background preloader

Biologi

Facebook Twitter

Svensk Fisk - Vanliga arter - Allt om fisk: Fiskrecept, styckningsråd, miljö ... Sveriges vatten är rikt på spännande fiskarter.

Svensk Fisk - Vanliga arter - Allt om fisk: Fiskrecept, styckningsråd, miljö ...

Dessutom ökar antalet importerade arter från andra delar av världen hela tiden. På denna sidan hittar du våra vanligaste arter samt ytterligare några som inte finns i våra vatten, men väl i våra fiskdiskar, antingen färska eller frysta. Arternas handelsbeteckningar finner du i samband med presentation av respektive art som kommer fram när du klickar direkt på fisken. För en lista med textlänkar till andra främmande arter i alfabetisk ordning klicka på "Övriga arter" till vänster i maginalen. För dagsaktuella fiskpriser klicka på knappen "Auktionspriser" och gå vidare här.

Du kan också ladda ner texterna i pdf.format FAKTA OM FISK & SKALDJUR Klicka på FAKTA OM FISK & SKALDJUR på menyn till vänster. OBS! Klicka på respektive fisk för ytterligare information.

Kroppen

Timeline of Human Evolution. NO - biologi begrepp ekologi 1 - en övning gjord av Kenneth1234 på Glosor.eu. An animated map of global wind, weather, and ocean conditions. Skoltips för lärare - naturkunskap. Uppsatser, faktablad och lektionstips samlade av Na-lärare Erika R.

Skoltips för lärare - naturkunskap

Du hittar sidor om botanik, kroppen, djur, miljö och mycket mer på bloggen Skoltips för lärare. Materialet spänner över hela Na-ämnet. Du hittar allt från atomer, bakterier, cellen, insjöar till vinterekologi och Östersjön. Observera att materialet endast får användas i privat bruk, får alltså inte publiceras. Såhär står det om innehållet och hur det kan användas: Obs! På denna blogg kan allt material nedladdas kostnadsfritt. Beträffande skoluppsatser och faktafiler mottages gärna tips om eventuella texter eller bilder saknar adekvat källhänvisning eller har inhämtats på tveksamt sätt.

Fotosyntes och cellandning (NO) Fotosyntes frokenMC. Planet Earth in 4K. Nationellt resurscentrum för biologi. A Year in the Life of Earth's CO2. Louie Schwartzberg: Naturens dolda mirakel. Green: Vegetation on Our Planet (Tour of Earth) Fakta om tropikskogar. Under de senaste 100 åren har mer än hälften av den tropiska regnskogen försvunnit.

Fakta om tropikskogar

Skogen som tidigare sträckte ut sig som ett brett bälte runt ekvatorn är nu framför allt koncentrerad till tre kärnområden. Det största utgörs av regnskogen i Syd- och Mellanamerika. Det näst största finns i Centralafrika – det s k Kongobäckenet – och det tredje området finns inom den indo-malaysiska regionen i Sydostasien. Ett ovärderligt skafferi Listan på allt som utvinns ur regnskogen är lång. Hög nederbörd och stor produktivitet Tropikskogen kännetecknas av stor nederbörd och ett relativt jämnt klimat året runt. Monsunskogarna skiljer sig dock så tillvida att där är lövfällningen säsongsbunden. Det finns i tropikerna även torrskogar där mer eller mindre långa perioder av torka påverkar floran och faunan. Fantastisk mångfald av arter Det som kanske fascinerar mest när det gäller den tropiska skogen, är den enorma artrikedomen.

Uppbyggnad Olika tropiska skogar Mangroveskogar Komplicerat ekosystem. SMART MED MAT – En pedagogisk webbplats om mat och matavfall från Va Syd. Biologi. Kunskapsbanken, Livets utveckling. Montessorimaterial: källsortering. Tack för den fina responsen jag får på mina material.

Montessorimaterial: källsortering

Ett material som är mycket populärt nu är sorteringsmaterial olika kategorier.Jag är själv väldigt nöjd med den fina mallen och har valt att göra ett nytt sorteringsmaterial med samma mall. KällsorteringsmaterialVi har ett gemensamt ansvar gentemot miljön som vi måste ta på största allvar, därför tycker jag det är viktigt att även barnen får in ett miljötänkande i tidig ålder. Jag har tillverkat ett källsorteringsmaterial för barn där man sorterar bilder på skräp till olika soptunnor. Materialet består av 32 kort med bilder på skräp, (4 bilder till varje bricka) och 8 brickor med soptunnor till följande skräp:metallförpackningarpappersförpackningarmjuk och hårdplastförpackningarglasförpackningar färgat glasglasförpackningar ofärgat glasrestavfallmatavfalltidningar och returpapper Materialet är färgkodat. Hoppas ni får användning av materialet!!

Trevlig kväll! Myller av liv. Bilder och fakta. Fakta om apor I de tropiska och subtropiska skogarna hittas de flesta arter av primater (apor).

Bilder och fakta

Aporna tillbringar större delen av sitt liv uppe i träden. Babianer och husarapan är två arter som däremot gärna även går omkring nere på marken. Läs mer om apor Fakta om björnar Björnarna är rovdjur men äter mer växtföda än kött. Läs mer om björnar Fakta om delfiner Delfiner är intelligenta vattenlevande djur som vid flertal tillfällen hjälpt till att hjälpa skeppsbrutna människor. Läs mer om delfiner Fakta om elefanter Elefanter har en lång och kraftig snabel som de använder till att fatta tag om olika saker som till exempel grenar och blad.

Människans utveckling.