background preloader

Biologi

Facebook Twitter

Hållbart skogsbruk - den svenska modellen. En berättelse om svenskt trä. Sockerfilmen. Klass 9A och 9C Rutsborgskolan Bjärred, Lomma kommun: Studieteknik: Begreppskarta. Fritt från Wim van Berlo: En viktig del i att förstå all fakta i en lärobok är att “se helheten”, att veta hur allt hänger ihop.

Klass 9A och 9C Rutsborgskolan Bjärred, Lomma kommun: Studieteknik: Begreppskarta

Det framgår inte alltid från själva texten. Ett verktyg för att få en överblick över all fakta och få en förståelse över hur allt hänger ihop, är begreppskartor. Faktan är viktig för att kunna diskutera, ta ställning och motivera etc som krävs i Lgr 11. I en begreppskarta presenteras fakta (begrepp) som korta meningar som binder ihop begreppen. Medan du läser ett avsnitt i en lärobok, ska du alltid ha penna och papper bredvid.

Detta är grunden till begreppskartan. Av Wim van Berlo, 5 okt 2011 Det viktiga med begreppskartan är att göra den själv - det är det som är själva "pluggandet". Du gör/har listan av begrepp som du ska använda t ex: atom odelbar kärna skal protoner neutroner elektroner massa laddning etc Det finns alltid ett viktigaste begrepp, centralbegreppet. Sedan tar du två begrepp och bildar en mening med dessa, till exempel: En atom består av en kärna. The evolutionary benefit or purpose of having periods. Mät buller med din mobiltelefon - Arbetsmiljöverket. Hur fungerar applikationen?

Mät buller med din mobiltelefon - Arbetsmiljöverket

Applikationen använder sig av mobiltelefonens inbyggda mikrofon för att mäta ljudnivån i omgivningen. Det innebär att värdena kan skilja sig åt mellan olika telefoner beroende på variationer i mikrofonernas känslighet. Bullermätaren är inte likvärdig med en professionell bullermätare utan ger ungefärliga värden. Den uppfyller därmed inte internationell eller europeisk standard för ljudnivåmätare.

På grund av inbyggda begränsningar i produkterna kan ljudnivån för ljud som domineras av låga frekvenser (under 200 Hz) komma att underskattas. Tanken med bullermätaren är att du ska kunna få en indikation på bullernivån omkring dig för att vid behov kunna gå vidare och göra mer noggranna mätningar med en professionell bullermätare. Så här gör du Starta decibelmätaren genom att trycka på knappen på den första fliken.

Varje genomförd mätning överförs automatiskt till bullerkalkylatorn och sammanfogas till ett genomsnittsvärde för samtliga mätningar. Om örat. Örat är ett organ som består av mängder med olika små delar och som ger oss ett av våra starkaste sinnen, hörseln.

Om örat

Vi människor kan uppfatta väldigt många olika sorters ljud med våra öron, men jämfört med de flesta djur så har vi en mycket sämre hörsel. Djur som fladdermus, hundar, katter och mängder av andra däggdjur kan höra många gånger bättre än oss, dessutom hör de ljud inom frekvenser som det mänskliga örat inte kan uppfatta. Ett mänskligt öra kan normalt uppfatta ljud inom frekvenserna 20 Hz till 20.000 Hz. Låga frekvenser motsvarar djupa och dova ljud medan de höga frekvenserna motsvarar väldigt ljusa och pipiga ljud. Om man får nedsatt hörsel p.g.a ålder eller om man får en hörselskada så kan detta frekvensområde förminskas och hörseln kan generellt bli svagare inom alla frekvenser. Örats uppbyggnad Örat är uppbyggt i tre huvuddelar, ytteröra, mellanöra och inneröra. Ytterörat är den synliga delen som också kallas för öronmusslan. Vad är ljud? Ljudets hastighet. SLI Education AB / Runt i naturen : Sinneskarusellen - örat. Örat och hörseln. En person som hör bra kan uppfatta, sortera och tolka ett brett spektra av ljud, från en surrande mygga till vrålande jetmotorer.

Örat och hörseln

Spannet brukar sträcka sig mellan 20 och 20 000 hertz (svängningar per sekund). Störst är känsligheten i intervallet 500–4 000 hertz, där ljudet av mänskligt tal ligger. Vi människor är sociala varelser, ”förprogrammerade” att kommunicera och interagera med andra. Därför är vår hörsel särskilt inriktad på att uppfatta och urskilja röster. Vi försöker automatiskt, utan att ens tänka på det, hitta betydelse i det en mänsklig röst säger. Särskilt tydligt blir detta i stökiga ljudmiljöer. När vi får en hörselnedsättning försämras förmågan att sortera ljud. Örat består i huvudsak av tre delar: Ytterörat, som omfattar öronmusslan och hörselgången.Mellanörat, med trumhinnan, hörselbenen och örontrumpeten.Innerörat, som består av hörselsnäckan samt balansorganet. När vi hör leds ljudvågor in genom hörselgången till trumhinnan, som kommer i svängning. Ordlista biologi - Skarp2000. Evolution. Evolution. Fyra tips till läraren som inte vill göra en stor grej... - Det öppna klassrummet.

… men ändå visa för eleverna att detta klassrum är och skall vara fritt från homofobi. 1.

Fyra tips till läraren som inte vill göra en stor grej... - Det öppna klassrummet

Benämna samkönade (eller enkönade, debatten kring orden pågår) relationer, precis som vi benämner olikkönade. När vi i skolan läste om August Strindberg fick jag lära mig att han älskade kvinnor. När vi läste om Selma Lagerlöf fick jag lära mig att hon inte blev gift för att hon haltade. Jag hoppas att den saken har förändrats, att barn får veta att Tove Jansson skapade Too-ticki med sin flickvän Tuulikki som förebild och att Mark Levengoods partner nämns lika enkelt som Laila Bagges. Benämns det inte, så finns det inte. 2. En exempelmening är vad vi i språkundervisningen använder för att visa exempelvis hur man använder hjälpverb med infinitiv: ”Han vill gifta sig med henne” (vill = hjälpverb, gifta = infinitiv). I Form i fokus B finns 64 exempelmeningar och lucktexter som tydligt refererar till kärleksförhållanden mellan män och kvinnor. 3. 4.