background preloader

NO

Facebook Twitter

Experiment. NO websidor. No och Teknik. Luft. Luft lufttryck. Luft. Vatten och luft.

Fakta djur

Biologi. Naturen. Kroppen. Fakta om naturen och rymden. Rymden. Bedömningsstöd i de naturorienterande ämnena, årskurs 1-3. I NO i finns två olika bedömningsstöd.

Bedömningsstöd i de naturorienterande ämnena, årskurs 1-3

DiNO är ett stöd för formativ bedömning som består av uppgifter med tillhörande stöd för bedömning. Concept Cartoons är ett inspirationsmaterial uppbyggt kring serieteckningar. DiNO DiNO är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar och bedömningsmatriser. Hitta fysikregler på lekplatsen. Som lärare i NO i årskurs 1-3 behöver du inte vara fysiker.

Hitta fysikregler på lekplatsen

Däremot behöver du själv förstå begrepp som balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion och tyngdkraft. Begreppen är inget som eleverna själva förväntas använda. Materialets fyra steg syftar istället till att eleverna i lek och rörelse ska få uppleva och samtala om de händelser begreppen handlar om. Här följer en arbetsgång i fyra steg. Steg 1: Ta fram likheter och kontraster Alla människor har en hel del kunskap om kraft och rörelse utan att vi kanske är medvetna om det. I varje övning i materialet får eleverna inledningsvis använda sin känsla för kraft och rörelse.

Steg 2: Pröva, sortera och generalisera Därefter är det dags för eleverna att pröva själva på lekplatsen. Steg 3: Organisera och benämn När eleverna har provat själva är det dags för dem att använda ordningssinnet. Steg 4: Hitta regler Slutligen får eleverna möjlighet att använda fantasin till att gissa förklaringar och regler.

DiNO – formativ bedömning i NO. Att undervisa i teknik och naturvetenskap. Att undervisa i naturvetenskap och teknik kan vara en utmaning.

Att undervisa i teknik och naturvetenskap

Det kan också vara något av det mest tillfredsställande man som lärare kan göra, eftersom barnen och ungdomarna man undervisar för det mesta tycker att naturvetenskap och teknik är spännande. Det gäller bara att hitta ett sätt att undervisa som står förankrat både i läroplanen och i elevernas naturliga intresse för ämnena. I den här texten försöker fem forskare inom teknikens och naturvetenskapens didaktik visa olika vägar för att hitta till en sådan undervisning.

Läs mer här [1a] (342 kB) Vilka begrepp, vilka principer och vilka teorier ska ingå i skolans undervisning? Nya metoder och förhållningssätt kan alltid utveckla undervisningen. NT-kurser F-3 - dokumentation från tidigare kurser. Kurserna i naturorienterande ämnen och teknik för åk f-3 genomförs i samarbete med 20 lärosäten runt om i landet.

NT-kurser F-3 - dokumentation från tidigare kurser

Till höger hittar du föreläsarnas presentationer från kursdagarna i Stockholm. Båda kurserna är på 7,5 hp, vilket innebär att de som går fortsättningskursen kommer upp i 15 hp som är ett krav för behörighet i NO/teknik för åk 1-3. Kursen har en ramkursplan som ligger till grund för lärosätenas kursplan då dessa har examinationsansvaret. Utveckla din undervisning Kursens innehåll är bland annat: Undervisning utifrån de nya kursplanerna Bedömning Hur man kan utveckla sin undervisning i NT genom erfarenhetsutbyten Ämnesdidaktik utifrån ett naturvetenskapligt/tekniskt ämnesinnehåll Var man kan hitta stöd och samverkanspartners inom dessa ämnesområden utanför skolan Deltagarna i kursen arbetar med konkreta uppgifter i din skola, läser artiklar och böcker samt kommunicerar via internet med kurskamrater på lärosätet. Dino. Ornaventyret_20130219_webb_1. Vattenmannen & Speed. E471022801. Konkret och kreativ NO.

Provfri matematik. Om eleverna ska bedömas på något, måste de få en rimlig chans att öva på det. En aspekt som ska bedömas i NO är om eleven har kunskap om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva/förklara och visa på samband inom dessa/förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag. Tror du att eleverna vet vad ett biologiskt sammanhang är? Eller sambanden inom dem? Vet de ens vad ett samband är? Hur går man tillväga när man ska upptäcka ett samband? Det slog mig första gången jag skulle bedöma detta, att eleverna aldrig fått öva upp denna förmåga. Eleverna behövde tre saker: ett anteckningsblock, biologiboken och ett gem. Steg 1 Vi öppnade det uppslag i boken som vi skulle läsa. Steg 2 I anteckningsboken slog de upp ett tomt uppslag. Steg 3 Vi började med att ringa in alla stycken som fanns på uppslaget.

Bild ur Spektrum Biologi, Liber Steg 4 Mikroorganismer= mycket små organismer, tex virus och bakterier. osv. Steg 5 Då blev det dags för SAMBAND. Steg 6 Yes! Igelkotten går i ide. Igelkottarna går snart i ide.

Igelkotten går i ide

De samlar på sig extra fett för att klara vintern. När temperaturen faller under 9 grader går igelkottarna i ide. De äter upp sig under våren och sommaren. I Skåne är det fortfarande för varmt. Men igelkottarna går snart i ide ändå. De lägger sig i en kompost, jordhög eller lövhög.