background preloader

Den virtuella floran

Den virtuella floran

Tree of Life Web Project The Tree of Life Web Project (ToL) is a collaborative effort of biologists and nature enthusiasts from around the world. On more than 10,000 World Wide Web pages, the project provides information about biodiversity, the characteristics of different groups of organisms, and their evolutionary history (phylogeny). Each page contains information about a particular group, e.g., salamanders, segmented worms, phlox flowers, tyrannosaurs, euglenids, Heliconius butterflies, club fungi, or the vampire squid. ToL pages are linked one to another hierarchically, in the form of the evolutionary tree of life.

Padlet kan användas till mycket Ibland får man frågor om olika IKT-verktyg och denna vecka har flera sådana frågor ställts till mig. En kollega undrade efter verktyg för att göra digitala exit tickets och en annan hur man skulle kunna fånga upp åhörares åsikter efter en föreläsning. I båda fallen svarade jag att man kan använda Padlet. Vad är då padlet? Hur gör man då för att komma igång med padlet? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Här ser du min padlet.

Tema F-6 - Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Att barn/elever ska få möjlighet att upptäcka och få förståelse för och kunskap om naturen poängteras i både Kursplanen för biologi för grundskolan och i Läroplanen för förskolan. I Mål för förskolan nämns bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn: • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor,natur och samhälle påverkar varandra, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur…, • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, I den inledande texten till Kursplanen för biologi för grundskolan står det bland annat undervisningen ska ”syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen”.

Detektiven: Matematikbegrepp Att leka detektivleken är inte bara bra i svenska, utan i alla ämnen där vi behöver lära oss olika ord och begrepp. Den här veckan har vi tränat på att förklara begrepp i matematiken. De flesta orden kunde vi bra redan – t.ex. kvadrat, cirkel, längd, omkrets. Några ord visste vi vad det var men de var lite svåra att förklara – t.ex. bråktal, addera, multiplicera, differens. NatureGate På NatureGate hittar du intressant information om hundratals arter i vår natur, illustrerade med ett urval av fotografier som tagits av toppfotografer. Man kan bläddra och söka bland arterna på många olika sätt, till exempel utgående från det svenska eller vetenskapliga namnet, släktet eller familjen. För helt obekanta arter är våra unika identifieringsverktyg till stor hjälp. Vår nättjänst har många olika slags innehåll, förutom identifieringsverktygen hittar du t.ex. fågeläten. Mångsidig information om naturen på olika språk NatureGate fungerar huvudsakligen på åtta olika språk. Vi gör också en nättidning på finska där du hittar aktuella nyheter om naturen, längre artiklar och intervjuer och information om våra evenemang. Produktionsgruppen för NatureGate önskar dig en givande forskningresa in i arternas värld.

Creative Commons Sverige Skogen i Skolan specialpedagogen | Det inkluderande klassrummet

Related: