background preloader

NO

Facebook Twitter

Experimentskafferiet. Kroppen1. Gratismaterial om djur och natur. Här hittar du det gratismaterial som jag har producerat för att använda gratis.

Gratismaterial om djur och natur.

Du hittar även många andras material om djur, natur och miljö. Har du tips på material du tror skulle passa i Lanclins materialbank får du gärna tipsa mig på linnea.edmark@hotmail.com! Vill du läsa mer om materialet som jag har producerat hittar du det i kategorin Lekar i naturen. Där skriver jag om tips och exempel på hur man kan använda det. Sångkort Nr 1 – Grodor, myggor, sniglar mm (12 sånger)Nr 2 – På melodin Björnen sover (6 sånger)Nr 3 – Hav, skog, fjäll och äng (4 sånger)Nr 4 – Insekter (6 sånger)Nr 5 – Hösten (6 sånger)Nr 6 – Vintern (6 sånger)Nr 7 – Våren (8 sånger) QR-koder QR-koder till 32 av Lanclins sångkort. Uppdragskort Memory med naturbilder Nr 1 – Memorybild 1-24 (djur) Allemansrätten Här listar jag material om allemansrätten du kan ladda ner och använda gratis.

Insekter Spår Vem har gått här? Vatten, hav och sjöar Träd och kottar. Miljö- och klimat. Boktips och bokrecensioner. Människans uppfinningar. Bröderna Wright flyger med planet "Kitty Hawk".

Människans uppfinningar

Uppfinnarna var först i världen med längre flygningar Ända sedan stenåldern har människor haft behov som inte kunnat uppfyllas direkt. Då har människorna suttit ner, kliat sina huvuden och experimenterat sig fram till en lösning. Ibland talar man om den "nakna apan". Människor saknar ju allt som djuren oftast har. En inspirationskälla var säkert naturen runtomkring oss. Vilka är de främsta uppfinningarna då? Du som vill veta mer. Begreppsmaskin. Almanacka. Storebror gör rent trappräcket - Hannas Hus. Finn farorna i Hannas hus är ett enkelt online-utbildningsmaterial som riktar sig till elever i årskurs 2-6.

Storebror gör rent trappräcket - Hannas Hus

Materialet är enkelt uppbyggt och går att använda direkt. Syftet med materialet är att öka elevernas medvetenhet om farliga kemikalier och hur man kan hantera dem på ett säkert sätt. Finn farorna i Hannas hus introducerar eleverna till de nio nya faropiktogram, som används för att faromärka kemikalier. Bakgrund Faropiktogrammen informerar konsumenterna om vilka skador kemikalier kan ge på vår hälsa och i miljön. Många vanliga hushållskemikalier som eleverna kan träffa på i sin hemmiljö, kan vara farliga om man hanterar dem fel. Gamla och nya faropiktogram hittar du på: www.kemikalieinspektionen/konsument och hos Europeiska kemikaliemyndigheten. Tidsåtgång En till två lektioner. Tekniska krav: Webbplatsen är optimerad för standardskärmupplösning för de flesta moderna webbläsare (IE9+, Safari, Firefox and Chrome). Konkret och kreativ NO. Synvillor, syn, optik, öga, optiska illutioner.

Mån- & solförmörkelse. Fredriksbergmellan. Vi har tränat på att resonera och observera.

fredriksbergmellan

Vi har också tittat på elevexempel och kollat hur de blir bedömnda. Varje elev kommer få personlig feedback på sin text. Tummen upp! NO kartläggning åk 6 Kartläggning och bedömning NO Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Läs mer Lgr 11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet.

Tummen upp! NO kartläggning åk 6 Kartläggning och bedömning NO Grundskola år 4-6 Grundskola Liber

Tummen upp! NO övar eleverna i dessa förmågor. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Dessutom finns användbara matriser som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Tummen upp! NO kartläggning åk 6 Kartläggning och bedömning NO Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Veckans experiment. Begreppsmaskin. Inspiration kring digitala verktyg i NO-undervisningen. Algodoo, a great physics education program! « Scientix blog. Image: Shutterstock/Kletr Algodoo is a 2D physics engine for iPads and computers.

Algodoo, a great physics education program! « Scientix blog

It´s created by a Swede named Emil Ernerfeldt. With Algodoo you can let your creativity flow! When I first saw Algodoo a couple of years ago it looked promising and useful but I didn´t really understand how to get started in the first place. I put Algodoo on a wish list of what I would like to learn and be able to use in the classroom. Today I have used it with my students to explore contents like friction, density, gears and optics.

Algodoo is a very creative program and the best way to explore it is to do the first 2 beginners tutorials and then just play around and build things with all the tools available. I will show you in a video how you can get started with Algodoo with the beginner’s tutorials. In the videos I use Algodoo on a computer but you can also use it on an iPad. Beginners tutorial: If you would like some inspiration of how to use Algodoo I suggest that you search Youtube for Algodoo videos. Bild på förnyelsebara energikällor och icke. Solförmörkelse 2015 - Läs mer om solförmörkelsen i mars. TJERNOBYL-KATASTROFEN. Reaktorn vilar innesluten i en sarkofag vid kärn­kraftverket i Tjernobyl.

TJERNOBYL-KATASTROFEN

Men reaktorns skydd behöver ständigt förbättras och platsen utgör en fara för många år framåt. 1986 var tolv kärnkraftverk i drift i Sovjetunionen och det planerades att bygga fler. Man satsade hårt på att producera kommersiell energi med kärnkraft. Tjernobyl var ett av dessa kraftverk. Det byggdes rekordsnabbt och ansågs som säkert och tillförlitligt. 1983 togs reaktor 4 i bruk. Tjernobyl bara några timmar efter katastrofen. Experiment Natten mellan den 25 och 26 april 1986 skulle en årlig besiktning göras av reaktor­ 4 och man skulle dessutom passa på att utföra ett experiment. I Tjernobyl användes grafitstavar för att bromsa upp den energi som frigörs vid driften av kraftverket. Rutinmässiga kontroller görs fortfarande av reaktor 4 under sarkofagen.

Brutna säkerhetsregler Det är nu det börjar gå riktigt illa. Kylvattnet minskas och inom loppet av bara 35 sekunder har effekten ökat farligt mycket. Kemi 1 - Atomens Struktur och Uppbyggnad. Pekkas Ljud-Jakt! (sida 1)

Kost

Watch?v=fDTXbMaU1Zw&feature=youtu. Vad Är Ljud!? Titta på ljud! Hörsel. Örats funktion. Youtube. Fysik. BIOLOGI. Kemi.