background preloader

Den virtuella floran

Den virtuella floran
Related:  Biologi

inneh.html (Bilder ur Nordens Flora) Alfabetiskt index Alfabetiskt index ‎storyline.se Svensk Fisk - Vanliga arter - Allt om fisk: Fiskrecept, styckningsråd, miljö och hälsa, svenska fiskar, Kungsfenan m.m. Sveriges vatten är rikt på spännande fiskarter. Dessutom ökar antalet importerade arter från andra delar av världen hela tiden. På denna sidan hittar du våra vanligaste arter samt ytterligare några som inte finns i våra vatten, men väl i våra fiskdiskar, antingen färska eller frysta. Arternas handelsbeteckningar finner du i samband med presentation av respektive art som kommer fram när du klickar direkt på fisken. För en lista med textlänkar till andra främmande arter i alfabetisk ordning klicka på "Övriga arter" till vänster i maginalen. För dagsaktuella fiskpriser klicka på knappen "Auktionspriser" och gå vidare här. Du kan också ladda ner texterna i pdf.format FAKTA OM FISK & SKALDJUR Klicka på FAKTA OM FISK & SKALDJUR på menyn till vänster. OBS! Klicka på respektive fisk för ytterligare information.

Tree of Life Web Project The Tree of Life Web Project (ToL) is a collaborative effort of biologists and nature enthusiasts from around the world. On more than 10,000 World Wide Web pages, the project provides information about biodiversity, the characteristics of different groups of organisms, and their evolutionary history (phylogeny). Each page contains information about a particular group, e.g., salamanders, segmented worms, phlox flowers, tyrannosaurs, euglenids, Heliconius butterflies, club fungi, or the vampire squid. ToL pages are linked one to another hierarchically, in the form of the evolutionary tree of life.

Tema F-6 - Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Att barn/elever ska få möjlighet att upptäcka och få förståelse för och kunskap om naturen poängteras i både Kursplanen för biologi för grundskolan och i Läroplanen för förskolan. I Mål för förskolan nämns bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn: • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor,natur och samhälle påverkar varandra, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur…, • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, I den inledande texten till Kursplanen för biologi för grundskolan står det bland annat undervisningen ska ”syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen”.

Dinosaurier Plateosaurus hade korta och muskulösa framben, och på framfoten hade den tre kloförsedda fingrar som användes till försvar och när den åt. Fullvuxna individer var mellan fem och tio meter långa och kunde väga upp till 1000 kilo. Plateosaurus är en dinosaurie i gruppen prosauropoder, som var föregångare till de stora långhalsade dinosaurierna, sauropoderna. De levde i Asien och Europa, skelett har hittats i Tyskland och den kan ha funnits i Sverige. Coelophysis Coelophysis är den första kända rovdinosaurien. Coelophysis hade lång smalt huvud med stora, framåtvända ögon som gav ett bra stereoseende.

En läsande klass Skogen i Skolan

Related: