background preloader

Miljö

Facebook Twitter

Facebook.

Plast

The Man Behind the World’s Largest Beach Cleanup. Årskurs 4-6 Tips & idéer! Public Group. Greta Thunberg. Klimatrattan. Watch - Upptäck. Visualisation of Global Cargo Ships. Back to map Can I embed this map?

Visualisation of Global Cargo Ships

Yes. You are welcome to embed this map. Please include a link back to Kiln somewhere in the text of your article. Use the following embed code for a fully responsive embed that will adjust to the width of your website. What can I see? You can see movements of the global merchant fleet over the course of 2012, overlaid on a bathymetric map. What can I do? Facebook. Så funkar koldioxidlagringen i Norge – långt under havsbotten. Operation: Rädda bina. Watch - Upptäck. Krafttag mot plasten i havet. Plast i haven är ett gigantiskt miljöproblem som har uppmärksammats alltmer under de senaste åren.

Krafttag mot plasten i havet

Förra året sjönk konsumtionen av plastpåsar kraftigt, bland annat i Sverige, efter att EU krävt att handeln informerar om plastpåsars negativa påverkan på miljön. Nu vill kommissionen ta ytterligare ett stort steg mot att minska mängden plast som hamnar i naturen. Med en rad olika förslag, som förbud, informationskrav, nationella minskningsmål och bättre designade produkter, hoppas kommissionen få bukt med vår överkonsumtion av plast. I dag går 40 procent av nyproduktionen av plast till engångsartiklar. Samtidigt har vi förmodligen redan tillverkat all den plast vi behöver. Att förbränna fullt fungerande plast, istället för att återvinna den, kommer inte att hålla i framtiden. Whale that died off Thailand had eaten 80 plastic bags. Image copyright AFP/THAIWHALES A pilot whale has died off southern Thailand after swallowing 80 plastic bags, Thai marine officials say.

Whale that died off Thailand had eaten 80 plastic bags

Så mycket is smälter din Thailandsresa. Facebook. Pressinbjudan: Naturens kalender förändras – hur påverkar det... - Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Vilket kunskapsunderlag behöver beslutsfattare och allmänhet ha för att vara beredda på konsekvenserna av de pågående klimatförändringarna?

Pressinbjudan: Naturens kalender förändras – hur påverkar det... - Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Det vill Svenska fenologinätverket (SWE-NPN), som följer hur klimatförändringarna påverkar hur aktiviteten hos växter och djur varierar under året, ha svar på. Därför har nätverket bjudit in till ett endagssymposium, som riktar sig till representanter för olika myndigheter och avnämarorganisationer, liksom forskare som arbetar med modeller av klimatförändringarnas följder. Svenska fenologinätverket organiserar symposiet tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (nätverkets huvudman) och Lunds resp. Göteborgs universitet, genom forskningsprogrammet BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate). Symposiet äger rum den 4 februari vid Sveriges lantbruksuniversitets campus på Ultuna utanför Uppsala.

Det innebär också att många arter som tidigare inte har kunnat överleva i vår natur, eftersom det varit för kallt, nu kan etablera sig. BBC World Service - Newsday, "It's time to get angry over climate change" Visualisation of Global Cargo Ships. OM OSS - Globala målen. Facebook. Gratismaterial om djur och natur. Här hittar du det gratismaterial som jag har producerat för att använda gratis.

Gratismaterial om djur och natur.

Du hittar även många andras material om djur, natur och miljö. Har du tips på material du tror skulle passa i Lanclins materialbank får du gärna tipsa mig på linnea.edmark@hotmail.com! Vill du läsa mer om materialet som jag har producerat hittar du det i kategorin Lekar i naturen. Där skriver jag om tips och exempel på hur man kan använda det. ÅR 2050 VÄNTAS DET FINNAS MER PLAST ÄN... - Marcus Oscarsson. Klimatrattan. Mamavation - Forget Old MacDonald...the new generation... 20 länkar som ger dig rätt fakta om klimatet – Sveriges Natur. Tycker du att det är svårt att veta vad som är sant och falskt om klimatförändringar?

20 länkar som ger dig rätt fakta om klimatet – Sveriges Natur

Har du vänner som delar länkar som känns oseriösa, men vet inte hur du ska kunna argumentera att det är falska nyheter de sprider? Sveriges Natur har samlat 20 sajter du kan lita på. Den 13 mars har utsetts till källkritikens dag av tidningen Metros satsning Viralgranskaren. Källkritikens dag Så här kan du dra ditt strå till stacken för att veta att de klimatnyheter du läser är baserade på seriösa och tillförlitliga källor. Här är 20 källor du kan lita på i klimatdebatten: Officiella källor och forskning: SMHI, den svenska vädertjänsten, har lättillgänglig information på svenska om klimat. Met Office, den engelska motsvarigheten till SMHI har en informativ webbplats med grundläggande information om klimatet, såväl som vetenskapsnyheter inom området från Hadley centre, Met Office klimatforskningscentra. FNs klimatpanel är urkällan till väldigt mycket klimatinformation.

Journalister, forskare och författare. Gratis i skolan - Bygg ett minikretslopp Gratis i skolan - Newsner Djur - Nu delar vi budskapet! Djuren ska inte... How Wolves Change Rivers. Mamavation - Forget Old MacDonald...the new generation... Gilla naturen. Studi.se - Vad innebär klimatförändringarna för jorden och... Naturskyddsföreningen. Allemansteater (1-9) Nyckelord: Allemansrätt, drama, beskrivande texter.

Allemansteater (1-9)

Syfte och bakgrund Tanken med denna aktivitet är att eleverna ska få ökad kunskap om de rättigheter och skyldigheter vi har i naturen enligt allemansrätten. Genom att använda rollspel utomhus som verktyg i lärandet kan fler sinnen aktiveras och ge större möjlighet att reglerna läggs på minnet. Rollspelen blir underlag för diskussion inom gruppen om hur man ska tolka reglerna och vilka möjligheter man som enskild medborgare har att röra sig i och använda naturen på ett ansvarfullt sätt. Material Allemansrättens regler, se exempelvis www.naturvardsverket.se eller kopieringsunderlag ur boken ”Att lära in svenska ute”, se vidare www.naturskola.se.

Genomförande Klassen delas in i grupper med cirka fyra elever i varje. Varianter Ta ut korta texter ur allemansrätten och gör kortare individuella charader. Tips! Låt äldre elever spela upp sin allemansteater för yngre elever och reflektera tillsammans efteråt. Arbeta vidare och diskussion Lgr 11.