background preloader

Fåglar

Facebook Twitter

Vinterfåglar - Naturhistoriska riksmuseet. Flyttfåglar - Naturhistoriska riksmuseet. Klicka här för att komma till fågelfilmerna.

Flyttfåglar - Naturhistoriska riksmuseet

Vilken fågel har inbyggt stickskydd mot bin och getingar? Vilken fågel får ofta ta hand om gökens ägg och ungar? Och vilken fågel sjunger hela nätterna tills han hittat en hona? I tolv korta filmer får ni spännande fakta om flyttfåglar. I filmerna får ni träffa Ian Henshaw från Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet. Se filmerna tillsammans och låt eleverna samla alla korten. Det talade språket i filmerna är lätt engelska. Vinterfåglar. Vinterfåglar. Fågelfakta - tips till fågelspaning - Sagor i Barnradion. Fågelspaning med Ulf Nilsson - Runt huset  11 mars kl 18.43 - Sagor i Barnradion. Fågelspaning är en serie som bygger på boken "Se fåglar" av Ulf Nilsson.

Fågelspaning med Ulf Nilsson - Runt huset  11 mars kl 18.43 - Sagor i Barnradion

Det handlar om att upptäcka fåglarna som finns runtomkring oss, helt nära. Varje gång barnbarnen kommer på besök får de en gåta av sin morfar. Tillsammans ger de sig ut på fågelspaning för att lösa dagens uppdrag. ”Glöm nu inte att lyssna på naturen” säger morfar. I det här avsnittet hör du om tornseglare, koltrast, skata och talgoxe. Manusbearbetning: Ulf Nilsson och Johanna OskarssonRöster: Ulf Nilsson, Axel Althoff, Stina Althoff, Sara Althoff, Fredrik Nilsson, Titti SjöblomFågelläten: Andris ”Fågelviskare” Hansen Kompositör och musiker: Johanna OskarssonProducent: Johanna Oskarsson, JoE ProductionBilder: Oskar JonssonExekutiv producent: Linda Belanner, Barnradion. Fröken Sophias undervisningstips! Public Group. Skolplus! Fågelarter som ökar och minskar i Sverige.

Jordbruksfåglar Fåglar som är kopplade till jordbruksmiljöer som sånglärka, storspov och stare går det entydigt sämst för.

Fågelarter som ökar och minskar i Sverige

Anledningen är förändringar inom jordbruket. På vissa håll intensifieras odling och i glesbygden blir jordbruken färre. Rovfåglar Rovfåglar hör till den grupp som det går bäst för i Sverige. Även ormvråk, rödglada, tornfalk och brun kärrhök har haft rekordnivåer 2017. Änder Kricka, bläsand, knipa, ejder, småskrake och gravand har haft en tydlig minskning de senaste 20 åren. Skogshöns För orre, tjäder och järpe var 2017 ett bra år, men alla tre arter har minskat de senaste tio åren.

Kråkfåglar Flera av de vanligaste kråkfåglarna som skata och kråka har minskat i antal de senaste tio åren. ”Små stannfåglar” Mesar, nötväckor och trädkrypare stannar i vårt land under hela året och är kopplade till skogsmiljöer. Kungsfågeln, som betraktats som sårbar och är rödlistad i Artdatabanken, har ökat markant de senaste tio åren. Fågelguide till vinterfåglar inpå knuten. För att du ska känna igen fåglarna som dyker upp vid din fågelmatning har vi skapat den här enkla och tydliga guiden till de vanligaste fåglarna som ses runt knuten på vintern.

Fågelguide till vinterfåglar inpå knuten

Glöm inte bort BirdLife Sveriges fågelräkning Vinterfåglar inpå knuten. 2018 hålls räkningen den 26-29 januari. Se även våra specifika guider till • fågelskådning • förbiflygande fåglar • hackspettar • grön- och gråsiska • ugglor • trastar • piplärkor • kungsfåglar • mesfåglar • kärrhökar • örnar • sparvhök/duvhök • vinterfåglar • fågelsång/fågelläten Mer information om regler och rapportsystem för Vinterfåglar inpå knuten finner du på Vinterfaglar.se.

Du kan även ladda ner appen Vinterfåglar inpå knuten till din Iphone eller Android. • Så här ordnar du en bra fågelmatning. Koltrast Fruktätare som gärna håller sig på marken. Natursidan. Fåglar Sveriges fåglar i bilder, filmer, läten och beskrivningar.

Natursidan

Det är vad som presenteras under den här rubriken. Artlistan uppdateras fortlöpande och du kan använda sökfunktionen till höger för att snabbt hitta artiklar om en viss art. Rekordår för Norges pilgrimsfalkar I sommar har det kläckts rekordmånga pilgrimsfalkar i Osloområdet. De fem största hoten mot världens fåglar BirdLife International publicerade nyligen sin rapport ”State of the World’s Birds 2018”, där de kommer fram till att var åttonde fågelart är utrotningshotad. En fågelbok på nätet - fageln.se. Wildlife Garden - Fågelskola - Fåglar i Sverige.

BBC - This lot take safety in numbers really seriously. □... Great Tit dot to dot. Vad är så speciellt med det här trädet?... - Epoch Times Nordic. Alla fåglar - fageln.se. Fåglar. Många arter har ekonomisk betydelse, mestadels som källor till mat som utvinns genom jakt eller lantbruk.

Fåglar

Vissa arter, särskilt sångfåglar och papegojor, är populära som sällskapsdjur. En annan användning är skörd av guano (spillning) för användning som gödsel. Fåglar har framträdande roller i alla aspekter av mänsklig kultur från religion till poesi till populärmusik. Omkring 120–130 arter har dött ut som en följd av mänsklig aktivitet sedan 1600-talet, och ytterligare hundratals innan dess. För närvarande är ungefär 1 200 fågelarter hotade av utrotning av mänsklig aktivitet, fastän det görs insatser för att skydda dem. Wildlifegarden. Fåglar A-Ö - P2-fågeln. White-tailed eagle nest camera 2016. The white-tailed eagle camera is located at a nest in West Estonia, a neighbour to the nest of Linda and Sulev that we have watched previously.

White-tailed eagle nest camera 2016

Installation of the camera took two days in mid-January (it was still cold weather then, around -15⁰C), taking part were Renno, Omar, Triin and Urmas. Later Renno and Omar had to adjust a few minor details . Renno found this nest only last year, but the nest is not much older than that. Last year no eaglets grew up here, thus installing the camera is so to say a risk project. Quite many different birds visited the nest in the first half of February, among them an adult bird that seems to be the owner of the nest. The camera system is designed so that when darkness arrives all power-using devices are switched off and when light is returning they are switched on again.

Beginning on February 15th all movement by humans in the vicinity of white-tailed eagle nests is prohibited (without special permit) by the Nature Conservation Act. Hjälp fåglarna med mat i vinter. Snö och kyla gör tillvaron tuff för de fåglar som övervintrar här hemma.

Hjälp fåglarna med mat i vinter

Tillvaron blir lite enklare för dem, om vi bidrar med lite mat. De behöver fett för att klara kylan. Guide till flygande småfåglar med bilder och läten. Att känna igen fåglar på deras läten eller utseende när de flyger förbi är en utmaning.

Guide till flygande småfåglar med bilder och läten

Men med lite övning kommer du kunna artbestämma långt fler fåglar i naturen. De flesta bilder av fåglar skildrar dem sittandes prydligt i profil. Då är det sällan så svårt att avgöra vad det är för art. Samma sak gäller fågelsång, som oftast är betydligt enklare än att känna igen lock- eller flyktläten som hörs i någon sekund medan fågeln flyger förbi. Den här guiden är tänkt att hjälpa till med artbestämningen av förbiflygande fåglar och vi har valt att fokusera på några av de vanligaste småfåglarna. Grönsiska och gråsiska behandlas separat i en enskild artikel.