background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Lektion-se_5674_Cuisenaire_del_1__start_enl_Inger_Wistedt. Töm brickan.pdf. Multiplikationstabellen på 5 veckor. När vi började skolan efter sommarlovet såg vi att det var många som glömt en hel del av multiplikationstabellen.

Multiplikationstabellen på 5 veckor

Förra veckan startade vi med ”Multiplikationstabellen på 5 veckor”. Nu ska vi intensivträna i minst 5 veckor. Ung Ekonomi (LättLäst) Ung Ekonomi (LättLäst) Historia Ekonomi har alltid funnits.

Ung Ekonomi (LättLäst)

Innan man använde pengar bytte man saker med varandra istället. Det kallades byteshandel.

Åk 1

11_1_intensiv_ativiteter.pdf. Mönster. Startsida. Gupea 2077 35930 1. Skruven. Printables. Come play again later!

Printables

Ladda Ner. Att utveckla förståelse för likhetstecknets innebörd. Jag arbetar i en årskurs 1 och arbetet under första läsåret handlar undervisningen till stor del om att lägga en grund och skapa en kultur för hur arbetet i klassrummet ska utföras.

Att utveckla förståelse för likhetstecknets innebörd

Hos mig och barnen finns det redan en del förväntningar och invanda mönster för detta men det är inte alltid säkert att dessa förväntningar stämmer helt överrens med varandra. Barnen har erfarenheter med sig till klassrummet vilket gör att de agerar på det sätt som de tror förväntas av dem och som är bekant för dem. Det kan uppstå svårigheter om man vill göra något som avviker från hur det brukar vara. Tallinjen. Räkna med oss. 135085 matematik konkret matematik 2011 1. FULLTEXT02. Skapligt Enkelt matematiskt: Problemlösning. Det finns massor av ställen där man kan hitta matteproblem för elever att lösa, så det kan kanske kännas onödigt med ett sådant ställe till, men här samlar jag de problem som jag gillar och som jag tycker fungerar i mina klasser.

Skapligt Enkelt matematiskt: Problemlösning

Vill du använda dem - var så god! Problemen finns i pdf-format. Samma problem finns två gånger per sida. Jag brukar låta eleverna limma in problemen på en sida i sitt räknehäfte och lösa problemet i häftet, därför har jag anpassat problemen till det. De är också i svart-vitt, så att man kan skriva ut och kopiera. Jag ska försöka sortera problemen efter svårighetsgrad, men det är inte helt lätt. Tanken med problemen är att de ska kunna träna på de förmågor som läroplanen anger.

Det handlar alltså inte bara om att komma fram till rätt svar, utan att lära sig olika strategier, att träna på att berätta hur man tänkte, att fundera över om svaret är rimligt och att i förlängningen kunna skriva ner sin lösning matematiskt. Annelis matteböcker. Pdf81. Sifferkort. Ute matte. Matte mål och matte planering.

Rolig matte. Geomentriska former. Siffer memo. Mattelekar i förskolan. Mattelekar i förskolan. Evas Superkoll Säsong 1, del 11-15. Håll formen. Förskoleklass. G%C3%B6relSterner Nr 3 2015. Jämföra och se skillnader : LärandeLek. Ett barn som ser skillnader och kan jämföra har också förutsättningar att förstå skillnader mellan olika mängder och tal.

Jämföra och se skillnader : LärandeLek

Barnet kan då para ihop och jämföra olika talmängder. Redan vid 2 års ålder uppfattar ditt barn mängderna ett och två, men högre tal kallas då fortfarande ”många”. I denna ålder förstår ditt barn också olika storlekar och hon kan t ex kalla den mindre dockan för lillasyster och de stora dockorna för mamma och pappa (eller liknande). Genom att hjälpa ditt barn med rätt språk och begrepp stimuleras hennes matematiska utveckling. Klassificera och sortera är basen för att kunna jämföra och se skillnader För att kunna jämföra och se skillnader måste ditt barn behärska vissa matematiska baskunskaper – klassificera och sortera. När ditt barn mäter sig själv och föremål, eller jämför olika volymer av vatten och sand i olika stora hinkar, utvecklas hennes matematiska förmåga att kunna jämföra och se skillnader. Lärandelekar Taluppfattning. ASL möter matematiken! När jag var på Passet syd förra veckan lyssnade jag på Ulrika Ryan.

ASL möter matematiken!

Hennes föreläsning satt igång många nya tankar vad det gäller min matteundervisning. Jag har under de senaste åren satsat mycket på att förändra och utveckla min svenskaundervisning, men matten har många gånger fått stå tillbaka. Hur startar du dina matematiklektioner? Under det här läsåret tar jag och några av mina kollegor oss an ännu en modul i Matematikyftet.

Hur startar du dina matematiklektioner?

Modulen heter Matematikundervisning med IKT. Vår första uppgift var att fundera över hur vi kan starta våra matematiklektioner på ett intresseväckande sätt med hjälp av en resurs vi hittat på nätet. Vi fick några exempel på lektionsstartare i inläsningsmaterialet. Det gav mig inspiration till att leta efter något som passar min undervisning. Följande digitala resurser har jag provat som lektionsstartare: Dalles Matte. Dok forskoleklass 8mars. Spatial träning » Svärds matte. Jag har ett specialprojekt, som pågått i mer än tio år, som jag kallar ”Du och rummet” Jag har funderat en hel del kring barnets spatiala förmåga och hur denna förmåga avspeglas i hur barnet arbetar med matematik.

Spatial träning » Svärds matte

När vi arbetar med andra områden i matematiken, så följer vi många gånger utstakade vägar. Subtraction-Fun-Interactive-Worksheets-for-Introducing-Subtraction-1149279 Teaching Resources. Freebie Subtraction Carrots.pdf. Math Art Activity: Tessellations. Flerspråkighet i fokus: Metodiken Reading to learn för alla. Numbers-of-all-sizes-0-9. Utemattesamarbetsovn.pdf. ImageVaultHandler. FULLTEXT01.pdf. Räknedjur. Stjärnlådan 10-kompisar! Sagoskatter - Skidåkarna Efter en saga från Karungi Förskola.

sagoskatter -

Originalsagan har vi tappat bort, och diktat ihop en liknande - så den är inte helt identisk med Åsas - men nästan, så långt jag kommer ihåg :) Det var en gång tio skidåkare som skulle göra en tur till fjällen. En buss med chaufför kom körande längs vägen för att plocka upp alla. Först fick ettan stiga på. han satte sig längst fram till vänster - bakom chauffören. Efter en bit stod trean och väntade. När de kom fram till fjället, så klev alla skidåkare av. När alla skidåkare fått sina skidor, så får de bråttom upp i backen (placera ut skidåkarna).Hur många är uppe på backen / nedanför / till vänster / till höger osv. Denna saga tar upp ordningstal, hälften/dubbelt, lägesord, parbildning mm. Indiansagan Efter en saga från Karungi Förskola Tio indiander stod på stranden.Fem indianer tog båten och åkte iväg ut på havet och fiskade.Hur många blev kvar på stranden? Plötsligt kom en storm och gjorde så att båten började gunga häftigt. Matematik.

StuderaSmart - Utbildning - Högskoleprovet - Studieteknik - CV. Undervisning-Lärande-nr-10-2014. Fira 100 dagar i skolan! I USA är det vanligt att man firar 100 dagar i skolan. Jag tycker det är en härlig tradition och ger möjlighet att stärka elevernas resa, utvärdera, reflektera kring deras arbete hittills och jobba tematiskt. Dessutom behövs ofta lite fest såhär i slutet av vintern, eller hur!?

100 dagar har man oftast gått i mitten av februari, ni får räkna er fram till ert datum själva! Vattentemat fortsätter! I torsdags hade vi ännu en temadag om vatten tillsammans med tvåan och trean. Vi hade samma upplägg som förra gången, fyra stationer och fyra grupper barn som cirkulerade runt. Den här gången såg vi på film på en station, film om vattnets olika former och om vattnets kretslopp. Math. Räknesaga, Vanten. Utematte det man gör med kroppen fastnar i knoppen.

Tärning. Mattesmedjan. NCM:s och Nämnarens webbplats. Utematte det man gör med kroppen fastnar i knoppen. Arbeta med talet 10 och tiokompisar i matematiken. Mattesmedjan. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Mattesmedjan. Kängurun.

Kängurun 2017.