background preloader

NO

Facebook Twitter

Månens faser.wmv. Växter 6 fältare.docx. Superhemligt: Slajmbuset - Fast, flytande eller gasform? - UR Skola. Biologi årkurs 1-3 - undervisningsstöd. I övningen får eleverna fundera över, diskutera och lära sig mer om hur deras vardagskonsumtion hänger samman med enkla näringskedjor och samband i naturen.

Biologi årkurs 1-3 - undervisningsstöd

Övningen återkommer i en mer komplex form i de högre årskurserna. Fler övningar för årskurserna 1-3 hittar du i vänstermenyn. En av utgångspunkterna och även slutsatserna i den här övningen är att ingenting försvinner. Innehållet (materian) i föremålet eller varan som eleverna fått fundera över kretsar runt i kretslopp. Vi lånar materian för att bygga upp vår kropp, men när vi använt den en tid återgår den till andra delar av kretsloppet.

Gör så här Eleverna delas in i mindre grupper. Steg 1 Låt eleverna fundera över och diskutera följande: Vad har det mesta av den sak ni fick varit innan den kom hit till oss? Steg 2 Låt eleverna i ord och bild skapa en berättelse om varans kretslopp som de senare redovisar för varandra: Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena. Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna.

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena

Hur kan du som lärare få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya sammanhang? I denna artikel ger jag exempel på några arbetsuppgifter t ex bilder och begrepp, begreppskort och begreppskartor där eleverna utvecklar sin begreppsliga förmåga genom fokus på att samtala. Mina elever i årskurs 3 arbetar just nu med arbetsområdet “Material och ämnen i vår omgivning”.

När jag planerade arbetsområdet tittade jag igenom texter, experiment och filmer där jag hittade/plockade ut de språkliga ord och begrepp som eleverna skulle möta och som jag ville att de skulle förstå och kunna använda. En utgångspunkt och bra hjälp när man tittar och planerar för språket/begreppen i ett ämne är Pauline Gibbons-frågor: No. Vattnets kretslopp. Experimentera mera. Skapa och upptäck. PROFESSOR ROCK. Jag trodde jag hade koll på rymden. Men Gud, universum är verkligen läskigt.

Att universum är oändligt stort är svårt att greppa.

Jag trodde jag hade koll på rymden. Men Gud, universum är verkligen läskigt.

Men när jag ser de här bilderna… Hjälp vad jag känner mig liten. Jorden. Här bor du och alla du känner. Foto: NASA Goddard Space Flight Center Image Här är Sverige, Norge, Danmark och norra Tyskland från ISS. Foto: NASA Här är solsystemet. Foto: Illustrerad vetenskap. Bild åk 3. Experimentera mera. Experimentera mera. Konkret och kreativ NO. En cellsam historia. A topnotch WordPress.com site. Vi fortsätter vårt teknikjobb! Vi fortsätter befästa begreppet teknik.

Vi fortsätter vårt teknikjobb!

Idag stod det en korg i klassrummet när vi kom in efter rasten. I korgen fanns massor med saker. NO. No åk F-6. E471022801. 100 Awesome Engineering Projects for Kids. By Kristie Lewis Engineering and fun aren't always two things that kids naturally associate with one another, but there are hundreds of ways to make engineering, physics and design fun and challenging for kids.

100 Awesome Engineering Projects for Kids

Here are 100 great experiments that will let kids construct, play, learn and grow, all while they study the fundamentals of engineering. Basics These projects focus on the basics of motion, force and other essentials of physics. Balls and Ramp. Light and Electricity Let kids have fun understanding how to harness light and electricity. Create your own light bulb. Structures Kids will have a blast trying to put together these building projects. Build a Bird House. Materials Through these projects, children can see how different materials act and work in structures. Create the perfect play dough. Travel and Movement Learn about planes, trains, automobiles and all kinds of movement through these ideas. Paper Airplanes. Harnessing Nature. V lkommen till Draklandet! NTA - Luft. Temat och läroplanen för förskolan Temat Luft är tänkt att användas i samklang med förskolans läroplan "där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet".Temat ska genomföras "så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande", "främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt tar till vara och stärker barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter".

NTA - Luft

Arbetet med "temat bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld". Barnens "utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för arbetet" med temat. Pedagogen utvecklar arbetet med temat utifrån "barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet". Nationellt resurscentrum för fysik. Vår vardagliga erfarenhet är att luft är genomskinlig och att vi kan röra oss obehindrat genom den, till skillnad från fasta föremål eller vätskor.

Nationellt resurscentrum för fysik

Det är därför inte så lätt att inse att luft tar stor plats och är svårt att trycka ihop. Mindre barn kan spontant använda ordet luft i samband med tankar, drömmar och minnen. För dem är luft något som finns, men eftersom man inte kan se eller röra vid luften så är den inte påtaglig. Vid 11- 12- års ålder vet de flesta barn att luft finns, t.ex. i en behållare, men en del menar att luften bara finns där då behållaren är öppen. Luften cirkulerar och kan komma in på ställen som annan materia normalt inte kan. Luften får saker att hända, påverkar andra saker utan att själv påverkas. Heurekas experimentfabrik. Experimentskafferiet.