowers over the next several days. Ok, so it's not magic so much as it is Science, but this experiment is still quite magical!

This is what our flowers looked like after 14 days in the water So colorful and fun! What Did We Learn By Doing This Experiment Again? Myller av liv. Biologi-%C3%A5k-4-6. Träna På Djur Och Växter I Den Svenska Skogen. Definiera ekosystemtjänster - biologi årkurs 4-6 - undervisningsstöd. För många elever är det viktigt att de får upptäcka hur de själva och deras vardag i förlängningen är kopplade till olika skeenden i naturen.

Definiera ekosystemtjänster - biologi årkurs 4-6 - undervisningsstöd

Det vill säga att deras liv hänger samman med ett större system. Ibland har det talats om att det moderna barnet växter upp i ett ”ur-väggen-samhälle”. Energi, vatten, mat och andra varor hämtas från väggen och det är också genom väggen de försvinner när vi har konsumerat dem. Steg 1 Eleverna definierar ekosystemtjänster genom att först svara på frågan: På vilket sätt har jag, min familj och samhället runt omkring oss nytta av naturen? Först får de var för sig, under tystnad skriva ned sina förslag på post-it lappar. Sedan får eleverna jämföra sin gruppering med den vetenskapliga grupperingen av ekosystemtjänster.

Översiktsbild ekosystemtjänster (944 kB) Bilder och material - ekosystemtjänster. Andning: lungor och luftvägar hos däggdjur, fåglar och kräldjur - Info om djur. Hejsan!

Andning: lungor och luftvägar hos däggdjur, fåglar och kräldjur - Info om djur

Jag undrar hur ett däggdjur andas? - Lungor och lungsäckar. Mellangärde och andra andningsmuskler. Alla däggdjur, inklusive människan, andas in med en sugpump och ut med en tryckpump. Pumpen påminner rätt mycket om en cykelpump. Mellangärdet (se bild på en annan sida) är en skelettmuskel som ligger som ett valv mellan bukhålan och brösthålan. Utandningen sker i vila helt enkelt genom att alla andningsmusklerna slappnar av. Märkligt nog är lungan fäst tätt emot brösthåleväggens insida med hjälp av ett tunt vätskeskikt.

Lä också artikeln "Kan människor andas vatten? Anders Lundquist. Människokroppen på App Store.