background preloader

Tom Tits Experiment startsida - Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment startsida - Tom Tits Experiment
Related:  noNO/Teknikfyke

Blogg | Hans Persson | Konkret och kreativ NO Publicerad: 19 oktober, 2016 Nu i höst och senare i vinter kommer jag medverka vid ett antal gratis-kommun-event som anordnas av Liber. Nedan hittar du de fyra som hittills är klara. Så här står det i inbjudan”Kreativ och inspirerande NO- och teknikundervisning för åk F-6 Välkommen på en workshop med Hans Persson och Discovery Education Espresso! Kostnadsfri workshop för F-6-lärare På denna workshop får du tips i form av väl utprövade exempel på vardagsnära NO- och teknikprojekt via filmklipp och autentiska bilder. Hans Persson ger konkreta och inspirerande exempel på hur du bibehåller elevens kreativitet och nyfikenhet kopplat till Läroplanens krav. Orter och datum är Sandviken 25/10 Sundsvall 16/11 Trelleborg 21/11 Båstad 17/1 Här är länk med information och anmälan till Sandviken

Vulkaner Vulkaner Material Vi har satt ihop utskriftsbart arbetsmaterial om Vulkaner att använda i klassrummet. Vulkaner, Arbetsmaterial Vulkanutbrott I textmaterialet finns även en bild på sidan 3 med en beskrivning på hur en vulkan kan vara uppbyggd. Vulkaner, Vulkanutbrott Sodavulkan Hur gör man en egen vulkan? Vulkaner, Sodavulkan Vulkantest Testa de nya kunskaperna i vårt webbtest om Vulkaner! Vulkantest Åsikter Vi på Unga Fakta är tacksamma om du vill dela med dig av dina erfarenheter om hur du upplever Kunskapsbanken och att arbeta med den.

Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning. En arbetsgång Materialet bygger på en arbetsgång i sju steg. Steg 1. Progressionen i arbetsgången De första stegen i arbetsgången, steg 1-4, fungerar som en start för elever i alla grundskolans årskurser. Rätt och fel är inte viktigt. I årskurs 1-3 avslutas arbetsgången i och med steg 4 och eleverna kan glädjas åt att de har hittat och formulerat alldeles egna fysikregler eller fysikaliska beskrivningar på sina vardagsupplevelser. Diagnostiskt material

Concept Cartoons Concept cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet bygger på teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att de ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera naturvetenskapligt tänkande. Skolverket har i ett avtal med utgivaren i England, Millgate House Education Ltd, fått rättigheter att översätta Concept Cartoons till svenska och erbjuda materialet för lärare som undervisar i de naturvetenskapliga ämnena. Ladda ned materialet För att ladda ner Concept cartoons nedan krävs användarnamn och lösenord. Ladda ned Concept cartoons Skolverkets bedömningsportal Nedan hittar du en lathund för hur du packar upp och startar programmet. Ladda ned lathund för installation av Concept cartoons (275 kB) Att arbeta med Concept cartoons Ett antal filmer har tagits fram för att visa hur du som lärare kan arbeta med Concept Cartoons i klassrummet.

teknikochnatur Beskrivning: En lekplats innehåller illustrationer av många av fysikens grunder, och fenomen som lutande plan, pendel, hävstång, friktion, rotation och acceleration kan upplevas med hela kroppen. Utrustning: En lekplats. Om man vill kan man ta med något av måttband och tidtagarur (t.ex. mobilens), föremål att släppa eller rulla, en liten slinky som kan ändra längd när den gungar, en flaska med lite saft eller kaffe. Ålderkategori: Förskola,Grundskola 1-3,Grundskola 4-6 Typ av resurs: Praktiskt arbete: experiment/laboration inomhus. Mål i förskolan: Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Detta material har utarbetats av: Ann-Marie Pendrill, NRCF. Kommentera » Tipsa en kollega »

Stjärnor och planeter (LättLäst) Stjärnor och planeter (LättLäst) Det finns en sol och 8 planeter i vårt solsystem. Planeterna snurrar runt solen i banor. Planeterna ligger i den här ordningen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tidigare fanns en planet till. Det är solens dragningskraft som håller fast planeterna i deras banor. Solen är egentligen en stjärna. Gravitation En av de viktigaste naturkrafterna i universum är gravitationen. Samma kraft håller kvar månarna runt planeterna. Man vet inte riktigt hur gravitationen uppstår. Eftersom månen är mindre än jorden är gravitationen mindre. Här kan du räkna ut hur mycket du väger på andra himlakroppar:www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/? Astronauter Hur är livet som astronaut? För att kunna bli astronaut måste man ha nästan perfekt hälsa. Det är viktigt att astronauterna bygger upp sina muskler. Hur funkar det i rymden? Väl uppe i rymden är allting tyngdlöst. De enklaste vardagssysslor blir svåra i rymden. Hur gör man om man måste gå på toa?

teknikochnatur Beskrivning: Berta är drakflickan som älskar kemi och att experimentera. I den här filmen undersöker Berta vattnets egenskaper när det är i sina tre olika aggregationstillstånd; fast, flytande och gas. Till sin hjälp har Berta Anna Gunnarsson, resurspedagog på NAVET science center. Experimentet i filmen kommer från Bertas Experimentbok, en kombinerad sago- och experimentbok. Målgruppen är barn i åldern 4-8 år och deras pedagoger. Utrustning: Se beskrivning av material i filmen. Typ av resurs: Praktiskt arbete: experiment/laboration inomhus. Mål i förskolan: Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Detta material har utarbetats av: Anna Gunnarsson, resurspedagog på NAVET science center och Plast- & Kemiföretagen, branschorganisationen för Sveriges plast- och kemiföretag. Kommentera » Tipsa en kollega »

Ämneskunskap i fysik-kemi Permanenta magneter Magneterna är kända åtminstone från garderobsdörrars och penalers låsmekanismer. På kylskåpsdörrar fäster man papper med knappliknande magneter. Den magnetiska växelverkan sträcker sig alldeles tydligt över ett avstånd: en magnet påverkar föremål som befinner sig en bit från magneten. En magnet växelverkar inte med alla föremål. En järnspik dras till en magnet. Vi gör försök med stavmagneter. I försöken användes först enfärgade magneter, eller magneter som är tejpade så, att färgen på polerna inte syns. Magnetpoler Vi undersöker hur små spikar fästs vid magneterna. Vi fortsätter försöken med stavmagneter, som har bara två poler, vilka befinner sig vid magnetstavens ändpunkter. Vi iakttar att vissa poler hos stavmagneterna starkt dras till varandra, men om den ena magneten vänds om, repellerar magnetpolerna varandra; magneterna hålls i detta läge inte ihop. Vi undersöker vår iakttagelse mera systematiskt. Slutledningar: En magnet har alltid åtminstone två olika poler. Bild 0

Related:  Science Center