background preloader

Biologi

Facebook Twitter

Smittskydd och smittsamma sjukdomar — Folkhälsomyndigheten. Tidig vaccination mot HPV mest effektiv Publicerat Risken för allvarliga cellförändringar i livmoderhalsen minskade med 75 procent hos flickor som vaccinerades mot infektion med humant papillomvirus, HPV, före 17 års ålder.

Smittskydd och smittsamma sjukdomar — Folkhälsomyndigheten

Det visar en ny stor registerstudie… Denguesmittade svenskar i Thailand ökar Publicerat Antalet rapporterade fall i Sverige av den myggburna sjukdomen dengue närmast fördubblades i januari 2016 jämfört med motsvarande perioder 2015 och 2014. Genom att skydda sig mot myggstick minskar man… Ny rekommendation för behandling av sjukhusförvärvad lunginflammation Publicerat Risken för resistenta bakterier hos en patient påverkar behandlingen av lunginflammation som uppkommer på sjukhus. Det framgår av nya rekommendationer. Fler fall av tuberkulos men ingen ökad smittspridning Publicerat Under 2015 anmäldes totalt 835 nya fall av tuberkulos i Sverige. Det är en ökning med 22 procent jämfört med 2014. ScienceDump - Your dog's tongue is a genius piece of... Flame bowerbird display, parade du paradisier du prince d'Orange. ScienceDump. Djurcell. Undersök Nobelprisets olika vetenskapliga områden.

Min genetiska upptäcktsresa. Vargen är ett spännande djursom gör stor nytta i vår natur. Årets vargjakt har inletts.

Vargen är ett spännande djursom gör stor nytta i vår natur

Över 6 000 jägare har anmält sig för att skjuta de 20 vargar som Naturvårdsverket har bestämt ska bort från den redan hotade vargstammen. Vargen målas upp som ett stort problem som vi måste skyddas ifrån men det är en vilseledande beskrivning av ett fridlyst djur som majoriteten av svenskarna vill ha kvar och som dessutom är skyddat i internationell lag. Under lång tid var vargen nästan utrotad i Sverige. Arten kom tillbaka efter en spontan invandring på 80-talet och håller nu sakta på att återhämta sig. Över 200 vargar har etablerat sig i landet. Det bästa sättet att hantera vargproblematiken är att förebygga skador på tamdjur. Till skillnad från licensjakt är kontrollen då stark och skadorna kommer verkligen att minska. Regeringen hävdar att licensjakten är en nödvändig strategi för att ändra attityden mot vargen. Och varför inte? Licensjakten är främst en eftergift åt jägarkåren. Vargjakt behövs för vargens skull - Debatt - www.hn.se.

Vargen måste jagas för att lära sig att undvika människan, hävdar Ulf Carlson, ordförande i Jägareförbundet Halland.

Vargjakt behövs för vargens skull - Debatt - www.hn.se

Allt oftare kommer vargen nära människan. Den dyker upp i byar, samhällen och städer. Ibland tar den tamdjur och hundar. Vargjakt behövs för vargens skull - Borås Tidning. Filmklippen på Youtube är många, där man ser vargar oskyggt komma nära personer, som är ute och promenerar.

Vargjakt behövs för vargens skull - Borås Tidning

Ibland tar den tamdjur och hundar. Vi kan redan nu bäva inför att bönderna i våra bygder skall släppa ut sina tamboskap på beten. För att vi ska kunna samexistera behöver vargen vara skygg, och då krävs det vargjakt. Människan och vargen har stått i konflikt ända sedan vi började hålla tamdjur. Vargen har jagats av människan i tusentals år, och vi har påverkat vargens utveckling precis som vargen påverkat oss. Vargjakt - för vargarnas skull. SÖDRA FJÄLL, EDA, VÄRMLAND.

Vargjakt - för vargarnas skull

Så blev det vargjakt till sist ändå, trots alla juridiska kringelikrokar. 43 vargar får skjutas i Värmland, Örebro län och Dalarna. Eftersom jag gärna vill ha varg i Sverige tycker jag att det är ett bra beslut. Ett tillstånd där all organiserad licensjakt efter varg stoppas med hänvisning till EU-rätten är knappast något som gynnar vare sig vargstam eller EU-rätt. Jag lever mitt i varglandet och känner vinden: ända sedan det första vargparet fick ungar i Skråckarberget i början av 1980-talet har jag konfronterats med detta uppflammande och stundom besinningslösa varghat. Man måste minnas att det var skottpengar på varg och den officiella målsättningen var utrotning ända fram till 1966, då vargen plötsligt förvandlades från fredlös till fridlyst och skottpengarna blev böter.

Det var, som det heter i politiken, inget förankrat beslut. Rovdjuren överlever – men ekosystemet kraschar. Rovdjurs förmåga att anpassa sig till nya byten kan få svåra konsekvenser för hela ekosystemet. – I värsta fall kan det leda till en ”utdöendekaskad”, där art efter art slås ut i en sorts dominoeffekt, säger David Gilljam, doktorand i teoretisk biologi som tillsammans med professor Bo Ebenman och fil.dr.

Rovdjuren överlever – men ekosystemet kraschar

Alva Curtsdotter publicerar en ny studie i tidskriften Nature Communications. Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Great iPad Apps for learning Science Through 3D Technologies and Interactive Simulations. September 18, 2015 There are tons of iPad apps for making science learning fun and enjoyable.

Great iPad Apps for learning Science Through 3D Technologies and Interactive Simulations

Over the past few years we have reviewed and recommended some excellent science apps for both teachers and students ( check out this page to see some examples). However, today we are particularly highlighting apps that approach science through 3D technologies and interactive simulations. Students can use these apps to virtually explore different scientific phenomena (e.g human body, brain anatomy…etc) through stunning and interactive 3D graphics and animations.

Experimentskafferiet - Biologi. Normal Birth - Pregnancy Videos. Vad-hander-nar-bonor-gror-larare.pdf. Experimentskafferiet - Biologi. Earth - See the world's biggest heart. As the largest animal to have ever lived, the blue whale (Balaenoptera musculus) can also be expected to have some record-breaking internal organs.

Earth - See the world's biggest heart

Tales of its heart being as big as a car, with the aorta (its main artery) large enough for a human to swim through abound, but as finding intact specimens to research is rare, the truth has been difficult to find out. So when a dead blue whale washed ashore in Newfoundland, Canada, experts saw a valuable opportunity. A team from the Royal Ontario Museum (ROM) was sent to dissect the 76.5ft (23.3m) blue whale, which had died after becoming trapped in ice. This is the first blue whale heart to be anatomically preserved "We had to get the chest cavity opened to expose the heart and then get in there and free the heart up from all of the surrounding tissues, getting in with what was left of the lungs and blood, pretty much up to my waist," explains Jacqueline Miller, a mammalogy technician from the ROM. Cow's Eye Dissection.