background preloader

NO

Facebook Twitter

Se hur man gör häftiga klubbor av sockerkristaller! – 101 idéer. Mall Skatan Sally design Helena Rosendahl. Lärare och skolor - Nationalnyckeln. Lärarguiderna ger kortfattad och lättläst information om olika artgrupper och kan fungera som komplement till undervisningsmaterial.

Lärare och skolor - Nationalnyckeln

Lärarguiderna tas fram i samarbete med Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik och finns även i tryckt form tidningen Bilagan. Ladda ner lärarguider » Grön Flagg – Miljömål och teman Om eleverna vill arbeta målinriktat, strukturerat och långsiktigt med det här miljökvalitetsmålet och liknande frågor kan du hitta verktyg på Håll Sverige Rents webbplats. WWFs läromedel Eller inspireras av WWFs läromedel. Aktivitet – Undersök mångfalden i olika miljöer Aktivitet som kan användas i undervisningen för miljökvalitetsmålet: Ett rikt växt- och djurliv.

Beskrivande texter om djur. Under de senaste tre veckorna har vi i åk 1 lärt oss mer om att läsa och skriva beskrivande texter om djur.

Beskrivande texter om djur

Jag har valt att lägga upp arbetet enligt cirkelmodellen för att eleverna så småningom ska kunna skapa egna faktatexter om djur. Inspiration till mitt arbete kring genrepedagogik har jag fått från Stärk språket, stärk lärandet (Pauline Gibbons), Låt språket bära (Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring), Att läsa faktatexter (Adrianne Gear) och Att undervisa i läsförståelse (Barbro Westlund). Valet kring vilket djur vi inledningsvis skulle läsa om blev enkelt då min kollega visste att eleverna var väldigt nyfikna på björnen. Fas 1: Vår läsfixare Spågumman hjälpte oss att plocka fram våra tidigare erfarenheter och kunskaper om björnen genom att fråga eleverna vad de trodde att en text om björnen skulle handla om. I kolumnen Önskar veta fick eleverna ställa frågor, som jag sedan skrev ner.

Fas 2: Fas 3: Utifrån nyckelorden i tankekartan skrev vi sedan en gemensam faktatext om björnen. Arbetsro = alla i klassrummet har fullt fokus på innehållet! Annas Klassrum. I förra veckan fokuserade vi på hur djuren anpassar sig till att klara vintern.

Annas Klassrum

Vi pratade och läste om olika djur som rör sig i skogarna på vintern. Tillsammans läste vi en faktatext om älgen och fyllde i en sexfältare. I skrivarparen valde de ett djur som de läste om och tillsammans fyllde i en sexfältare. Stolt fröken som ser att detta börjar bli ett vant arbetssätt. Eleverna klarar numera av att läsa själva, men också att utskilja fakta och skriva stödord i sexfältaren. Idag använde jag mig av vår gemensamma sexfältare om älgen. 1. 2. När det sedan var dags för skrivarparen att sätta sig vid datorerna med sin sexfältare föll dessa två saker sig naturligt för många par och med lite påminnelse för de som glömt bort fick alla skrivarpar till det till slut. PrimEduKit_SE. Naturskoleblad arkiv - Lunds kommun. Kamratrespons och faktainsamling om koalan! Kamratrespons på djurbild Med inspiration från förra veckans lektion om Austins fjäril ritade jag av en bild av en koala som jag visade för mina elever i åk 2.

Kamratrespons och faktainsamling om koalan!

Eleverna fick ge kamratrespons till mig utifrån koalabilden jag hade ritat. De fick ge mig två stjärnor och säga positiva saker om det som var bra. Sedan fick de ge en idé genom att berätta vilka detaljer i bilden jag kunde förbättra. Jag kände mig väldigt glad efter responsen, jag fick mycket beröm: fina stora öron, bra form på trädgrenen. Eleverna har redan kommit en bra bit på väg med att ge respons på varandras djurbilder. I nästa vecka ska vi träna mer på att ge kamratrespons både på bilder och läsning. Faktatext om djur Sedan började nog eleverna undra vad jag höll på och grejade med under lektionen. Jag drog streck, gjorde tre kolumner och skrev V (vet), Ö (önskar veta) och L (lärt mig) överst i vardera kolumn. Vi skulle läsa en faktatext om koaladjur. Spågumman frågade: Vad tror ni texten kommer att berätta? Koalan. I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur.

Under några veckor har vi i förberedelseklassen arbetat med faktafamiljen för elever – med faktatexter om djur.

I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur

Arbetet har fortsatt direkt efter vårt arbetsområde som har handlat om klassiska sagor. I det här inlägget får du ta del av hur arbetsgången har varit i två grupper med nyanlända elever inskrivna i skolår 1-4. Det övergripande syftet i förberedelseklassen är: formulera sig, kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang Innehåll: Faktatexter för barn och hur deras innehåll organiseras, deras typiska uppbyggnad och språkliga dragUtveckla ordförrådet och kunna använda begrepp som förekommer i faktatexter som barn- unge, han-hane, hon-hona mmSkapande av texter där ord och bild samspelar.

Kunskapskrav-c3a5r-3-no-tankebubblor. VÖL.