background preloader

NO

Facebook Twitter

Our story as revealed by science. - Hashem Al-Ghaili. Our story as revealed by science. - Hashem Al-Ghaili.

Rymden

Our story as revealed by science. - Hashem Al-Ghaili. Astronomi – Google Drive. Hösten. Utomhuspedagogik tips om NO. Teknik. Fysik. Kemi. PROFESSOR ROCK. Elevuppdrag. Konkret och kreativ NO. Hands-On-science.

Välkommen till NTA - Hem. National Center for Case Study Teaching in Science (NCCSTS) Planeten Startsida. 50 Really Cool Online Tools for Science Teachers. A 21st-century education revolves around the Internet for everything from collaboration, tools, lessons, and even earning degrees online.

50 Really Cool Online Tools for Science Teachers

If you are looking for ways to integrate online learning into your science class or science degree programs, then take a look at these cool online tools that are just perfect for both teachers and students. Science Tools to Use with Students. Nyheter & fakta - forskning.se.

Biologi

Världens 25 konstigaste djur. Det finns ett antal däggdjur som kan glidflyga, exempelvis flygekorren och pälsfladdraren (två märkliga djur som nästan platsar på listan), men fladdermöss är de enda däggdjuren som faktiskt har utvecklat förmågan att flyga på riktigt.

Världens 25 konstigaste djur

De största och mest annorlunda fladdermössen är flyghundarna, av vilka vissa arter kan ha ett vingspann på nära 2 m[7] (exakt vilken art som är störst är osäkert, men en stark kandidat är kalong, även kallad större flyghund). Flyghundar lever i världens tropiska områden och ser ut som rävar med fladdermusvingar. På engelska kallas de därför för flying foxes, och de har till skillnad från alla andra fladdermöss en extra lång klo framför varje vinge som hjälper dem att klättra.