background preloader

Biologi

Facebook Twitter

Utbildning. Klimatmanifestationen Earth Hour äger rum lördagen den 19 mars kl 20:30.

Utbildning

Då engagerar sig Sverige och världen för att uppmärksamma klimatfrågan. Varje år deltar hundratals svenska skolor, från förskola till gymnasium, i Earth Hour. Nu är det möjligt att anmäla sin förskola/skola: anmälan En ny handledning om mat finns nu tillgänglig. Laborationer i biologi. Skogen i Skolan.

Vattenskolan - Svenskt Vatten. Växten & Marken. Dinosaurier. Plateosaurus hade korta och muskulösa framben, och på framfoten hade den tre kloförsedda fingrar som användes till försvar och när den åt.

Dinosaurier

Fullvuxna individer var mellan fem och tio meter långa och kunde väga upp till 1000 kilo. Plateosaurus är en dinosaurie i gruppen prosauropoder, som var föregångare till de stora långhalsade dinosaurierna, sauropoderna. De levde i Asien och Europa, skelett har hittats i Tyskland och den kan ha funnits i Sverige. Coelophysis. Sjömatsfrämjandet. P2-fågeln. ALLA DESSA SMåKRYP!

Inneh.html (Bilder ur Nordens Flora) Den virtuella floran. Myller av liv. National Geographic. BioPix - naturfotos/billeder. Lär dig fåglar i Sverige. Lär dig hundraser. Browser Not Supported. Anatomiskatlas.1177. Spela myror i brallan på svt.se/barnkanalen.